gene

ratie

 

 

 

Via zoon of

dochter

 

 

 

geb.

jaar

OVERZICHT

 

VOOROUDERS TRIJNTJE DOORNBOS,

via vaders- of moederslijn

 

XVI

oudovergrootouders

 

 

Na 1397

1. Jelmer & N.Cruminga

 

XV

 

stamoudgrootouders

 

zoon

1457 ?

2. Amse Jelmers tho Weywert & Ewens tho Solwerd

 

XIV

 

stamoudouders

 

zoon

1490

 

3. Ewe Amses & Remke

XIII

 

stambetovergroot-

ouders

zoon

1560

4. Jelmer Eeuwes & Grietje

 

XII

 

stamovergrootouders

zoon

1590

5. Ewe Jelmers & Bouwe Cornelis Dorenbusch

 

XI

 

stamgrootouders

 

zoon

1627

 

6. Jelmer Ewes & Bouwien

 

X

 

stamouders

 

dochter

1647

7. Bouwien Jelmers & Johan Dorenbusch

IX

 

oudbetovergroot-

ouders

 

zoon

1675

8. Jelmer Dorenbusch & Meyske Wigboldus

 

voorouders Meyske Wigboldus

 

VIII

oudovergrootouders

 

zoon

1704

9. Jan Jelmers Doornbosch & Duirkje Venhuizen

VII

 

oudgrootouders

 

dochter

1747

 

10. Trijntje Doorenbosch & Symen Eppes

VI

 

oudouders

 

zoon

1780

11. Eppe Symens Doornbos &

Trijntje Jansvan der Molen *

 

V

 

betovergrootouders

 

dochter

1811

 

12. Trientje EppesDoornbos & Harm Steenhuis

 

N.B. De namen hieronder in het rood zijn rechtstreekse voorouders van Trientje Eppes Doornbos *1811

 

De achternaam Doornbosch:

*) Symen Eppes, geb. 1749, neemt de achternaam Doornbos aan. Dit is de achternaam van zijn vrouw Trijntje Jans Doornbos.

Ca. 1811 worden alle Nederlanders verplicht een vaste achternaam te kiezen.

 

Bron:

Gerben Bulthuis, Warmond,  jan 2008

 

 

XVI

1. Jelmer NN,   geboren ca. 1397.

Huwt  N.Cruminga

 

Kinderenuit dit huwelijk:

1. Amse Jelmers tho Weywert, zie verder 2

 

terug naar overzicht

 

 

XV

 

2. Amse Jelmers tho Weywert,  zoon van 1, geboren ca. 1457, beroep: 1542 Redger in Siddeburen. Woonde in Leermens in 1515, verdediger  van Appingedam; wachter van de kapel van het Heilige Sacrament in Solwerd op 20 november 1511, ook in 1520. Woonde in Holwierde.

 

Huwt N. Ewens tho Solwerd,  dochter van Lupko Ewens, geboren in 1420 en Anna Writsers, geboren in 1420 overleden na 1559.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Eltje Amses, geboren ca. 1487 te Wirdum, overleden 21 december 1561 te Weiwerd, beroep: zijlrechter te Weiwerd. Huwt 1. met N.N. Tonckerts en 2. met Aelcke N.N.N.

2. Ulphert Amses, geboren in1489, beroep: zijlrechter te Borgsweer

3. Ewe Amses, geboren in 1490, overleden op 19 mei 1555 te Zeerijp. Beroep: landbouwer.  Zie verder 3

 

terug naar overzicht

 

 

XIV

 

 3. Ewe Amses, zoon van 2, geboren in 1490, overleden 19 mei 1555 te Zeerijp, beroep: landbouwer.

Huwt  Remke NN, geboren ca. 1490

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Amso Ewens, geboren ca. 1530 overleden 31 mei 1608, ook genaamd Ampzo Ewens, woonde op de Eenkemaheerd. Huwt in 1585 Sybrich Loma (of: Lowma Sybrich), overleden 7 november 1604 te Zeerijp.

2. Anna Ewes

3. Jelmer Eeuwes, ca.1560-1629.  Zie verder 4

4. Johanna Ewes

5. Lise Ewes

 

terug naar overzicht

 

 

XIII

 

4. Jelmer Ewes, zoon van 3, geboren in ca 1560, overleden in 1629

Huwt Grietje NN.

