generatie

en

geb. jaar:

 

overzicht voorgeslacht van

Emelia Broers

 

I

1. Broder Ingwersen

 

II, huwt 1710

2. Broer Engwerdsen & Lijsbeth Behr

 

III,

1711

3. Engelbrecht Broers & Fopje Bouwens

IV

1736

4. Bouwe Broers & Trijntje Freeks

 

V

1765

5. Engelbregt Broers & Teetje Sonne

 

VI

1800

6. Theunis Broers & Emelia Russel

VII

1828

7. Bernardus Broers & Maartje Meijer

VIII

1853

8. Dirk Roosendaal & Emelia Broers

N.B. De namen die deel uitmaken van de stamreeks Emelia Broers zijn rood gekleurd

 

I. Broder Ingwersen is geboren in Husum / Friedrichsstadt ?.
Notitie bij de geboorte van Broder: Het is niet 100% zeker dat Broder Ingwersen de vader is van Broer Engwerdsen al wijzen sommige archieven wel in die richting


Beroep: Veehandelaar

Kind van Broder uit onbekende relatie:

Broder (Broer) Ingwersen (Engwerdsen), geboren in Husum te Holstein.  

Notitie bij de geboorte van Broer: Vermoedelijke vader van Broer is Broder Ingwersen uit Husum / Friedrichsstadt

 

 

II. Broder (Broer) Ingwersen (Engwerdsen) is geboren in Husum te Holstein (in het noorden van Duitsland)
Beroep: Ossenhandelaar.

De naam Engwerdsen is afkomstig uit het archief van de Lutherse Kerk te Enkhuizen.

In het kader hieronder is te lezen over de ossenhandel die plaats vond  tussen Noord-Duitsland en Enkhuizen in de tijd van Broer Engwerdsen.


Broer huwde
(1e keer) in Enkhuizen met Trijntje Pieters. Zij is een dochter van Jan Schulpendich.
(2e keer) op 13-04-1710 in Enkhuizen met Elisabeth (Lijsbeth) Behr. Lijsbeth is geboren in Friedeburg - Munsterland. Lijsbeth is overleden in 1730.

Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: Als geboorteplaats van Lijsbeth wordt ook Friedrichsstadt genoemd. Zij lijkt geen familie te zijn van Koopman en Raadsheer Berend de Bähr uit Tondern (1582 - 1661) die zowel aldaar als in Enkhuizen aktief is geweest.

Kinderen van Broer en Lijsbeth:

1 Engelbrecht Broers. Hij is gedoopt op 03-01-1711 in Enkhuizen. Engelbrecht trouwde met Fopje Bouwens.  
2 Philip Broers. Hij is gedoopt op 18-03-1714 in Enkhuizen. In het archief van Hoorn zien we (in 2007) op een lijst staan: Philippus Broers, overleden 20-09-1808.
3 Broer Broers. Hij is gedoopt op 05-10-1717 in Enkhuizen.
4 Catharine Broers. Zij is gedoopt op 11-01-1720 in Enkhuizen.
5 Claas Broers. Hij is gedoopt op 01-11-1722 in Enkhuizen.

 

 

Een notitie van Frits Versluijs, Enkhuizen 8 nov. 2007:

 

Informatie over de Ossenhandelaren en het Lutheranisme staat in het boek:

Gijsbers W. Kapitale ossen: de internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa 1300-1750. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1999. Dit is een goed leesbaar proefschrift van 650 blz. over de Noord Europese ossenhandel waarvan er ca. 140 betrekking hebben op de Enkhuizer situatie. Nog meer informatie is te vinden in:
Gijsbers W. Een enkele reis over de ossenwegen. Historisch Geografisch Tijdschrift 2002; 20 (3): 62-66.

De ossenmarkt bevond zich in Enkhuizen op de plaats waar tegenwoordig het NS station met volledige rangeer- en parkeergelegenheid ligt. Erg groot dus. Het verladen van overzee aangevoerde ossen vond plaats in de versterking Denenburg. Dat is ongeveer de plaats van het VVV kantoor. 

 

 “De ossenhandel is eigenlijk Deens of Noord-Duits. Vanuit Denemarken werden jaarlijks maximaal 50.000 ossen via Duitsland te land of per schip via de Oost- en Noordzee naar de Lage Landen vervoerd”. 

 


III.  Engelbrecht Broers, zoon van Broer Engwerdsen en Lijsbeth Behr. Hij is gedoopt op 03-01-1711 in Enkhuizen. Engelbrecht huwt met Fopje Bouwens.

