21. Bij de dr. Kuyperschool

Bij de dr. Kuyperschool. Jarenlang "et skool van meister de Boer", die in 1921 van Marken naar hier kwam en bijna vijftig jaar hier woonde. Meester van Dam werkte hier ook vele jaren als de onderwijzer van klas 5.

Er is veel veranderd: de school stond later dicht aan de weg en van de hele rij huisjes is niets meer over. Nog later werd de school gesloopt en kwamen er huizen op het terrein te staan.