 

Jelmer en Grietje huurden land bij Godlinze op 19-06-1604.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Remke Jelmers, geb. ca.1590

Huwt Wiltet Havicks Louwens 1584-1641), woonde Ter Borg in Wirdum, zoon van Havick Louwens tho Enselens (eigenerfde te Enselens, collator, kerkvoogd en overrechter) en Time Julles Bronsen.

Eén van de kinderen van Remke en Wiltet:

- Dochter Grietje Wiltets Louwens (overleden 1683) huwt Hermannus Steenhuisen (1630-1679).

Volgende generatie:

- Zoon Jelmer Steenhuisen (1659-1690) huwt 11 juni 1682 Bouke Heertjes te Wirdum. Deze Bouke Heertjes is een zuster van Nanje Heerties die was gehuwd met Jan Bartelts van Loppersum.

Volgende generatie:

- Zoon Sikke Steenhuis (1683-) Huwt in 1708 Claeske Derks Schutting (1684-?)

Volgende generatie:

- Zoon Pieter Steenhuisen (25-09-1718 te Appingrdam) huwt in 15-04-1755 te Middelstum met Nanje Heertjes (1733-1803) Nanje Heertjes was een zuster van Jan Bartelts Heertjes gehuwd met Jantijn Everts.

 

2. Hemcke Jelmers, geboren ca.1590 huwt met Jan Geerts

3. Ewe Jelmers, geboren ca. 1590. Zie verder 5

4. Willemtien Jelmers, geboren ca. 1590, huwt 3 dec. 1610 te Groningen met Johan Tonnis, beroep: luitenant, burger van Groningen.

 

terug naar overzicht

 

 

XII

 

5. Ewe Jelmers, zoon van 4, geboren ca. 1590

Huwt  ca. zaterdag 11 februari 1612 met Bouwe Cornelis Dorenbusch, geboren ca. 1575, dochter van Cornelis Dorenbusch, doorgaans (of ook) genaamd Cornelys Dorenbuss, boer, wonende te Oosternieland, overleden voor zondag 8 september 1619. Cornelis was gehuwd met Swane NN. Volgens Feith woont Cornelis Doorenbusch in 1599 op de Hoeren.

N.B.:

De zoon van Johannes en Swane: Johannes Cornelisch Doorenbusch volgt zijn vader saliger op (als meijer), den 8 september 1619 op ‘de Hoorn’. Zijn vrouw  was Lisebeth (in de kantlijn verbeterd tot Grietie) Halsema woonachtig op den Hoorn. Ze gebruikten 144 gras.

 

Dedigslieden aan bruidegomszijde: Johan Tonnis, Datho Ampsens en Eltke Snellens, Jelmer Ewes en Griettie als vader en moeder.

Dedigslieden aan bruidszijde: Cornelisch Dorenbusch op de Hoorn en Swane, vader en moeder, verder Johan Dorenbusch, Garbrandt Wyrsema, Focko Ulpherts gehuwd met Gerse Jacobs en Claas Tammes.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Jan Ewes

2. Grietien Ewes

3. Swaantje Eeuwes, gehuwd met Jacob Drewes, beroep: landbouwer in t’Warffumerklooster, eertijds ‘Oningamanniheert’.

4. Jelmer Ewes. Zie verder 6

5. Gornelis Ewes, gehuwd met Hille NN in 1646 te Tinallinge; vier kinderen.

6. NN Ewes, geboren ca. 1620, gehuwd met Hindrick NN, kinderen: Cornelis Hindriks 1640-1679 beroep: landbouwer op ‘de Venne toe Vensterhoes’ tot Stedum, gehuwd met Aafke Jans Knol (1640-1707)

         

terug naar overzicht

 

 

XI

 

6. Jelmer Ewes

Zoon van  5. Huwt in 1646 met Bouwien NN

 

Jelmer en Bouwien woonden op Westerhuis bij Zijldijk.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Bouwien Jelmers.  Zie verder 7

 

terug naar overzicht

 

X

 

7. Bouwien Jelmers, dochter van 6, geboren in ca 1647.

Huwt in 1665 met Johan Cornelis Dorenbusch, zoon van Cornelis Dorenbusch,  wonende te Thesinge en Jantje NN, geboren te Thesinge, landgebruiker sinds 1645, te ’t Zandt.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1.Jelmer Eeuwes DORENBUSCH.  Zie verder 8

 

terug naar overzicht

 

 

IX

 

8. Jelmer Ewes Dorenbusch, zoon van 7, geboren ca. 1675 te ’t Zandt, overleden 15 mei 1723 te Stedum, boer op Westeremden Voorwerk en diaken, wonende te Westeremden en te Stedum, beroep: eigenerfde tot Stedum.

