Klik op een onderstreepte naam (o.a. in het overzicht) en u heeft de link naar meer informatie.

 

 

generatie/

geboortejaar

 

Voorgeslacht van Reertdina Steenhuis

OVERZICHT

 

0

Barteld Clasen & Pieterke NN

 

I

1660

Jan Bartelts van Loppersum & Nanje Heerties

 

II

1700

Heertje Jans & Grietie Hindrix van Meum

 

III

1721

Jan Bartelts Heertjes & Jantijn Everts

 

IV

1765

Evert Jans & Freeke Harms

N.B Het voorgeslacht van Freeke Harms gaat – gedeeltelijk via de vrouwelijke lijn- terug tot ca. 1400.

 

V

1803

Harm Steenhuis & Trijntje Eppes Doornbos

 

VI

1840

Evert Steenhuis & Stientje van de Riet

 

VII

1876

Reertdina Steenhuis & Geeuwke Jacobs Bosma

 

De namen in de kleur rood hieronder zijn rechtstreekse voorouders van Reertdina Steenhuis

 

Bronnen:

Veel van de hieronderstaande informatie is ontleend aan

- Familieboek Steenhuisen: Steenhuisen van Steenhuisheerd en andere gelijknamige Groninger geslachten. Auteurs: A.M. Steenhuisen en F.K. Steenhuisen, 1974

- STEENHUISEN  GENEALOGIE door A.M. Steenhuisen, 2006. Deel 6, De familie “Steenhuis” uit Loppersum, correspondeert met hoofdstuk VI uit Familieboek Steenhuisen, 1974.

 

           

 

De naam STEENHUIS

Hoe is de naam ‘Steenhuis’ ontstaan?

De jongens Jan, Gerrit en Harm namen de naam Steenhuis aan… Hoe kwamen zij daartoe? Lees verder…

 

 

Generatie nul

 

0-1

Barteld Clasen

Geboren ca. 1620; gehuwd met Pieterke NN.

Kinderen:

1. Jan Bartelts, zie I-1.

2. Onne Bartelts, gedoopt  08-11-1646 te Loppersum

 

 

Eerste generatie

 

I-1.

Jan Bartelts van Loppersum

Jan Bartelts, zoon van 0-1, gedoopt 30-10-1642 te Loppersum, landbouwer op de Zeem.  Gehuwd 28-05-1681 te Stedum met Nanje Heerties, van Stedum, geboren ca. 1640, dochter van Heertje Mennes (1620-1666) en Aafke Pieters (overleden 1672).

 

Meer informatie over waar ze woonden….

 

De vader van Nanje is van beroep meijer*), evenals haar grootvader  Menne Heertiens; dit rondom het jaar 1620.  Ze woonden op de boerderij ‘Op de Kornuiten’, Delleweg 1 te Stedum.

(Bron: Jensema-Vos, J., Boerderijenboek gemeente Stedum, 2002. blz. 114)

 

Nanje is vermoedelijk een zuster van Bouke Heerties, gehuwd 11-06-1682 te Wirdum met Jelmer Steenhuis.

 

*) Een meijer is een boer die een vaste huur verschuldigd is aan de landeigenaar, maar zelf eigenaar van de behuizing is.

 

Kinderen Zie II

 

 

 

Tweede generatie 

 

Kinderen van 1-1. Jan Bartelts van Loppersum  en Nanje Heerties

 

II-1

Barteld Clasen Jans, ged.17-09-1682 te Loppersum, landbouwer op de Zeem, gehuwd 13-03-1715 te Loppersum met Bettie Takens

 

Kinderen:

1. Nanie Bartelts, gedoopt 30-05-1716 te Loppersum.

2.Trijntje Bartelts, gedoopt 11-08-1717 te Loppersum; gehuwd met Hidde Alberts.

3. Nanie Bartelts, gedoopt 20-10-1720 te Loppersum; gehuwd met Jacob Jans.

4. Jan Bartelts, gedoopt 11-02-1722 te Loppersum.

5. Jantjen Bartelts, gedoopt 08-08-1725 te Loppersum; gehuwd met Pieter Freeks.

6. Antje Bartelts, gedoopt 15-01-1727 te Loppersum, gehuwd in 06-12-1748 met Harmen Harm Melles.

 

Zij woonden op “De Goldhoorn” te Loppersum.

 

7. Jantjen Bartelts, gedoopt 31-10-1728 te Loppersum, overleden 05-08-1782;. gehuwd 06-07-1754 met Pieter Freerks, geboren augustus 1715 te Garsthuizen, landbouwer op de Zeem, en later hertrouwd met Cornelis Jacobs.

 

Zij woonden op “De Seem” te Loppersum.

 

8. Takedijn Bartelts, gedoopt 02-08-1732 te Loppersum.

 

II-2

Aafke Jans, gedoopt 14-12-1683 te Loppersum

 

II-3

Aefke Jans, gedoopt  27-02-1685 te Lopersum, gehuwd 1e 19-07-1705 te Westeremden met Reinder Haijes; gehuwd 2e ca 1717 met Peter Jans.

