Wat is een ‘damvaarder’ ?

 

1.

Damvaarders zijn kooplieden uit de omliggende plaatsen, die hun waren ter verkoop aanboden aan de plaatselijke winkeliers in Appingedam

 

2.

of  een Damvaarder is iemand die vaart op een damschuit  (het is niet zeker of damschuiten ook in de provincie Groningen voeren)

 

 

 

Wat is een ‘Damschuit’?

 

In de tijd dat de dijken worden voorzien van sluizen zien we ook de naam: damsout of damschuit.

 

Er werd in de 17e eeuw gebouwd volgens de maten van de kleinste sluis: 15.50 m lang en 3.20 m breed. Op het IJ werden ze als lichter gebruikt om de zeeschepen die op de laag en op stroom lagen te laden en te lossen. Ze werden dan geboomd en vormden een rechtstreekse verbinding tussen het IJ en plaatsen aan de Amstel. Ze konden qua hoogte net onder de gewelven over de schutsluizen in de Dam door.

Het lijkt erop dat de naam ook werd gebruikt als "achternaam" voor andere typen schepen welke met maximum afmeting en lading de sluis konden passeren, want in oude kadasterinschrijvingen komen namen als poon-damschuit en kraak-damschuit voor.

 

- Inmiddels beschikt "Museum de Broeker Veiling" over een replica van de damschuit. Het is een reconstructie van de laatst gebouwde damschuit uit 1896 met gaffeltuig.

 

- Voor een afbeelding van een damschuit, klik op http://www.vaartips.nl/extra/damlooper.htm