Gene-ratie/

geb. jaar

 

Voor- en nageslacht van Jan Pieter van Dam

I

 

1. Hindrik Jans

II

1722

2. Jan Hindriks & Trijntje Jurgens

 

III

1776

3. Jurrien Jans van Dam & Hijke Aljes

 

IV

1808

4. Harm Jurriens van Dam & Janna Steenwijk

 

V

1843

5. Jan van Dam & Maria Molag

 

de stamreeks van Maria Molag

 

VI

1870

6. Henderik van Dam & Anje Klunder

 

de stamreeks van Anje Klunder

 

VII

1904

7. Jan Pieter van Dam & Trijntje Bosma

 

 

(De namen in de kleur rood hieronder zijn rechtstreekse voorouders van Jan Pieter van Dam)

 

 

I.1. Hindrik Jans

Kinderen:

1. Jan Hindriks, gedoopt 22-02-1722 te Eenum.  2. Jacob Hindriks, gedoopt 22-02-1722 te Eenum.

Notitie: 1722. Den 22  febr. sijn gedoopt de tweeling van Hindrik Jans, de oudste Jan en de jongste Jacob worden genaemt. 

Verdere informatie ontbreekt

 

 

II.2. Jan Hindriks, geboren 22-02-1722 te Eenum, overleden 26-05-1781. Dagloner. Jan Hendriks huwt (eerste huwelijk) omstreeks 05-08-1753 met Geertje (Geertjen, Geertie, Geertijn) Pieters,  uit Solwerd, zij is weduwe van Derk (Derck) Jans.

In de kerkelijke registers van de Nederlands Hervormde Kerk te Eenum staat vermeld: “1751 den 27 Janu. is des Heeren Heilg Avontm. zonder eenige verhinderinge gehouden. Den 18 April des Heeren H. Nagtmael aen deeze plaetze zonder verhinderinge gehouden, en is met attestatie tot ons overgekoomen van Solwert Geertje Pieters”.

Uit het huwelijk van Geertje Pieters met Derk Jans zijn tenminste 8 kinderen geboren. Uit het huwelijk van Jan Hendriks met Geertje Pieters zijn zover bekend geen kinderen geboren. Jan huwt (tweede huwelijk) op 09-02-1766 te Eenum met Trijnje Jurjens, geboren te Eppenhuizen. Gezin Jan Hindriks is Nederlands Hervormd maar moeder Trijnje is doopsgezind. (meniste).

Op de trouwakte van Jan Hindriks met Trijnje Jurjens staat vermeld: “Jan Hindriks was weduwnaar van Geertje Pieters”.

 

Uit het huwelijk van Jan Hendriks met Geertje Pieters  heeft Jan, zover bekend alleen 8 stiefkinderen uit het eerder huwelijk van Geertje met Jan Derks):

1. Jan Derks, gedoopt te Eenum op 01-07-1731 (Vader Derk Jans was Doopsgezind)

2. Peter Derks, gedoopt te Eenum op 06-12-1733 (Vader Derk Jans was Doopsgezind)

In de kerkelijke registers van de Nederlands Hervormde Kerk te Eenum staat vermeld: “In 1735. Is door Genade Godts het H. Avontmael 4 mael gehouden, en sijn tot het H. Avontmael angenomen met attestatie van Leermens de huisvrou van Alje Everts shoemaker en Sijpke Wijbes met Attestatie van Farmsum, en nae voorgaende onderwijs Claes Peters en sijn huisvrou, Derk Jans voortijt Mennonijt en sijn huisvrou, Grietje Tjaerkes mijn dienstmaeg”.

3. Renger Derks, gedoopt te Eenum op 29-01-1736 ( Derk Jans was vanaf 1735 Ned. Hervormd)

4. Willem Derks, gedoopt te Eenum op 23-03-1738 

In de kerkelijke registers van de Nederlands Hervormde Kerk te Leermens staat vermeld: “Ano 1738 Die 15 Junij zijn tot dese Gemeinte met Attestatie van Enum overgekomen Derck Jans en Geertjen Peters Echte luiden”.

5. Anje Derks, gedoopt te Leermens op 15-05-1740

In de kerkelijke registers van de Nederlands Hervormde Kerk te Eenum staat vermeld: “In 1742  Den 30 september is door des Heeren genaede het H. Avondmael aen deze plaetze gehouden, en zijn van Leermens als lidtmaeten tot ons overgekoomen met attestatie Derk Jans en zijn huijsvrouwe Geertjen Pieters”.

6. Sijben Derks, gedoopt te Eenum op 24-03-1743

7. Swantie Derks, gedoopt te Eenum op 5-09-1745

8. Jantie Derks, gedoopt te Eenum op 24-12-1747

 

Uit het huwelijk van Jan Hendriks met Trijnje Jurjens (tweede huwelijk van Jan):

1. Hindrik Jans, gedoopt 10-04-1766 te Eenum

2. Jurrien (Jurjen) Jans, gedoopt 12-04-1772 te Eenum, overleden 29-07-1774.

3. Jurrien (Jurjen) Jans,  gedoopt 27-08-1776 te Eenum.

Verdere informatie ontbreekt.

 

Note:

In het doop record van Hindrik  Jans staat als vader genoemd: Hindrik Jans Damvaarder

Komt vermoedelijk uit een geslacht van Damvaarders, d.w.z. ze onderhielden een bode en vrachtvaart naar AppingeDAM.

Aannemelijk is dan ook dat de familienaam VAN DAM hiermee in verband staat. Appingedam wordt in Groningen ook wel Daam of Dam genoemd

 

III.3. Jurrien Jans van Dam, gedoopt te Eenum 27-08-1776, overleden te Zeerijp (adres Zeerijp no. 62) 07-03-1827, boerenknecht/dagloner. Huwt 15-11-1801 te Eenum  met Hijke Aljes, geboren te Zeerijp 12-11-1780, overleden te Zeerijp (adres Zeerijp no. 64)  04-11-1831, beroep: werkvrouw, dochter van Alje Harms en Bouwke Pieters.

Kinderen:

1. Bauke Jurriens, gedoopt op 13-12-1801 te Eenum. Verdere gegevens ontbreken op dit moment.

2. Jan Jurriens, gedoopt op 3-04-1803  te Eenum. Huwt op 23-08-1823 te Loppersum met Frouke Wichers Riepenga, geboren 1803 te Loppersum, dochter van Wijger Geerts Rijpenga en Elzabeth Hindriks. Kinderen: Jurrien, Hieke, Wichger, Alje geboren 1837 te Westeremden, beroep: boerenknecht, huwt  17-05-1864 te Stedum met Jacomine Juisting, beroep: dienstmeid.

3. NN Jurriens, is geboren en overleden op 25 juni 1804 te Zeerijp

4. Alje Jurriens, geboren 28-02-1806 te Zeerijp en gedoopt op 9 maart 1806, overleden 13-08-1868. Huwt op 04-09-1830 te ’t Zandt met Jantje Gaykes (Geikes, Geukes of Gerrits) van der Ploeg, dochter van Gayke Freeks van der Ploeg en Anje Harkes. Kinderen: a. Jurjen, b. Anje, c. Hike, d. Geike, e. Frouwke, f. Freerk,  g. Trientje, h. Jan.

Voor het nageslacht van Alje van Dam, klik hier

5. Harm Jurriens, geboren 27-03-1808 te Zeerijp, gedoopt 29-04-1808 te Zeerijp.

6. Trijntje Jurriens, geboren 1810 te Zeerijp. Huwt 10-10-1829 met Pieter Bonnes Bonnema, geboren in 1803 te Huizinge, zoon van Bonne Luitjes en Martje Klaassen

7. Frouwke Jurriens, geboren 1817 te Zeerijp. Huwt 15-03-1837 te Stedum met Klaas Alderts Laninga, geboren in 1808 te Spijk, zoon van Aldert Jans en Lintje Jans. Kinderen: Aldert

 

 

 

Vanaf generatie III zien we de achternaam “Van Dam”.

 

Waar komt de naam Van Dam vandaan?

 

Jan Hindriks, geboren 22-02-1722 te Eenum, komt vermoedelijk uit het geslacht van “Damvaarders” d.w.z. zij onderhielden een bode-vrachtvaart naar AppingeDAM.

 

Men kan aannemen dat de keus van de familienaam “Van Dam” hiermee in verband staat.

Appingedam wordt in Groningen ook wel Daam of Dam genoemd, vandaar “Van Dam”.

 

Voor een foto van Appingedam in ca. 1900, klik hier

 

Een foto van Appingedam in 2006, klik hier

 

Wat is een ‘Damvaarder’ ? Klik hier voor het antwoord

 

Meer informatie over o.a. naamaanneming in 1811:  klik hier

 

 

 

IV. 4. Harm Jurriens van Dam, geboren te Zeerijp 27-03-1808, overleden te Zeerijp 28-12-1859, boerenknecht / landarbeider / dagloner. Huwt 16-04-1831 te Zeerijp met Janna  Luifs Steenwijk, geboren te Zeerijp 24-04-1812, overleden te Zeerijp (’t Zandt) 02-10-1888, beroep: daglonerse/boerenmeid, dochter van Luifs Klaassens Steenwijk en Jantje Jans (Kort). Jantje Jans komt van Loppersum.

Kinderen:

1. Luif van Dam, geboren 1831 te Garsthuizen, overleden 1893 te ’t Zandt, beroep: boerenknecht/landarbeider. Huwt 25-09-1852 met Hilje van der Veen, geboren 10-3-1832 te Losdorp, overleden 20-07-1895 te ‘t Zandt, dochter van Hindrik Klaassens van der Veen en Remge Jans Kat.

