nummer

generatie

en

geboorte- of doopjaar

 

overzicht voor-en nageslacht van

Bernardus Roosendaal,

gehuwd met Maartje Keesman

 

1. ca 1620

Pieter Jansz &  Dirkjen Jans

 

2. 1657

Jan Pietersz & Anna Ysbrands

 

3. 1678

Pieter Jansz & Tryntjen Klaas

 

4. 1707

Jan Pietersz & Tryntje Wessels

 

5. 1739

Wessel Jansz & Geertje Jansz

 

6. 1789

Jan Roosendaal & Hendriena van Bogel

 

7. 1824

Martinus Roosendaal & Johanna  Scherpenhuizen

 

8. 1853

 

Dirk Roosendaal & Emelia Broers

 

De stamreeks van Emelia Broers

 

9. 1881

Ber­nardus Roosendaal & Maartje Keesman

 

N.B. De namen die deel uitmaken van de stamreeks van Bernardus Roosendaal zijn rood gekleurd

 

Opmerkingen:

*  Het overzicht van de eerste vier generaties hebben we te danken aan Anton Groot. Door zijn inzet kunnen we beschikken over 17e eeuwse voorouders.  Ook de afbeeldingen van de geschreven teksten zijn door hem opgespoord.

*  “Pieter Jansz” genoemd als vader onder Generatie 1 noemen we onder voorbehoud: het is niet gemakkelijk vast te stellen of deze “Pieter” de vader is van Jan Pietersz.

 

 

Generatie 1.

 

1. Pieter Jansz Roosendaal, geboren rondom 1620, huwt Dingele (Dirkjen) Jans rond 1655(?). Begraven in de Westerkerk te Enkhuizen onder NK 426 op 10-08-1693, zie hieronder:


Kinderen:

1. Jan, gedoopt te Enkhuizen op 13-11-1657 in de Hervormde Kerk. Zie verder onder “Generatie 2”.

2. Arend, gedoopt te Enkhuizen ca. 1658. Huwt Trijn Wiggers/Weijers op 06-04-1689.

Zie de afbeelding hieronder uit het doopboek van de kerk waar Jan werd gedoopt:

Naam: Jan / vader: Pieter Jansz / moeder: Dirckjen Jans /  getuige: Annetje Jans


 

Generatie 2

 

2. Jan Pietersz, gedoopt 13-11-1657. Beroep: schipper, huwt Anna Ysbrands op 23-01-1678.

Zie op de afbeelding: Van Do. Roldanus getrout den 23 January 1678 Jan Pietersz


Anna Ysbrands werd gedoopt op 12-06-1657 (begraven 09-08-1724?)

Woonde ‘op het noord’ van Enkhuizen, een gebied dat tegenwoordig wordt genoemd “Wilhelmina Plantsoen”. Zie kaart van 1660 ten noorden van “Visscher  Haven”.

Zie een detailkaart van de stad Enkhuizen hieronder.


 

 

Een boeiend verhaal over zijn belevingen als haringvisser.

In augustus 1691 was Jan Pietersz Roosendaal aan het vissen op de Noordzee. Hij was de schipper van een vissersboot met de naam “de Vergulden Haringh”. Het was zeer waarschijnlijk zijn eerste keer als schipper. Lees verder…, klik hier

 

 

Kinderen, gedoopt in Enkhuizen:

1. Pieter                 23-10-1678. Zie verder onder “Generatie 3”.

2. Jantje                29-10-1681, huwt Arien Meijnders

3. Dingenouw        17-08-1684, huwt 1e keer Willem Maartensz op 12-10-1710

                                                  huwt 2e keer Dirk Christiaansz  op 18-12-1723

4. Ysbrand             22-10-1687, huwt Vrouwtje Isaacs on 24-04-1714

5. Trijn                   05-09-1690

6. Trijn                   21-11-1691

7. Luyt                   13-03-1695

8. Trijn                   28-03-1698

9. Luytjen (Luyt)    28-10-1701, huwt  1e keer Antje Gerrits 2e keer Ympje Huygens 

 

 

Generatie 3

 

3. Pieter Jansz Roosendaal, gedoopt 23-10-1678, huwt Tryntjen Klaas, op 26-06-1707.

Zie hieronder: door order van de heeren Burgemeesteren het 2 de gebodt toegestaan op den 22 junij 1707

Van Do: Vonck getrouwt den 26 Junij 1707

Pieter Jan Roosendaal op het noort ende Trijntje Claas op de nieuwe riedijk beijde jongl.