 

Huwt zondag 22 april 1703 te Uithuizen met  Meyske Hommes Wigboldus (ook genoemd Meiske en Meyke) geboren ca. 1676, dochter van Hommeri Popkens Wigboldius (1640-1713) en Seibelcke Harmens (8 november 1635 te Westeremden, overleden in 1677) Meiske was weduwe van Jan Broeyls uit Westeremden.

 

Hommeri Popkens Wigboldius, boer, kerkvoogd (1695-1713), diaken (1681) en ouderling (1692-1713), geboren in het jaar 1640, afkomstig uit Winschoten, wonende te Westeremden Voorwerk, overleden op zaterdag 12 augustus 1713 te Westeremden, begraven te Westeremden. Zoon van Poppo Wibbes Wigboldi geb. ca 1614 te Midwolda overleden na 29 augustus 1673, beroep: landbouwer te Meeden en Winschoterzuiderveen, kerkvoogd te Oostwold huwt ca 11 dec. 1632 te Meeden Syben Eppens geboren in 1609 overleden na 1 mei 1668.

Broers en zussen van Hommeri zijn: Wogbolt Poppens 1633; Eltio Poppens 1631; Wigbolt Wigboldus 1642; Eltjo Wigboldus 1644.

 

In de kerk van Westeremden ligt de grafsteen (met wapen in het koor van de kerk) met de volgende tekst:

Anno 1713 de 12 augustus dËersame Hommeri Popkens Wigboldus kerkvoogd en ouderling tot Westeremden int 74 jaar zijns ouderdom heerlijk in de Here ontslapen verwachtende met alle ware gelovigen een zalige opstanding ten eeuwigen leven doorlezum Christum.

Hommo is getrouwd op donderdag 15 november 1663 te Westeremden met Sibbelcke Harrems, zie verder hieronder.

 

Sibbelcke Harrems, doorgaans (of ook) genaamd Sijbeltien, geboren te Westeremden, gedoopt op donderdag 8 november 1635, wonende te Winschoter-Zuiderveen, overleden in het jaar 1677 te Westeremden. Dochter van Harmen Thomas geboren ca. 1600 overleden op 10 feb 1660 te Westeremden, beroep: landbouwer op het Voorwerk te Westeremden, schepper en zijlvest huwt op 25 augustus 1625 met Icke Hittiens geb. ca. 1600 in Scheemda overleden 25 sep. 1678 te Westeremden

Sibbelcke is  eerder getrouwd op vrijdag 8 november 1658 te Westeremden met Tamme Gerrits, student, geboren rond 1630, afkomstig uit 't Sant, overleden in maart 1661 te Westeremden.

Broers en zussen van Sibbelcke zijn: Alste Harmens 1630-1633; Alste Harmens 1633-1652; Martien Harmens 1638-1638; Menje Harmens 1642-1643.

 

 

In het Westeremden proclamatieboek: den 15 novem 1663 zijn nae kerckenordeninge gecopuleerd Hommo Wigboldi van Winschoot ende Sibelcke Harrems op Westerembden Voorwerck.

Zij boerden tot 1716 op Westermbden Voorwerk, als provincie-meyers, zoals de grootouders van Sibbelke ook al deden.

 

Broers en zussen van Meiske: Wigboldus, geb 1664;  Hijcktjen Wigboldus, geb. 1669; Eltje Wigboldus geb. 1671-1758 gehuwd 1703  met Aeltjen Roelfs 1670-1719; Sibenje Wigboldus, geb. 1673.

 

voorouders Meyske Wigboldus: klik hier

 

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Jan Jelmers Dorenbosch.  Zie verder 9

2. Homme Jelmers Dorenbusch, gedoopt 14 oktober 1708.

3. Eeuwe Jelmers Doornbos, niet helemaal zeker.

 

 

Notitie bij Jelmer Ewes Dorenbusch:

Jelmer krijgt op 2 juni 1700 attestatie naar Westeremden en vertrekt in 1710 naar Stedum.