Kinderen: a.Jantje, b.Hindrik, c.Remge, d. Hike, e.Anje, f.Harmke, g.Janna, h.Klaassien, i.Harm

Voor het nageslacht van Luif van Dam, klik hier

2. Jurrien van Dam, geboren 1835 te Zeerijp, ’t Zandt. Huwt (1) 14-02-1863 te ‘t Zandt met Aaltje Veldman, geboren 1840 te Rottum, dochter van Nanning Jans Veldman en Grietje Hendriks Bolwien. Huwt (2) 30-01-1874 te Uithuizermeeden met  Hindrikje Bolt, geboren 1827 te Uithuizermeeden, dochter van Jan Klaasen Bolt en Pieterke Hindriks Aldershof.

3. Klaas van Dam, geboren 1838 te Zeerijp. Huwt (1) 10-05-1874 te ’t Zandt met Geeske Ruiter, geboren 1834 te Opwierde, dochter van Geert Hindriks Ruiter en Harmke Arends Laman. Huwt (2) met Jantje Oosterhuis.

4. Hieke van Dam, geboren 1840  te Zeerijp. Huwt 04-04-1863 te ’t Zandt met Gerrit Jacobs Arkema, geboren 1833 te Aalst, beroep: koopman; zoon van Jacob Gerrits Arkema overleden 23 mei 1844 te Baflo, beroep: smidsknecht en Matje Aukus Blauwbroek, beroep: wasvrouw bij het 2de bataljon eerste afdeling van de Groninger schutterij.

Kinderen: a.Jantje zie haar nageslacht met foto’s, b.Froukje (huwt  Pieter van Dijken), c.Harm, d.Martje, e.Jaapje, f.Luikje, g.Jakob, h.Jurrien.

Voor het nageslacht van Hieke van Dam, klik hier

5. Jan van Dam, geboren 13-01-1843 te Zeerijp, overleden 26-11-1875. Zie V.5

6. Alje van Dam, geboren 1848 te Zeerijp, overleden 06-09-1925 te Loppersum, beroep: boerenknecht. Huwt 17-05-1879 te Loppersum met Anna Reker, geboren 1852 te Schildwolde, overleden 18-05-1925 te Loppersum, beroep: boerenmeid, dochter van Friedrik Wilhelm Reker en Tetje Pieters Hartman. Voor het nageslacht van Alje van Dam, klik hier

7. Jakob van Dam, geboren 1851 te Zeerijp. Huwt 31-10-1874 te Loppersum met Rensina Zigterman, geboren 1853 te Wirdum, dochter van Folkert Jans Zigterman en Anja Jans Nanninga. Voor het nageslacht van Jakob van Dam, klik hier.

 

 

V.5 Jan van Dam, geboren te Zeerijp 13-01-1843, overleden Westeremden 26-11-1875, boerenknecht. Huwt 30-11-1867 te Westeremden met Maria Hendriks Molag, dienstmeid, foto, geboren te Westeremden 20-09-1845, overleden te Loppersum 16-07-1919, dochter van Hendrik Derks Molag en Willemtje Jans van der Laan.

 

Een uitgebreide stamreeks van Maria Molag

 

Kinderen uit het huwelijk van Jan van Dam en Maria Hendriks Molag:


1. Harm van Dam,  geboren 27-03-1868 te Westeremden gemeente Stedum, overleden 22-08-1874 te Westeremden gemeente Stedum.

2. Henderik van Dam, geboren 12-01-1870 te Westeremden Zie VI.6

3. Willemke van Dam, geboren 11-11-1872 te Westeremden, overleden 06-06-1927 te Amsterdam. Huwt 19-07-1899 te Loppersum met Klaas Wierenga, politieagent, geboren 03-06-1871 te Bedum, overleden te Amsterdam, zoon van Jan Wierenga, herbergier, en Jacobje van Dijk. Kinderen uit het huwelijk van Willemke van Dam en Klaas Wierenga: klik hier

4. Harm van Dam, geboren 8-03-1875 te Westeremden gemeente Stedum, overleden 22-03-1875 te Westeremden gemeente Stedum.

 

Na Jan’s overlijden hertrouwde Maria Hendriks Molag op 15-05-1880 met Jan Pieters (Jan) Kieft, geboren 10-06-1829 Zeerijp gemeente ‘t Zandt, overleden 03-02-1905 te Loppersum, zoon van Pieter Jans Kieft en Geeske Hindriks Riepma.

Jan Pieters Kieft was eerder getrouwd op 10-06-1868 met Jantje Lensema, geboren te Loppersum, dochter van Jan Okkes Lensema en Trientje Klaassen Scherphuis.

