Eerste Bosma boerderij in Suawoude.

 

 

Petrus Jelkes Bosma, boer te Garijp, zoon van Jelke Lyckeles, koopt op 17 mei 1796 een boerderij voor de som van 5710 Car. Gulden.

 

Hij koopt deze boerderij van Hector Livius van Altena, zoon van Henricus Wiardus van Altena, grietman,  (1709-1771) en  Johanna Hillegonda van Glinstra.

Hector Livius van Altena was een vurig patriot en verliet het land om zijn politieke inzichten naar Frankrijk.

 

De boerderij werd 10 jaar gehuurd door zoon Jan Petrus Bosma, daarna in 1807 door zijn broer Jelke Petrus Bosma. Hierna kwam de boerderij in handen van Andries Joukes Bosma (1802-1857), zoon van  Jouke Petrus Bosma, en Antje Jelkes Bouma (getrouwd in 1822 met zijn nicht, dochter van Jelke Petrus Bosma)

 

 

 

Bron:

Suawoude, door ds. P. Datema

Uitgegeven in 1971 door Laverman