Jan Hindriks en de familienaam “Van Dam”

 

We lezen in de archieven de volgende teksten:

 

Van Jan Hindriks is slechts het volgende te vinden:

1722. Den 22 febr. sijn gedoopt de tweeling van Hindrik Jans, de oudste Jan en de jongste Jacob worden genaemt.

Dit is mogelijk voorvader Jan Hindriks, maar zekerheid is er niet.

 

Vervolgens: 1753. Den 15 july hebben ahyr haare geboden laaten aantekenen Jan Hindriks  en Geertie Pieters, weduwe van Derk Jans, beide woonachtig te Enum en zijn daar op de 5 augustus de echten staat ingezeegent.

 

Vervolgens 1766. Den 25 january hebben alhier haren geboden laten aantekenen Jan door mij op den 9 febr. in de H. Huwelijken staat ingezeegent.

 

Het eerste huwelijk was, voor zover na te gaan, kinderloos.

 

Van het tweede huwelijk het volgende: 1774, op 29 july gestorven een soontje Jurjen van Jan Hindriks en Trijntje Jurjens en begraven op 1 aug.

 

Trijntje zal veel jonger geweest zijn dan Jan.

 

Op 27-08-1776 werd weer een zoon gedoopt: Jurrien.

Meerdere kinderen zijn niet te vinden.

 

Jan Hindriks  komt vermoedelijk uit het geslacht van “Damvaarders” d.w.z. zij onderhielden een bode-vrachtvaart naar AppingeDAM.

 

Men kan aannemen dat de keus van de familienaam “Van Dam” hiermee in verband staat.

Appingedam wordt in Groningen ook wel Daam of Dam genoemd, vandaar “Van Dam”.

 

Noititie van het overlijden van Jan Hindriks: 1781. Den 26 mei is hier gestorven Jan Hindriks en de 29 dato begraven.

Van de doopsgezinde Trijntje Jurjens is niets te vinden.

 

 

Conclusie:

 

Jan Hindriks, gehuwd in tweede huwelijk met Trijntje Jurjens

Kinderen:

  • Jurjen,  soontje, overleden 29 july 1774
  • Jurrien, zoon, gedoopt op 27-08-1776

Meer kinderen zijn niet gevonden

 

De familienaam “Van Dam”

komt vermoedelijk (door Jan Hindriks) uit het geslacht van Damvaarders d.w.z. zij onderhielden een bode-vrachtvaart naar AppingeDAM.