Kinderen van Engelbrecht en Fopje:

1 Broer Broers. Hij is gedoopt op 27-12-1733.
2 Bouwe Broers  

 


IV. Bouwe Broers, zoon van Engelbrecht Broers en Fopje Bouwens. Hij is gedoopt op 16-08-1736 in Enkhuizen. Overleden 09-02-1807.

Beroep: Bootsman (van 1777 - 1785)           
Bouwe:
(1) huwt met Trijntje Freeks.
(2) huwt met Fopje Tijsse. Zij is weduwe van Jochem de Waal.

Kinderen van Bouwe en Trijntje:

1 Willem Broers. Hij is gedoopt op 01-10-1758 in Enkhuizen.
2 Elisabeth Broers. Zij is gedoopt op 01-07-1760 in Enkhuizen.
3 Anna Broers. Zij is gedoopt op 12-09-1762 in Enkhuizen.
4 Engelbregt Broers. Hij is gedoopt op 05-10-1764 in Enkhuizen;    
5 Frederik Broers. Hij is gedoopt op 26-04-1767 in Enkhuizen.

 

Kind van Bouwe en Fopje:

1 Adrianus Broers (Engelbrecht).

 

 

V. Engelbregt Broers zoon van Bouwe Broers en Trijntje Freeks. Hij is gedoopt op 05-10-1764 in Enkhuizen begraven te Enkhuizen 27-07-1809 huwt Teetje Sonne, ook wel geschreven als Zonne, geboren te Enkhuizen 1760, overleden Enkhuizen 21-10-1828.

Kinderen van Engelbrecht en Teetje:

1 Theunis Broers. Hij is gedoopt op 05-07-1789 in Enkhuizen, jong overleden

2 Bouwe Broers.   Hij is gedoopt op 05-07-1789 in Enkhuizen
3 Saartje Broers. Zij is gedoopt op 07-10-1790 in Enkhuizen. Saartje is overleden 16-10-1794 in Enkhuizen, 4 jaar oud.
4 Abeltje Broers. Zij is gedoopt op 09-09-1792 in Enkhuizen, huwt op de leeftijd van 21 jaar op 26-02-1815 met Mol van Keulen, leeftijd 22 jaar, geboren te Enkhuizen.

5 Saartje Broers, gedoopt op 13-11-1794, overleden in Enkhuizen 18-11-1830. Huwt te Enkhuizen 04-08-1816 met Jacob Sweep.

6 Bouwen Engelbregt Broers, gedoopt 19-3-1797 te Enkhuizen. Huwt 20-03-1818 Hellevoetssluis met Femmetje van der Leek geboren te Enkhuizen. Huwt 2e keer te Den Helder 01-08-1861met Maria Elisabeth van den Bosch.

7 Theunis Broers.  geboren 15-4-1799.
8 Willem Broers. Hij is gedoopt op 25-02-1802 in Enkhuizen. Huwt te Enkhuizen 8-4-1827 Maria Catharina Kroeb, geboren Enkhuizen 22-1-1804.
9 Marijtje Broers. Zij is gedoopt op 27-03-1805 in Enkhuizen. Huwt Enkhuizen op 18-2-1827 met  Johannes Kramer, geboren te Enkhuizen 11-9-1804, overleden Enkhuizen
15-03-1831. Marijtje huwt tweede keer te Enkhuizen op 29-09-1833 met Banke Zwier, leeftijd 30 jaar geboren 3-11-1802 te Enkhuizen.
10 Frederik Broers. Hij is gedoopt op 10-12-1807 in Enkhuizen. Frederik is overleden.

 

N.B. In het archief van Hoorn, bekeken in 2007, worden als getuige bij de doop van Abeltje Broers en Marijtje Broers genoemd: Teetje Zonne. Abeltje en Marijtje zijn kinderen van Lucas Broers en Antje Scheffers.

De vraag is of Lucas Broers en Engelbregt Broers familie van elkaar zijn.

 

 

VI. Theunis Broers, zoon van Engelbregt Broers en Teetje Sonne, geboren Enkhuizen 15-04-1799, beroep baander, landbouwer huwt Enkhuizen op zondag 09-02-1826 met Meleja Russel ook geschreven als Emelia (Aemelia) Russel, geboren Enkhuizen 18-07-1803,  beroep dienstbode, overleden 20-07-1867 Enkhuizen, dochter van Bernardus Russel en Alberdina Dirks.   De ouders van Bernardus Russel zijn: Tobias Russel en Armpje Jansz.

