Voorouders van Maike Riemers

 

Inhoud

1. Riemer Lolkes. 1

2. Jan Riemers. 1

3. Riemer Jans. 1

4. Antje Riemers. 1

5. Riemer Sjoerdts. 2

6. Maike (Marijke) Riemers. 2

 

 

1. Riemer Lolkes is geboren omstreeks 1580 in Heeg. Overleden. Riemer trouwde met Trijn Teste. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Heeg. Trijn is geboren in Heeg.
Kind van Riemer en Trijn:
- Jan Riemers, geboren omstreeks 1610 in Heeg.


2. Jan Riemers
, zoon van 1, geboren omstreeks 1610 in Heeg. Jan trouwde met Meinu Sjoerdsdr. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Heeg.
Kind van Jan en Meinu:
- Riemer Jans.


3. Riemer Jans
, zoon van 2. Hij is gedoopt op 22-10-1637 in Heeg. Riemer trouwde in Heeg met Lutger Hanses.
Dochter van Riemer en Lutger:
- Antje Riemers, geboren in Woudsend.

4. Antje Riemers, dochter van 3, geboren in Woudsend. Antje trouwde op 09-04-1719 in Woudsend met Sjoerdt Hiddes, 37 jaar oud, nadat zij op 25-03-1719 in Woudsend in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-04-1719 in Woudsend. Sjoerdt is geboren op 20-05-1681 in Heeg, zoon van Hidde Hylkes en Antje Hiddes. Sjoerdt is overleden in 1735 in Woudsend, 54 jaar oud.
Kinderen van Antje en Sjoerdt:
1. Antje Riemers, geboren op 28-12-1719 in Woudsend.
2. Riemer Sjoerdts, geboren op 26-10-1721 in Woudsend
3. Hidde Sjoerdts, geboren op 22-08-1723.
4. Hidde Sjoerdts, geboren op 12-11-1724.
5. Hidde Riemers, geboren op 07-07-1726 in Woudsend.


5. Riemer Sjoerdts
, zoon van 4, geboren op 26-10-1721 in Woudsend, gedoopt 26-10-1721 in Woudsend. Overleden op 15-01-1800 in Enkhuizen, 78 jaar oud. Hij is begraven op 18-01-1800 te Enkhuizen. Riemer trouwde, 25 jaar oud, op 11-07-1747 in Woudsend met Boukje Elbers (Tjittes). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Woudsend. Het huwelijk werd ontbonden op 15-01-1800. Zij is een dochter van Tiete Hotses en Baukje Foekes.
Kinderen van Riemer en Boukje:
1. Sjoerd Riemers, geboren in 1747 in Woudsend. Hij is gedoopt op 26-02-1747 in Woudsend.
2. Maike (Marijke) Riemers, geboren in 1749 in Woudsend.
3. Tjitte Riemers, geboren in 1752 in Woudsend. Hij is gedoopt op 24-09-1752 in Woudsend. Tjitte is overleden in 1764, 12 jaar oud.
4. Antje Riemers, geboren in 1754 in Woudsend. Zij is gedoopt op 28-06-1754 in Woudsend.
5. Sjoerd Riemers, geboren in 1759 in Woudsend. Hij is gedoopt op 04-11-1759 in Woudsend.
6. Gerritje Riemers, geboren in 1762 in Woudsend.
7. Tjitte Riemers, geboren in 1765 in Woudsend.

6. Maike (Marijke) Riemers, dochter van 5, geboren in 1749 in Woudsend. Zij is gedoopt op 30-11-1749 in Woudsend. Marijke is overleden op 01-07-1829, 80 jaar oud. Marijke trouwde in Enkhuizen met Sietse Dirksz. Sietse is geboren in 1746 in Rottevalle, zoon van Dirk Sijdses en Aukje (Aukien) Feitses. Sietse is overleden in 1793 in Enkhuizen, 47 jaar oud (oorzaak: galkoorts).
En van de kinderen van Marijke en Sietse:
Dirk Sietses, gedoopt 17-10-1793 te Enkhuizen, overleden 1857 in Enkhuizen, 64 jaar oud.