Kinderen, gedoopt in Enkhuizen:

1. Jan                    17-07-1707, gedoopt in de Hervormde Kerk. Zie verder onder “Generatie 4”.

2. Fokeltje             21-02-1710

3. Klaas                 13-07-1712

4. Klaas                 18-08-1713

5. Gerrit                 11-08-1716

6. Ysbrand             03-02-1718

7. Luytje                16-11-1721

 

 

 

Generatie 4

 

4. Jan Pietersz Roosendaal, gedoopt 17-07-1707, huwt Tryntje Wessels op 03-06-1736.

Zie hieronder. Van Do: F. de Paauw  Get. op den 3 de Junij 1736


Ze woonden op de Noorder Havendijk ten tijde van hun huwelijk.

 


Hij kon niet schrijven, zette zijn handtekening als kruisje: 1321-18  op de 6e April 1738.

 

 

Kinderen gedoopt in Enkhuizen:

1. Pieter                 22-03-1737. Huwt Aafje Pieters op 06-03-1762

2. Wessel              24-11-1739. Gedoopt in de Hervormde Kerk. Zie verder onder “Generatie 5”.

3. Grietje               07-05-1742. Huwt Pieter de Vries op 29-11-1777.

                              Woont op Mastenwerf in Enkhuizen.

4. Ysbrand             06-11-1744

 

 

Generatie 5

 

5. Wessel Jansz Roosendaal, gedoopt 24-11-1739, overleden 27 oktober 1794 (zie “Oud Notarieel” nummer 1433 - akte 168).

Huwt 1e keer op 21-09-1766 met Ariaantje Douwes geboren te Enkhuizen gedoopt 08-02-1739, dochter van Douwe Jansz en Griet Cornelis. Ten tijde van hun huwelijk woonden beiden ‘aan de Niewe Hange’. Dit gebied is met zekerheid de huizenrij aan de noordzijde van de “Visscher Haven” .

 

Zie hieronder de geschreven tekst i.v.m. hun huwelijk:


Van Do: Werdenier getrouwt op den 21 september 1766 Wessel Jans &  Arijaantje Douwes. Beijde Aan De Nieuwe Hange.  

 

Kinderen uit het 1e huwelijk van C met Ariaantje Douwes:

Kinderen, gedoopt in Enkhuizen:

1. Tryntje               03-12-1766

2. Tryn                   11-03-1768

3. Douwe               12-04-1769

4. Tryn                   10-06-1770

5. Grietje               05-01-1771 ongehuwd overleden op 14-07-1831 te Enkhuizen

6. Jantje                09-12-1772

7. Aaltje                 20-07-1774

8. Jan                    22-11-1775

 

Huwt 2e keer te Enkhuizen op 26-09-1784 Geertje Jansz. Meijlink. Hun geloof Nederlands Hervormd. Mogelijk is: Geertje is overleden 22-12-1813 op 62 jarige leeftijd en ze is de dochter van Jan Dirksz.

Ten tijde van hun huwelijk woonden ze ‘op het Bolwerk’. Het meest aannemelijk ligt dit onder het gebied van de “Visscher Haven

 

Bron:

Het bewijs voor het feit dat Geertje Jansz. Meijlink gehuwd was met  Wessel Jansz Roosendaal is te vinden in de “Oud Notarieel”, nummer 1433 – akte 168, datum 6 november 1794.

Het gaat daarbij om het gegeven dat Geertje optrad als getuige bij een huwelijk. Over haar staat vermeld:

Geertje Jansz. Meijlink, weduwe van Wessel Roosendaal, overleden 27 oktober 1794. Deze notariële akte is te vinden in het Noord-Hollands archief te Haarlem, kleine Houtweg.

 

Zie hieronder de tekst i.v.m. het huwelijk.

Van Do: Joan van Binnevest getr. 26 september  1784

Wessel Jans voor dezen getrout .. Geertje Jans. Woonden Beiden op het Bolwerk.


Zie voor ‘Het Bolwerk’ de kaart van 1660 (Deze kaart is te zien onder generatie 2). Het meest waarschijnlijk ligt dit onder het gebied dat Visscher Haven wordt genoemd.

