Meer informatie over boerderij De Fennen in de tijd dat Evert Steenhuis daar woonde.

 

Evert Harms Steenhuis en Stientje van der Riet kopen boerderij De Fennen op 20 februari 1872 voor 33.500,-.

Op 18 november 1878 kopen zij de landerijen erbij van Heere Derks Teisman, die ongehuwd was overleden op 8 juni 1877, voor resp. 1.455,-., 1.880,-. en 230,-.

Volgens het huwelijks contract van 7 mei 1870 krijgt Evert Steenhuis na het overlijden van zijn vrouw Stientje van der Riet op 2 okt. 1908 het vruchtgebruik van haar nalatenschap

 

De kinderen erven het blote eigendom.

 

Deze kinderen zijn:

1. Hillena Steenhuis, vrouw van Jan Wolters landbouwer te Dorkwerd.

Hillena Steenhuis overleed op 4 nov. 1919 te Hoogkerk.

In haar plaats erven haar kinderen Ekke, Evert Harm, Harke, Wolter en Jan Wolters.

2. Trientje Steenhuis, vrouw van Gerben Hoeksema hoofd der school te Drogeham.

3. Reertdina Steenhuis, vrouw van Geeuwke Bosma landbouwer te Oldekerk.

4. Freeke Steenhuis, vrouw van Bertus Terpstra landbouwer te Wierum.

Evert Steenhuis is overleden op 16 nov. 1923 te Wierum, waarbij het vruchtgebruik eindigt. De boerderij wordt publiekelijk verkocht op 7 dec. 1923.

Perceel

nr:

Verkocht worden de volgende percelen:

Kopers / bedragen:

1

Een boerenbehuizing met schuur met beklemming doende 140,- van erf, tuin en landerijen

 

Bedrag: 73.600,-.

Koper: Jacobus Johannes Tonckens particulier te Groningen en zijn vrouw Harmina Carolina de Waard

2

Vrij en eigen land, groot 1.41.60 ha.

Bedrag: 5.200,-.

Koper: Karst Scheeringa landbouwer Gaaikemadijk

3

Beklemming doende 14,- groot 1.97.30 ha.

 

Bedrag: 6.700,-.

Koper: Anton Egbert Rookmaker rentenier te Groningen en Geertruida Lutgerdina Maathuis.

4

Beklemming doende 15,-. van Hoogkerk Noord ged. groot 1.08 ha

 

Bedrag: 5.355,-.

Koper: Onne Dijkstra landbouwer te Grootegast en Wietske Kooistra

5

Beklemming doende 15,-. van Hoogkerk Zuid ged. groot 1.08. ha

 

Huurders van De Fennen zijn in 1923 Evert Harm Wolters en Baukje Staal tot 1945. Evert Harm is omgekomen bij de bevrijding in mei 1945. De Evert Harm Woltersweg is daarom naar hem genoemd.

Huurders vanaf 1946 tot 1977 zijn Harke Wolters, broer van Evert Harm, met zijn huishoudster Doortje Koeze.

 

Bron:

De informatie is afkomstig van Jaap Hofman en bewerkt, september 2011, door Annemarie van Dam.