Anno 1723: den 25 maius, is de eersame Jelmer Eeuwes Doorenbus, in zin leven eigenarfde tot Stedum, in het 58ste jaarzins ouderdoms Christelick in den Heere gerust en leit alhier begraven, verwagende door Godts genade met alle ware gelovigen een zalige opstanding door Jesum Christum.

Wapen: Op een terras een boom, vergezeld in het schudhoofd van zes klaverbladen, rechts en links drie.

Vraegt emant wie hier rust onder dese stien / het is een litmaat uit Stedums gemeinte een / nu was Gods wil, dat hy in zyn oude jaren / met het bruilofslam moste paaren / hy is gegaan tot beeter staat van vrinden / daar hy u verwagt en hoopt t’vinden / in zijn Goodes heiligdom int nieu Jerusalem / int lusthuis van den Heer, ent waare Bethlehem.

 

terug naar overzicht

 

 

VIII

9. Jan Jelmers Doornbosch, zoon van 8, gedoopt vrijdag 13  juni 1704 te Westeremden (Stedum), overleden donderdag 10 februari 1752 te Stedum, beroep: landbouwer te Stedum.

 

Huwt  zondag 9 juli 1730 te Stedum met Duirkje Jans Venhuizen, gedoopt op zondag 8 september 1709 te Stedum, overleden vrijdag 24 september 1756 te Stedum en begraven op 1 oktober 1756 te Stedum, dochter van Jan Cornelis Venhuizen (1675-1728) beroep: koopman (vader heet Cornelis Hendriks 1640-1679 getrouwd met Aafke Jans Knol 1640-1707 zerk te Stedum) (gehuwd 19 augustus 1708) en Bouke Hendriks geboren op 5 maart 1686 te Loppersum, overleden 19 juli1724  te Stedum.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

Er zijn 17 kinderen geboren, waaronder tweemaal een tweeling. 

1. Jelmer Eeuwes Doornbosch, gedoopt 29 april 1731 te Stedum, oveleden voor 31 augustus 1732

2. Bauke Doornbos, gedoopt 31 augustus 1732 te Stedum.

3. Jelmer Eeuwes Doornbosch, gedoopt 31 augustus 1732 te Stedum.

4. Cornelis Jans Doornbos, gedoopt zondag 13 juni 1734 te Stedum, overleden in 1790 te Westeremden, beroep: landbouwer op Fylinga te Westeremden. Huwt Elisabeth Stevens (1748-1808), geboren te Loppersum,  dochter van Steven Pieters en Aagtje Jans

5. Meiske Doornbos, gedoopt op 24 juli 1735 te Stedum, overleden voor 20 augustus 1736

6. Mayske Doornbos, geboren 20 augustus 1736 te Stedum, gedoopt 26 augustus 1736, overleden voor 3 september 1737

7. Meyske Doornbos, geboren 3 september 1737 te Stedum, gedoopt 8 september 1737, overleden voor 7 oktober 1738

8. Mayske Doornbos, geboren 7 oktober 1738 te Stedum, gedoopt 11 oktober 1738, overleden voor 22 september 1739

9. Mayske Doornbos, geboren 22 september 1739 te Stedum,

10. Homme Doornbos, geboren 13 oktober 1740 te Stedum, overleden 23 oktober 1740 te Stedum

11. Here Doornbos, geboren 31 januari 1742 te Stedum, gedoopt 11 februari 1742, overleden voor 28 mei 1746

12. Sybelke Jans Doornbos, geboren 11 mei 1744 te Stedum, gedoopt 14 mei te Stedum, overleden 28 december 1774. Huwt 23 april 1769 te Huizinge met Jelte Hommes Wigboldus (1738-?), landbouwer, wonende te Huizinge en Garsthuizen, zoon van Hommerus Eltjes (Wigboldus) (1707-1784) landbouwer op De Breede, (gehuwd 1732 te Stedum) en Harmke Jeltes (1709-1774)

13. Here Doornbos, geboren 28 mei 1746 te Stedum, gedoopt 29 mei 1746 te Stedum

14. Trijntje Jans Doornbos, geboren 21 april 1747 te Stedum, gedoopt zondag 23 april 1747 te Stedum, overleden 29 mei 1826 te Stedum, beroep: landbouwersche op Wibenaheerd en renteniersche.