 

Kinderen uit het 2e huwelijk van Wessel Jansz Roosendaal en Geertje Jansz:

Kinderen, gedoopt in Enkhuizen:

9.   Jan                  21-10-1785

10. Jan                  08-06-1790, gedoopt in de Nederlands Hervormde kerk. Zie verder onder “Generatie 6”.

 

 

Generatie 6

 

6. Jan Wesselsz Roosendaal, gedoopt 08-06-1790 overleden 31-12-1859.

Beroep: melkboer. Was in militaire dienst (Reg. 1840) Heeft voldaan aan de nationale militie. Geloof: R.K.

Hun kinderen zijn allemaal geregistreerd als Rooms Katholiek in het Bev. Reg. 1840.

Huwt in  10-09-1820 Hendriena van Bog(g)el of Boget, geboren Weert (provincie Limburg) 09-01-1789, geloof R.K., overleden te middernacht op 27-10- 1868, dochter van Matthias van Bogel en Anna Maria Stultjens. Toen Hendrina overleed woonde ze op de Breedstraat en het was haar buurman Jacob Lub Pzn die de volgende dag naar het stadhuis ging en haar overlijden meldde. Jacob Pietersz Lub was visser en zijn bijnaam was “Koppie Thee”

Jan Wesselsz Roosendaal verhuisde later naar de Breedstraat 64, Enkhuizen, waar hij woonde tijdens de geboorte van zijn kleinzoon Dirk.

 

N.B. Uit de papieren van de commissie werkverschaffing in Enkhuizen 1843-1851 komt de volgende "Lijst van personen die thans bij het droogmaken van de St. Pietershaven werkzaam zijn" Klik hier  Jan Roosendaal staat ook op deze lijst.

 

Handtekeningen op de huwelijksakte van Jan en Hendriena:

 


 

Kinderen:

     

1. (Jo)Anna Katharina Roosendaal,
geboren, voordat haar ouders trouwden, op 23-07-1820 te Enkhuizen, beroep: naaister, huwt Enkhuizen 28-04-1853 IJsbrand de Vries (Watses), boerenarbeider geboren Enkhuizen 22-08-1822, zoon van  Jan Watses de Vries en Christina Geerhards Anna Katharina is bij het huwelijk van haar ouders erkend.

 

2. Wessel Johannes Roosendaal,
geboren Enkhuizen 08-11-1822, beroep: arbeider, huwt 07-04-1853 Enkhuizen Aafje van der Vliet geboren 29-03-1827 Enkhuizen, dochter van Evert van der Vliet, overleden voor 1853 en Trijntje van der Pol.

Dochter: Johanna Roosendaal, huwt 08-09-1881 Jan Stavenuiter.

 

3. Martinus Roosendaal
geboren Enkhuizen 31-12-1824
Zie verder onder “Generatie 7”.

 

4. Johannes Matthijs Roosendaal,
geboren Enkhuizen 03-10-1827, beroep: metselaar, huwt Enkhuizen 16-06-1859 Trijntje Brouwer geboren (Amsterdam?) 1833, dochter van Jan Brouwer timmerman en Iesje Klaas

 

5. Johannes Petrus (Jan Pieter) Roosendaal
geboren Enkhuizen 05-02-1833, huwt Enkhuizen 15-5-1856 akte 16 Antje van Doornik geboren Enkhuizen 20-01-1836, dochter van Jan van Doornik en Grietje Jongejeugd.

 

Een zoon:

 

Jan Roosendaal, geboren 06-08-1859 te Enkhuizen, overleden 19-01-1928 te Amsterdam, beroep metselaar, huwt 27-11-1884 Enkhuizen akte 38, Gerritje van Marle, geboren 20/22-07-1858 Enkhuizen akte 100, overleden 15-10-1936 Amsterdam, dochter van Tjalling van Marle en Weintje van Doornik.

Jan Roosendaal, Gerretje van Marle en wederzijds ouders woonden in 1884 al te Amsterdam, adres: 1919 Vrolijkstraat 124 Amsterdam. Geloof : R.K.

Hun kinderen:

1. Johannes Petrus geboren 02-04-1885 Amsterdam, grootvader van Jan Olivier.

2. Wouter Tjalling geboren 31-10-1886 Amsterdam

3. Thijs geboren 14-12-1887 Amsterdam

4. Cornelis geboren 10-12-1889 Amsterdam

5. Hendrik geboren 15-04-1891 Amsterdam

6. Wijnanda geboren 17-02-1893 Amsterdam

7. Antje geboren 25-04-1894 Amsterdam

8. Cornelia geboren 03-06-1896 Amsterdam

9. Pieternella

10. Rika

 

 

Generatie 7

 

7. Martinus Jansz Roosendaal, geboren Enkhuizen, 31-12-1824, overleden 12-09-1871, beroep: arbeider (Koorndrager), later melkboer. Woonde in de Breedstraat. Nam deel aan nationale militie.