N.B. In het archief van Hoorn, bekeken in 2007, staat een zusje van Meleja (Emelia) Russel vermeld, nl. Johanna geboren 30-06-1800 Enkhuizen en overleden 23-04-1806 Enkhuizen

 

Kinderen van Theunis en Meleja:

1 Engelbregt, beroep: Schoenmaker  
Engelbrecht huwt, 20 jaar oud, op 06-09-1846 in Enkhuizen met Anna Bloemendaal, 21 jaar oud, beroep dienstbode. Anna is geboren op 24-05-1825 in Barsingerhorn. Dochter van Jan Bloemendaal en Hermina Heering. Anna is overleden op 28-11-1902 in Enkhuizen, 77 jaar oud. Zij is weduwe van Jacob Joseph Pedrino (geb. 1826). Kinderen van Engelbrecht en Anna, allen geboren te Enkhuizen:

1a Emilia geboren in 1847, 1b Theunis geboren 14-01-1852,

1c Harmenia geboren 31-03-1853, 1d Bernardus geboren 10-09-1854.

2 Bernardus, geboren Enkhuizen 27-03-1828  

3 Teetje, geboren Enkhuizen 10-02-1830, huwt Enkhuizen donderdag 20-08-1863 met Jan Hartkamp, geboren Amsterdam 1820, beroep houtzaagmolenaar, zoon van Johan Henrich Hartkamp en Swaantje Reimers.  Hij is weduwnaar van Wilhelmina Ida Cornelia van Eijk.

4 Alberdina, geboren Enkhuizen 23-07-1832.

5 Wilhelmina, geboren op 02-10-1834 in Enkhuizen. 

6 Hermina, geboren  Enkhuizen10-06-1837, overleden Enkhuizen 07-08-1839.
7 Harmina, geboren Enkhuizen 27-04-1840, overleden Enkhuizen
23-09-1877, beroep barbierster, huwt

(1e) Enkhuizen 20-08-1863 met Hendrik Karel Timmer, geboren Enkhuizen 22-09-1839, overleden Enkhuizen 21-12-1867, beroep kleermaker, zoon van Gerrit Timmer en Johanna Hiddink.

(2e) Enkhuizen 06-05-1869 met Adriaan Kloek, geboren 26-05-1845 Hoorn, overleden

07-06-1915 Enkhuizen, beroep Timmerman, zoon van Jacob Kloek en Johanna Kroon.

8 Marijtje, geboren in  12-09-1842 in Enkhuizen, overleden 16-2-1874 Enkhuizen
9 Gerrit, geboren  24-01-1845 Enkhuizen  24-01-1845, overleden Enkhuizen 24-09-1905 Enkhuizen, beroep landbouwersknecht, huwt Enkhuizen donderdag 28-01-1869 met Geertje Bakker, geboren Enkhuizen 14-04-1845, overleden Enkhuizen 27-02-1905, dochter van Jan Bakker en Aafje Hovenier.

 

 

VII. Bernardus Broers, zoon van Theunis Broers en Meleja Russel, geboren te Enkhuizen op 27-03-1828, beroep landbouwer, overleden Enkhuizen 11-10-1901

Huwt 1e keer op leeftijd van 25 jaar te Enkhuizen op donderdag 29-9-1853 Maartje Meijer, leeftijd 28, geboren 22-04-1825 te Enkhuizen. Maartje is de dochter van Hermanus Meijer en Zwaantje Bloemendaal. Beroep Hermanus: visser.

Huwt 2e keer op leeftijd van 31 jaar te Enkhuizen op 2-6-1859 met Jacoba Catharina Arnoldina Dammuller, geboren Enkhuizen 06-04-1825, leeftijd op haar huwelijkedag: 34, overleden Enkhuizen 13-03-1910, dochter van Pieter Arnoldus Dammuller en Anthonia Waaff. Bernardus is dan weduwnaar van Maartje Meijer.


Kinderen van Bernardus en Maartje:

 

1. Emelia Broers, foto, geboren te Enkhuizen op 02-10-1854, overleden 06-02-1919. Huwt 15-11-1877 met Dirk Roosendaal, foto,  geboren te Enkhuizen 11-04-1853, overleden 06-11-1918 op de Staaleversgracht te Enkhuizen. Beroepen: tuinier, koopman, winkelier van een drankzaak. Protestant. Was in militaire dienst.

 

2. Swaantje Broers, geboren te Enkhuizen 05-01-1857, overleden te Enkhuizen 22-03-1923, huwt Enkhuizen 31-07-1884 met Adriaan Kloek geboren Hoorn 26-05-1845, overleden Enkhuizen 07-06-1915, beroep timmerman. Adriaan Kloek is weduwnaar van Harmina Broers en vervolgens weduwnaar van Hendrikje Bais. Hendrikje is geboren Enkhuizen 06-03-1854 en overleden Enkhuizen 20-03-1884