Bultmann. Mythologische geloofsvoorstellingen.

In de twintigste eeuw stelde de theoloog Rudolf Bultmann (1884-1976) dat de verkondiging van het evangelie een nieuw licht werpt op het menselijke leven.

We moeten die mythologische geloofsvoorstellingen volgens Bultmann niet opvatten als ware beschrijvingen van de werkelijkheid, maar ze juist existentieel interpreteren en dus toespitsen op ons huidige bestaan. De mythologische voorstellingen zijn de verpakking van een boodschap die ons een nieuwe kijk op onszelf en een nieuwe wijze van bestaan wil geven. 12 pg 17


Tillich. Geloven betekent vooral vertrouwen

Ongeveer in dezelfde tijd beschreef Paul Tillich (1886-1965), Duits-Amerikaans theoloog, het geloof als 'de moed om te zijn: Wij bestaan door de macht van het Zijn, en met het Zijn duidde Tillich God aan. De macht van het Zijn is een macht die voortdurend niet-Zijn overwint. Mensen bestaan door de macht van het Zijn, maar zij moeten steeds het niet-Zijn, waardoor ze k worden bepaald, te boven komen. Twijfel, falen, dood en angst zijn bijvoorbeeld vormen van niet-Zijn. Het geloof is de moed om te zijn ondanks de twijfel, de angst en de dood. Precies door de moed om te zijn, bevestigen wij de macht van het Zijn die het niet-Zijn te boven komt. Op deze manier verbond Tillich het geloof met de dieptestructuur van het menselijke bestaan. 12 pg 18

 

Als mythen en symbolen uitdrukking zijn van geloof, dan is het 'geloven dat..,' niet meer zozeer aan de orde. Het is dan noodzakelijk om geloof anders te begrijpen. Als je geloof niet meer opvat als 'voor waar houden; hoe dan wel? De Bijbel geeft ook zelf de aanzet voor die andere opvatting: het woord voor geloof dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, betekent vooral vertrouwen. 12 pg 49