Zie verder 10.

15. Elizabeth Doornbos, geboren 7 juni 1748 te Stedum, gedoopt 9 juni 1748 te Stedum

16. Aafje Jans Doornbos, geboren 17 november 1750 te Stedum, overleden 4 april 1826 te Stedum. Huwt 22 november 1772 te Garmerwolde met Eebe(Ebo) Ockes Bierma (1747-1815), landbouwer te Stedum,  zoon van Ocke Senses Bierma en Jantje Lubberts. Kind: Jelmer Ebes Bierma (1781-1832)

17. Yckien Doornbos, geboren 17 november 1750 te Stedum, overleden 2 april 1826 te Stedum

 

 

Notitie bij Jan Jelmers Dorenbosch:

In het voorportaal van de N.H. kerk van Stedum staat een grafzerk met de tekst:

 

Anno 1752 den 10 februari is de eersame Jan Jelmers Dorenbos in der tijt eigenarfde tot Stedum, in het 48ste jaar zijns ouderdoms in den Heere ontslapen, verwagtende door Godts genade met alle ware gelovige Christenen een zalige opstandinge alleen door Jesum Christum.

Wapen: Op een terras een boom, vergezeld in het schudhoofd van zes klaverbladen, rechts en links drie.

Ziet hoe de werelt en die tijt/ ook selfs de starkste menschen slyt/ en bonst ons uit des weerelts rustte/ maar de in God zyn hoope heeft/ en in God zyns vertrouwens leeft/ vint naaderhant al wat hem lustte.

 

Notitie bij Duirkje Jans Venhuizen:

In het voorportaal van de N.H. kerk van Stedum staat haar grafzerk opgesteld. De tekst op deze zerk luidt:

 

Anno 1756 den 24 September is de eerbare Duirke Jans de Weduwe van de eersame Jan Jelmers Doornbos tot Stedum in het 46e jaars haars ouderdoms in de Heere ontslapen verwachtende een salighe opstanding door Jesum Christum onsen Heer.

 

terug naar overzicht

 

 

VII

 

10. Trijntje (Trijntien) Jans Doorenbosch (Doornbosch), dochter van 9, geboren vrijdag 21 april 1747 te Stedum, gedoopt zondag 23 april 1747 te Stedum, overleden opmaandag 29 mei 1826 te Stedum. Beroep: landbouwersche op Wibenaheerd en renteniersche.

 

Trijntje  trouwt voor de eerste keer op 23 april 1769 te Stedum met Symen Eppes, gedoopt op zondag 5 januari 1749 te Westeremden, overleden op 5 december 1782 (1783), beroep: landbouwer op Wibenaheerd.

 

Zoon van Eppe Sijmens,gedoopt op vrijdag 8 april 1707 te Warffum, beroep: landbouwer op de Wibenaheerd, huwt (2) 22 april 1748 te Westemden met Aefke Eltjes, geboren ca. 1716 te Westeremden overleden 10 december 1765 te Westeremden. (Aafke was weduwe van Rense Freriks zoon van Frerik Renses) Eppe was eerder gehuwd (1) op 3 aug. 1732 met Aaggie Harms afkomstig uit Brede.

 

Kinderen uit het huwelijk van Eppe Sijmens en Aefke Eltjes:

Simon Eppes, gedoopt 5 jan.1749 te Westeremden.

Peterke Eppes, gedoopt 26 dec.1751 te Westeremden.

Eltje Eppes gedoopt, 24 maart 1756 te Westeremden.

 

Grootouders van Symen Eppes: Simon Luitjes geb. ma 26 dec.1672 te Warfum huwt 27 okt. 1695 met Aeljen Geerts,

Overgrootouders van Symen Eppes: Luitjen Jans gedoopt do 18 dec. 1642 te Warffum, getrouwd I. 5 okt. 1666 te Warffum met Trijntje Simens uit Leens. Kind: Simon Luitjes. Huwt II do. 23 april 1693 te Warffum met Greetjen Hendriks,

Overovergrootouders van Symen Eppes: Jan Onnes, geb. te Warffum huwt do. 9 dec. 1627 met Grietje Lutjens uit Warffum.

