In 1931 lezen we in verschillende kranten de volgende berichten:

Uit een hachelijke positie gered.

Uit Grijpskerk meldt men ons:

Gistermorgen overkwam het gezin van den Landbouwer Bosma, wonende aan het Hoendiep een ongeval, dat betrekkelijk goed is afgeloopen, maar dat zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben. Genoemd gezin (7 personen) zou per rijtuig ter kerk. Op een nog maar korten afstand van huis, geraakte het z.g. kret of inspan los en reed de wagen in het Hoendiep, waar het gelukkig met een der achterwielen aan de beschoeiïng bleef hangen. Spoedig was hulp aanwezig; allen werden uit het water geholpen. Dr. Kruizenga was spoedig aanwezig. De inzittenden zijn er nog al goed afgekomen.

 

In de 'Nieuwe Provinciale Courant' van maandag 5 januari 1931, 46e jarg. no.11, lezen we:

Oldekerk 5 Jan.

Gistermorgen, toen de familie Bosma, wonende aan het Hoendiep, zich per rijtuig kerkwaarts naar Niezijl zou begeven, geraakte het kret los, waardoor het voertuig in het Hoendiep reed. Gelukkig bleef het met een der achterwielen aan de beschoeiing hangen en was spoedig hulp ter plaatse, zodat alle inzittende 7 personen konden worden gered.

 

In de 'Nieuwe Provinciale Courant' van woensdag 14 januari 1931, 46e jrg. no.3, lezen we de 'dankbetuiging' van de familie G. Bosma:

DANKBETUIGING.

Bij het ernstig ongeval onlangs ons overkomen, betuigen wij onzen welgemeenden dank aan allen die hun reddende en behulpzame hand hebben geboden, en voor de belangstelling en het meeleven, welke wij in deze dagen ondervinden.

Olderkerk, 13 Jan. Hoendiep. Fam. G.BOSMA

Een abonnement op de 'Nieuwe Provinciale Courant' kostte in die tijd f2,40 per kwartaal voor buiten de stad Groningen.

 

In de zomer van 2007 staan Anne Bosma en zijn zoon Geeuwke Anne Bosma bij een vergelijkbaar rijtuig: