Historische verbreding: de tijd waarin onze voorouders ’Van Dam’ leefden.

 

Voorouders in mannelijke lijn:

 

Jaar:

Wat gebeurde er in die tijd in de direkte omgeving?

Een impressie:

 

Wat gebeurde er in die tijd in Nederland?

Hindrik Jans

 

Plaats: Eenum

 

 

?

De winter die op 15 november 1683 inviel, was ongekend fel en duurde bijna drie maanden. Niet alleen de binnenwateren, maar ook de Zuiderzee en zelfs de zeegaten tussen Texel, Vlieland en Terschelling waren met dik ijs bevroren. Honderden paarden en sleden reden over de ijsbaan naar Enkhuizen, Amsterdam e.a. Hollandse plaatsen.

 

De Republiek

‘Nederland’ bestaat in deze tijd uit een federatie van de zeven provinciën: Holland, Zeeland, Friesland, Groningen, Utrecht, Gelderland, Overijssel.

Vooral de handelaren van de steden het hadden het voor het zeggen.

 

Jan Hindriks

 

Beroep: damvaarder

Huwt Trijntje Jurgens

 

Plaats: Eenum

 

 

 

1722-1781

Jan Hindriks  komt vermoedelijk uit het geslacht van “Damvaarders” d.w.z. zij onderhielden een bode-vrachtvaart naar AppingeDAM.

Zie foto Appingedam

 

Wat is een Damvaarder?

In de 18e eeuw wordt de Republiek Nederland van zijn vooraanstaande plaats verdrongen. Een groot deel van de bevolking had het moeilijk door de achteruitgang van handel en industrie. Velen moesten hun laatste levensjaren in een armenhuis doorbrengen.

Beter ging het met de boeren in de 18e eeuw. Zij konden hun akkers in een periode van vrede bebouwen. Velen hadden een goed bestaan.

 

Jurrien Jans van Dam

 

Beroep: boerenknecht

Huwt Hijke Aljes

 

Plaats: Eenum

 

 

1776-1827

 

Een uitzonderlijk voorval in het jaar 1783 dat door onze voorouders niet onopgemerkt kan zijn gebleven:’Eene zware nevel of dikke mist breidt zich in dit jaar over geheel Europa uit…’

Lees verder…

 

 

 

In 1780 breekt de oorlog met Engeland uit. Een groot verlies van onze was het eerste gevolg. In 1781 haalt onze vloot een volkomen overwinning bij de zeeslag op de Doggersbank.

 

Harm Jurriens van Dam

 

Beroep: boerenknecht

Huwt Janna  Luifs Steenwijk

 

Plaats: Zeerijp

 

1808-1859

 

Op 3, 4 en 5 februari 1825 overstroomde het land en bracht grote schade toe aan schepen, zeedijken, havens en het land. Veel vee verdronk of werd met moeite in kerken en op hooggelegen plaatsen geborgen. Een groot aantal inwoners raakten alles kwijt.

 

Uit de chaos na de Napoleontische tijd ontstaat het 'Koninkrijk der Nederlanden', waarin de noordelijke en zuidelijke Nederlanden voor korte tijd verenigd zijn.

 

 

Jan van Dam

 

Beroep: boerenknecht

Huwt Maria Molag

 

Plaats: Westeremden

 

1843-1875

 

Hoe was het leven in de 18e en 19e eeuw in het noorden van Groningen? Lees het  hier…

 

 

Armoede, eenzijdige voeding, ongezonde lucht, slechte hygiëne en lichamelijke verwaarlozing plus een schrijnend gebrek aan kennis van de geneeskunde en de effecten van geneesmiddelen hadden tot gevolg dat in de 19de eeuw cholera, pokken, difterie, influenza, tuberculose, kinkhoest, stuipen, mazelen en tyfus elk jaar slachtoffers eisten, vooral in de dichtbevolkte steden.

 

Henderik van Dam

 

Beroep: grutter / mosterdmalerij

Huwt Anje Klunder

 

Plaats: Loppersum

 

1870-1935

 

Omstreeks 1870 verdiende een vaste arbeider op een winterdag 35 cent en op een zomerdag 60 cent. Wat hadden zij te besteden? Lees verder…

 

 

Hoe was het onderwijs in de 19e eeuw?

Lees verder…

 

Hoewel de Eerste Wereldoorlog aan het neutrale Nederland voorbij gaat, worden veel goederen schaars en wordt er zelfs honger geleden.

 

 

Jan Pieter van Dam

 

Beroep: onderwijzer op de Dr. A. Kuyperschool

Huwt Trijntje Bosma

 

Plaats: Andijk

 

1904-1977

 

Een onderwijzer in de jaren vijftig had een  laag salaris. Het onderhouden van een opgroeiend gezin was een behoorlijk zware taak. Goed met je geld omgaan werd kinderen aangeleerd. Je kunt niet meer geld uitgeven dan je verdient.

 

Een andere belangrijke regel voor het leven is: plicht gaat voor genoegen. D.w.z. Een mens zou zijn leven op allerlei manieren aangenaam willen maken, maar hij zal zich moeten beperken, omdat de plicht je levenstaak goed te vervullen voor alles gaat.

Nederland onderging evenals andere landen de invloed van de mondiale recessie na de Beurscrash van 1929. Minister president Hendrikus Colijn voerde de politiek van de harde gulden.

 

Het kleine en slecht bewapende Nederlandse leger staat machteloos tegenover de Duitse troepen wanneer deze, zonder voorafgaande oorlogsverklaring op 10 mei 1940 ons land binnenvallen.

 

Kinderen van Jan Pieter van Dam

en Trijntje Bosma

 

ca. 1940

 

Handen uit de mouwen en niet zeuren! Naoorlogse jaren van hard werken en sober leven, van wederopbouw en distributie, ‘het tientje van Lieftinck', zwarte handel, en Marshallhulp.

 

Kleinkinderen van Jan Pieter van Dam

en Trijntje Bosma

 

ca.

1970

 

Terwijl Nederland welhaast barst van de welvaart, komt de onvrede met de bestaande maatschappelijke verhoudingen in de jaren zestig tot een climax en tekent zich het begin van de ontzuiling af.

 

Achterkleinkinderen van Jan Pieter van Dam

en Trijntje Bosma

 

ca.

2000

 

Postmoderne samenleving: fragmatisme en verregaande emancipatie.

Lees verder…

 

 

Interessant is:

 

Dorpen op het platteland in Noord-Groningen in de 19e eeuw  

Hierin vind je een korte beschrijving van plaatsen die in bovenstaande tijdbalk voorkomen.