 

Notitie bij Eppe Sijmens vader van Simen Eppes:

In 1767 vindt er boedelscheiding plaats tussen Geertruid Renses en haar stiefvader Eppe Symens. Geertruid ontvangt 1030 car. Gulden en 2 stuivers alsmede haar moeders lijfstoebehoren, linnen en zilver. De plaats, Wibenaheerd, blijft aan Eppe Symens.

 

 

Simen Eppes en Trijntie Jan Doorenbosch deden samen belijdenis op 26 juni 1774 te Westeremden.

Simon Eppes was diaken in 1776-1780 te Westeremden.

Hij heeft de achternaam van zijn vrouw aangenomen.

 

Kinderen uit Trijntjes huwelijk met Simen:

1. Eppe Symens, gedoopt woensdag 7 maart 1770 te Westeremden, overleden voor 23 januari 1780.

2. Duurke Symens, gedoopt zondag 17 februari 1771 te Westeremden

3. Jan Siemens Doornbos, gedoopt zondag 21 juni 1772 te Westeremden, overleden 19 februari 1857 te Westeremden.

Huwt Duurke Kornelis Doornbos, kinderen: Aagtje Jans Doornbos (1814-?), Trijntje Jans Doornbos (1813-?)

4. Menje Symens, geboren 21 juni 1772 te Westeremden.

5. Eltje (Altje)Symens, gedoopt op 14 mei 1775 te Westeremden, overleden in 1803, beroep: landbouwer ’t Zandt, Huwt met Trijntje Jans (1772-1811)

6. Jelmer Siemens Doornbos, gedoopt 17 augustus 1777 te Westeremden, overleden 12 februari 1844 te Westeremden, Huwt Tiemke Jans Weert (1775-1837), beroep: landbouwersche, Kinderen: Ellina Jelmers Doornbos.

Notitie Tiemke Jans Weert:

Tiemke trouwt (1) op maandag 30 mei 1796 te Loppersum met de 33 jarige Barteld Pieters Goldhoorn, zoon van Pieter Freeks en Janttjen Bartelts. Barteld, landbouwer op “De Zeem” onder Loppersum is geboren op zondag 26 december 1762 te Loppersum is overleden donderdag 29 september 1808 te Loppersum (of De Zeem?)

7. Jan Symens, geboren 23 januari 1780 te Westeremden..

8. Eppe Symens, gedoopt 23 januari 1780 te Westeremden, Huwt 25 augustus 1805 met Trijntje Jans (1772-1811)   Zie verder 11.

9. Aafke Simens Doornbos, gedoopt op zondag 13 januari 1782 te Westeremden, overleden op zaterdag 23 mei 1857 te Westeremden. Huwt 6 decembere 1807 te Westeremden met Miendert Jacobs Volhand, gedoopt 13 april 1777 te Westeremden overleden 17 april 1868 te Westeremden, Beroep: landbouwer op de Wibenaheerd. Zoon van Jacob Jans Volhand (1749-1806 en Trijntje Meinderts (1752-1806)

10. Symen Eppes Symens, gedoopt zondag 6 juli (augustus?)1783 te Westeremden (vader is overleden), overleden op woensdag 30 julie te Westeremden.

 

 

 

Trijntje Jans Doorenbosch huwt voor de tweede keer (gaat in ondertrouw op zaterdag 15 oktober 1785) op zondag 6 november met Fokke Hommes Wigboldus  (geboren te Stedum 1749-), Fokke was van 1807-1811 diaken te Westeremden, en van 1813-1815 ouderling. zoon van Hommerus Eltjes (1707-1784) landbouwer op de De Breede en  Aaltjen Roelfs (1670-1719)( Noorbroek)

Kinderen uit Trijntjes huwelijk met Fokke:

1. Harmke Wigboldi (1788-1867)

 

Notitie bij haar tweede huwelijk:

Als Trijntje haar tweede huwelijk aangaat met Fokke worden de minderjarige kinderen uit haar eerste huwelijk inwoning, kost, kleding en onderwijs toegezegd en een bedrag van 5200 car. Gulden uit te keren op hun 18e jaar.

