Is Durk Sydses de broer van Dictus, Geert en Jan?

 

Het bewijs hiervoor wordt geleverd door een akte* uit het hypotheekboek van Smallingerland.

In deze akte verklaart Dictus Sijdses, schuitevoerder in de Rottevalle onder Smallinger Opeinde, voor zichzelf en als man en voogd van Antie Pijtters, zijn huisvrouw, schuldig te wezen een bedrag van een honderd caroli guldens.

Tot borgen verklaren zich Geert Sijdses tot Oostermeer, Jan Sijdses, Sybren Sijdses, Durk Sijdses uit de Rottevalle voor onzen broeder den debiteur.

Uit deze akte blijkt de verwantschap van Geert, Jan, Sybren, Durk en Dictus. Uit het in de inleiding vermelde huwelijk van Sieds en Sindsen is dus ook nog een Sybren geboren, tenzij de namen Gerben en Sybren op dezelfde persoon slaan.

 

 


*) Een afdruk van de originele akte is te lezen op de pagina’s 6, 7 en 8 van het boekje ‘’Westfriese geslachten XXII’’.