 

Kinderen uit dit huwelijk van Jan Pieters Kieft en Jantje Lensema: klik hier.

 

Kinderen uit dit huwelijk van Jan Pieters Kieft en Maria Molag: klik hier.

 

Zie foto waarop zijn te zien: Maria Molag & Jan Kieft als ouders met kinderen op achterste rij van links naar rechts Henderik van Dam, Willemke van Dam, Pieterke Kieft, Trijntje Kieft, Gezina Kieft, Piet Kieft. Tussen de ouders staat Alie Kieft. De foto is van 5 dec. 1895.

 

 

Waar woonden Maria Molag en Jan Pieters Kieft ?

 

Jan Pieters Kieft woonde aan de Lagestraat nr 34 te Loppersum.

De middenstanders hadden hun winkel of hun bedrijf aan de Lagestraat.

Zo had Jan Pieters Kieft daar een mosterdmalerij.

 

De weduwnaar Jan Kieft trouwt op 15 mei 1880 met Maria Molag de weduwe van  Jan van Dam. Maria brengt de twee kinderen Henderik en Willemke met zich mee. Samen krijgen Jan Kieft en Maria Molag nog een jongen Pieter (Piet) en een meisje Aaltje (Alie). Henderik van Dam, werkt samen met zijn stiefvader Jan Kieft in de mosterdmalerij en grutterij.

Op 1 mei 1897 trouwt Henderik van Dam met Anje Klunder, neemt de mosterdmalerij over van Jan Kieft en trekt in het huis Lagestraat 34.

 

Lees verder, klik hier...

 

 

 

VI.6 Henderik van Dam, foto, geboren Westeremden 12-01-1870, overleden Loppersum 14-09-1935. Beroep grutter / mosterdmalerij aan de Lagestraat te Loppersum. Zijn activiteiten in Loppersum.

Huwt te Den Boer 01-05-1897 met Anje Klunder, naaister, foto, geboren Ten Boer 15-09-1871 overleden Groningen 29-10-1937, dochter van Klaas Klunder en Trientje Smit.

Klik hier voor de stamreeks van Anje Klunder

 

Foto’s van Henderik van Dam: zijn gezin en waar ze woonden.

 

1. NN, levenloos zoontje geboren 19-05-1898 te Loppersum.

 

2. Maria van Dam,  geboren 03-06-1899, overleden 04-10-1979. Huwt 19-11-1930 met Hilko Menko Bosker, trouwfoto, geboren 03-10-1897 te Wirdum, overleden 05-03-1969 te Middemeer,  beroep ondernemer graanhandel. Foto Hilko & Marie.

 

3. Klaas van Dam, geboren 07-08-1900, overleden 12-08-1967,.

Klik hier voor de stamreeks van Klaas van Dam

 

4. Jan Pieter van Dam, geboren te Loppersum 01-05-1904. Verder: Zie VII.11

 

5. Roelof van Dam, geboren 19-11-1906, overleden 06-03-1982. Bakker.  

Huwt 24-10-1932 Ebeltje (Ee) van der Ploeg geboren 17-07-1907 overleden 06-01-1966.

Foto Roelof & Ee verloofd.

 

Huwt daarna op 20-11-1969 met Anna Buurmeijer geboren 06-08-1923, overleden 26-10-2013 te Groningen.

Foto Roelof & Annie

 

6. Piet van Dam, geboren  15-03-1908, overleden 11-04-1980. Onderwijzer. Ongehuwd.

 

 

VII.11 Jan Pieter van Dam, foto 1974, geboren  Loppersum 01-05-1904, overleden te Andijk 28-05-1977, onderwijzer. Huwt 23-12-1931 Trijntje Bosma, geboren Hoendiep Oldekerk  03-10-1908, overleden Hoorn 17-02-1988, dochter van Geeuwke Jacobs Bosma en Reertdina Steenhuis.

 

Een foto met Jan Pieter van Dam als jonge onderwijzer.

 

Kinderen van Jan Pieter van Dam en Trijntje Bosma:

1. Henderik (Henk) van Dam, geboren Andijk 22-09-1932, overleden 13-08-2009 te Zuidhorn

2. Reertdina (Diny) van Dam, geboren Andijk 22-11-1934, overleden 12-11-2021 te Andijk

3. Geeuwke Jacob (Geo) van Dam, geboren Andijk 20-06-1936.

4. Klaas (Klaas) van Dam, geboren Andijk 12-04-1938.

5. Roelof (Roel) van Dam, geboren Andijk 01-04-1940, overleden 31-05-2016 te Apeldoorn

6. Minco Harm (Minco) van Dam, geboren Andijk 08-09-1943.

7. Anna Maria (Annemarie) van Dam, geboren Andijk 07-12-1946.   

8. Jan Peter (Peter) van Dam, geboren Enkhuizen 04-01-1956.