De waarde van de boedel van Sijmen en Trijntje was in 1785:  f 11.348.

 

terug naar overzicht

 

           

VI

 

11. Eppe Symens DOORNBOS, zoon van 10, landbouwer, geboren op zondag 23 januari 1780 te Westeremden, wonende 't Zand, overleden op zaterdag 15 april 1826 't Zandt.

 

Huwt  zondag 25 augustus 1805 't Zandt met  Trijntje Jans van der Molen, geboren op zondag 1 augustus 1773 (1772?) te Westeremden, overleden op dinsdag 22 oktober 1811 ’t Zandt, dochter van Jan Harms (van der Molen), ouderling in 1813, gedoopt op zondag 28 februari 1740 te Baflo en Raskwerd, wonende te Westeremden en Leens.

Jan was waarschijnlijk gehuwd met Bieuwke Jans, doorgaans genaamd Biuke en Bijfke, gedoopt op 26 april 1746 te Westeremden.

Kinderen uit dit huwelijk: Trijntje Jans v.d. Molen, gedoopt zondag 1 augustus 1773 te Westeremden en Anje van der Molen, gedoopt donderdag 6 april 1775 te Westeremden.

 

Trijntje Jans van der Molen was eerder getrouwd met de broer van Eppe namelijk Eltje Symens.(geboren 14 mei 1775 te Westeremden overleden in 1803, beroep: landbouwer te ’t Zandt.

 

Kinderen uit het huwelijk van Eppe Symens en Trijntje Jans:

1. Liefke Eppes Doornbos, geboren dinsdag 24 juni 1806 te ’t Zandt, overleden 3 oktober 1879 te Krewerd (gemeente Bierum)

Huwt I. 22 februari 1828 te Bierum met Jan Engelkens van Niejenhuis (geb.5 maart 1780 te Oterdum (delfzijl) overleden 1 feb 1839 te Krewerd (gem.Bierum). beroep: landbouwer. Zes kinderen.

Huwt II. 29 mei 1840 te Bierum met Lambertus Nannings Bierema, geboren ca. 1806 te Loppersum, overleden 14 maart 1879 te Krewerd, 4 kinderen.

2. Anje Eppes Doornbos, gedoopt vrijdag 13 mei 1808 ‘t Zandt

3. Trijntje Eppes Doornbos, 18 augustus 1811 ’t Zandt, overleden 16 februari 1856 te Zandeweer. Zie verder 12

 

terug naar overzicht

 

 

V

 

12. Trientje (Trijntje) Eppes Doornbos, dochter van 11, geboren op zondag 18 augustus 1811 't Zandt, overleden op zaterdag 16 februari 1856 te Zandeweer.

Huwt eerste keer woensdag 15 mei 1839 te Leens met Harm Everts Steenhuis geboren op zondag 17 juli 1803 te Westerwijtwerd, wonende aldaar en te Zandeweer, landbouwer (op Knijpsterheerd) en ouderling (1e en enige vd Afgescheiden Gemeente) overleden op zaterdag 24 april 1847 aldaar, zoon van Evert Jans(landbouwer (op "de Breeker Pan") en Freeke Harms, 

 

Trientje heeft haar bekering ten tijde van de Afscheiding (1834) op schrift gesteld.

 

Harm kocht in 1835 de boerderij "Knijpsterheerd" te Zandeweer voor ƒ7360,- van Sjabbe Willems Landman en Grietje Pieters.

Harm was de spil van de Afgescheiden Gemeente van Zandeweer. Hendrick de Cock leidde op de boerderij kerkdiensten, in de keuken (het tussenhuis).

 

Harm is  eerder getrouwd op dinsdag 14 december 1830 met Meiske Arends UNGERSMA, geboren rond 1810, afkomstig uit Kantens, overleden voor 1839, dochter van Arend Arends UNGERSMA (landbouwer) en Grietje Gerrits.

 

Trijntje huwt tweede keer op zaterdag 7 december 1850 te Kantens  met Ipe Martinus' Oosterhuis, bakkersknecht en landbouwer (op Knijpsterheerd), geboren rond 1797 't Zandt, zoon van Martinus Jacobs en Zwaantje Ipes.

Ipe was weduwnaar van Jantje Willems ELEMA, overleden voor 1850.

 

terug naar overzicht