Wat is de herlomst van de naam ‘Sietses’?

De naam Sietses is een zg. patroniem, een afleiding van een vaders voornaam, vandaar ook de opeenvolging van Sietse Dirks en Dirk Sietses die enkele keren is te zien.

De oorspronkelijke naam is een van de vele vormen van de naam Siet, Sietse, Sytse, Sied enz. De betekenis heeft te maken met een germaanse naamvorm, die zege of overwinning betekent. Veel Friese namen zijn uit deze of verwante naamvormen ontstaan.

 

We gaan ervan uit dat Dirk Sietses, ged. te Enkhuizen in 1783, de achternaam ‘Sietses’ heeft gekozen toen hem dat bij de registratie van achternamen in het jaar 1811 werd gevraagd.

 

Lees meer informatie over het verplichte aannemen van een achternaam, 1811