Huwt Enkhuizen 30-10-1850 Johanna  Catharina Scherpenhuizen geboren 22-05-1828 Enkhuizen, dochter van Dirk Scherpenhuizen en Liepje Barends, beiden overleden op het moment van het huwelijk van Martinus en Johanna. Haar broer Jan Scherpernhuizen was kleermaker.

Ten tijde van hun huwelijk woonden ze in de Nieuwstraat (Lees Westerstraat). Woonden in 1862 in de Breedstraat, district 3 op nummer 64. Dit werd later nummer 70. (Niet dezelfde straatnummers die tegenwoordig worden gebruikt).

De oom van Johanna, Jan Barents was ook melkboer en woonde in hetzelfde huis in de Nieuwstraat. Haar oom overleed 30 jan.1854. Het is mogelijk dat Martinus de zaak van hem overnam. Of van zijn vader. Misschien was het hetzelfde bedrijf. Na het overlijden van Martinus nam zijn vrouw Johanna de melkzaak over.

 

Martinus en zijn vrouw stonden geregistreerd als Nederlands Hervormd in het register van 1850/61. Hij ging over van het Katholieke geloof na de geboorte van zijn eerste kind in 1851. Al zijn latere kinderen inclusief zijn zoon Dirk werden geregistreerd als Nederlands Hervormd.

Handtekening van Martinus op zijn huwelijksakte:

 

 

 


Kinderen, allen geboren te Enkhuizen:

1. Jan Roosendaal, geboren 20-02-1851 in de Nieuwstraat (lees Westerstraat).

2. Dirk Roosendaal, geboren 11-04-1853 in de Nieuwstraat. Zie verder onder “Generatie 8”.

3. Hendrika Roosendaal, geboren 11-11-1855 in de Barnesteeg, huwt 10-12-1885, leeftijd 30, met Christoffel Kassteen, leeftijd 39, geboren te Ilpendam.

4. Martinus Roosendaal, geboren 06-12-1858 in de Barnesteeg, beroep voerman, huwt

te Hoorn 15-08-1890, leeftijd 31, Trientje Schotsman, beroep dienstmeisje, leeftijd 31, geboren 22-05-1859 te Workum.

5. Elisabeth Roosendaal, geboren 29-09-1860 in de Barnesteeg

6. Johanna Catharina Roosendaal, geboren 10-04-1862 in de Breedstraat, huwt 07-05-1896, leeftijd 34, met Dirk Bierhaalder, leeftijd 36, geboren te Venhuizen.

7. Elisabeth Johanna Roosendaal, geboren 13-07-1866 in de Breedstaat, overleden op 09-09-1874

Bronnen:  

Boek van A. Roosendaal “De familie Roosendaal uit Enkhuizen” Eigen uitgave 2005.

Door Anton Groot gemaakte brocure: Family Roosendaal

 

 

Generatie 8

 

8. Dirk Roosendaal, foto,  geboren te Enkhuizen 11-04-1853, overleden 06-11-1918 op de Staaleversgracht te Enkhuizen. Beroepen: tuinier, koopman, winkelier van een drankzaak. Protestant. Was in militaire dienst. Huwt 15-11-1877 met Emelia Broers, foto, geboren te Enkhuizen op 02-10-1854, overleden 06-02-1919, een overzicht van haar voorgeslacht.

Notarieel archief Notaris Pieter Nijhoff dd. 16-1-1877, akte no 11: Dirk Roosendaal en Emelia Broers nemen een hypotheek van 2000 gulden.

Notarieel archief Enkhuizen deel l, 49 no 39. Repertorium Notaris Nijhoff dd. 07-05-1878. Een testament van Dirk Roosendaal en Emelia Broers.

 

               Handtekening van Dirk bij de geboorte van zijn zoon Bernardus:

 

 


Kinderen:

1. Martinus Johannes Roosendaal, geboren 25-01-1879 in de Breedstraat, Enkhuizen.

2. Bernardus Roosendaal, geboren 06-01-1881 om 7.30 uur in de Breedstraat, Enkhuizen. Zie verder onder “Generatie 9”.

3. Johanna Catharina Roosendaal, geboren 25-12-1882 in de Nieuwstraat (lees Westerstraat), Enkhuizen.

4. Martinus Roosendaal, geboren 02-06-1885 in de Nieuwestraat (later: Westerstraat), Enkhuizen, beroep in de tijd van zijn huwelijk: broodbakker. Huwt op leeftijd van 20 jaar te Enkhuizen 29-03-1906 met Fenina Wagenaar, leeftijd 28, geboren te Hindeloopen, dochter van Remmert Wagenaar en Jennigjen van Zaalen. Ze emigreren 04-05-1908 naar Minnesota in de VS, later verhuizen ze naar Port Orchard, in de staat Washington, t.w.v. Seattle. Beroep in Minnesota: boer met zestig koeien, in Seattle: matroos op een Ferryboot. Op 66-jarige leeftijd wordt hij daar aangenomen als deckhand & sailor.

Kinderen: a. Robert Roosendaal, predikant; b. Dirk Roosendaal, kruidenier. Oudste kleinzoon van Martinus: Marvin Roosendaal (zoon van Dirk), geboren ca. 1933 gehuwd met Betty.

5. Johanna Elisabeth Roosendaal, geboren 24-03-1887 in de Nieuwe Westerstraat, locatie: de winkel, Enkhuizen.

huwt op latere leeftijd Piet Rozenboom (zie foto hieronder), beroep scheepstimmerman.

foto Anne & echtgenoot Rozenboom zittend met familie staand

Marie staat op de foto achter de heer Rozenboom die –met grijze baard- vooraan op stoel zit. Helemaal links staan Maartje Keesman en direct daarachter (zonder bril) haar man Bernardus Roosendaal.

6. Dirk Roosendaal, geboren 12-04-1890 in de Nieuwe Westerstraat, Enkhuizen.

7. Maria Roosendaal, geboren 28-10-1891 op de Staaleversgracht, Enkhuizen.

8. Dirk Roosendaal, geboren 29-07-1893 op de Staaleversgracht, Enkhuizen, overlijdt 10-04-1895.

 

 

Generatie 9

 

9. Ber­nardus Roosendaal

Ber­nardus Roosendaal, foto, geboren Enkhuizen 06-01-1881, overleden in Enkhuizen 02-08-1966. Beroep landbouwer.

Huwt te Enkhuizen, 13-08-1903 Maartje Keesman, geboren Andijk 23-11-1879, overleden in 03-01-1975.

 

Het gezin tussen 1910 en 1929

Bernard Roosendaal en zijn vrouw Maartje werken als pleegouders op de Veluwe van 1916 tot 1919. Zie daarover op de website 100 jaar jeugddorp De Glind

 

Treinramp Weesp 1918 waar Maartje en haar schoonmoeder bij betrokken waren

 

Foto Enkhuizen woonhuis aan gracht. Dit huis gelegen aan de Staeleversgracht te Enkhuizen heeft Bernardus laten bouwen nadat zijn vader in 1919 is overleden, uit de erfenisgelden. Zijn vader Dirk was in het bezit van landbouwgronden gelegen aan de Driebanen te Enkhuizen, waar later de Chr. Mulo op is gebouwd.

 

Kinderen van Bernard Roosendaal en Maartje Keesman:

 

Emelia Roosendaal, geboren Enkhuizen 21-01-1904, overleden Barneveld 26 -10-1918

 

Cornelis (Cor) Roosendaal, geboren Enkhuizen 19-02-1905, overleden te Enkhuizen

 

Petronella Roosendaal, geboren Enkhuizen 21-06-1906, overleden Enkhuizen 08-01-1922

 

Dirk Roosendaal, geboren Enkhuizen 19-09-1907, overleden te Enkhuizen 13-01-1957 op 49 jarige leeftijd.

 

Johanna Elisabeth (Annie) Roosendaal, geboren Enkhuizen 27-01-1909, overleden Driehuis 12-11-2005.

 

Reinoutje, (Reinie) Roosendaal, geboren Enkhuizen 03-12-1914, overleden Culemborg 23-08-2000

 

Martinus Roosendaal, geboren Enkhuizen 22-06-1920, overleden Enkhuizen 10-03-1921

 

Emelia Roosendaal, geboren Enkhuizen 22-06-1920, overleden Andijk 03-03-2004.

 

Petronella Roosendaal, geboren Enkhuizen 29-10-1925, overleden Enkhuizen 16-11-1929