Reinder Haijes is overleden tussen 05-05-1715 en 09-06-1715 te Westeremden.

Peter Jans en Aefke Jans huwden tussen 06-12-1716 en 15-08-1717.

 

II-4

Pieterke Jans, gedoopt 23-07-1686 te Loppersum, gehuwd 22-01-1713 te Loppersum met Jacob Rengers

 

II-5

Geertjen Jans, gedoopt 03-08-1688 te Loppersum, gehuwd 16-12-1714 te Loppersum met Jacob Coenes Ritsema, geboren ca. 1680 overleden na 1726 te Leens, landbouwer op Westeremden Voorwerk, zoon van Coene Godefrydus Ritsema (1655-1720) en Grietien Ypes.`

Kinderen:

1. Coene Jacobs, geb.1715

2. Jan Bartelts Jacobs, geb.1716 overleden 1791

3. Coene Jacobs, geb.1717

4. Nanje Jacobs, geb. 1719 overleden 1791

5. Coene Jacobs, geb. 1721

6. Hendrik Jacobs, geb.1723

7 Grietje Jacobs, geb.1724

8. Peter Jacobs, geb. 1726

9. Hendrikje Jacobs, geb. 1730

 

II-6

Froucke Jans, gedoopt 04-04-1690 te Loppersum.

 

II-7

Froucke Jans, gedoopt  01-05-1692 te Loppersum.

Wordt ook wel vermeld als: Trijntje Jans.

 

II-8.

Heertje Jans,

zoon van I-1, Heertien Jans, gedoopt 05-11-1693 te Loppersum als “Heertje Mennes”, zoon van Jan Bartelds en Nanje Heertjes, landbouwer te Middelstum, overleden voor 1763 te Middelstum, gehuwd  08-12-1718 te Loppersum met Grietie Hindrix van Meum geboren te Merum, gedoopt 02-08-1696 te Loppersum, overleden ná maart 1763, dochter van Hindrik Hommes en n.n. (= Stijntje?)

 

Te Middelstum wordt 30 maart 1720 avondmaal gehouden "en is de gemeente vermeerderd met Heertien Jans en desselfs vrouw Grietie Hinderyx, van Loppersum". Beiden zijn op 16 november 1759 nog in leven (R.A. LVI d).

 

Kinderen  Zie III

 

 

 

Derde generatie

 

Kinderen van II-1. Heertje Jans en Grietie Hindrix van Meum

           

III-1.

Nanje Heertjes.

Gedoopt op 17 december 1719 te Middelstum, jong overleden.

 

III-2.

Jan Bartelts Heertjes,

zoon van II-8, Gedoopt op 16 februari 1721 te Middelstum. Overleden te Westerwijtwerd vóór 1806, gehuwd 2 december 1759 aldaar met Jantijn Everts (h.c. R.A. LVld,16 november 1759 Middelstum), gedoopt op 22 november 1724 (of: 22-10-1724) te Westerwijtwerd, overleden aldaar, dochter van Evert Reinders en Grietie Derks.

Dit overzicht gaat alleen verder met IV-2: Zie IV

 

III-3.

Hindrik Heertjes.

Gedoopt op 07-09 1723 te Middelstum.

 

III-4

Menno Heertjes.

Gedoopt op 09-12-1725 (of: 09-02-1725 ) te Middelstum.

 

III-5.

Stijntje Heertjes.

Gedoopt op 30-05-1728 te Middelstum. Jong overleden.

 

III-6

Stijntje Heertjes.

Gedoopt op 29-11-1730 te Middelstum. Overleden Rottum voor 24-07-1781.

Gehuwd ca. 1759 met Reinder Everts, geboren Westerwijtwerd, landbouwer, laatst te Rottum, overleden Rottum tussen 1767 en 1769,  zoon van Evert Reinders en Grietie Derks.

Stijntje hertrouwde 21-05-1769 te Westerwijtwerd met Pieter Ockes van Thesinge.

 

In 1764 werden Evert Reinders en Stijntje Heerjes huurders van de boerderij “Dingstede” te Rottum. De eigenaar was toen Pieter Martens, die de hoeve blijkbaar kort daarna aan de huurders en bewoners verkocht.

In 1771 verkochten Stijntje Heertjes en Pieter Ockes inmiddels getrouwd, “Dingstede” aan Jan Jelmers en Lucktje Ockes.

Bron: Boerderijenboek Middelstum-Kantens, blz. 436.

 

III-7.

Nanje Heertjes.

Gedoopt op 08-02-1733 te Middelstum, begraven op 18-03-1803 te Westeremden, gehuwd 05-04-1755 te Middelstum,  ondertrouw 02-03-1755 te Middelstum met Pieter Sikkes.

Met betrekking tot de afkomst van Pieter Sikkes geven wij hier twee mogelijkheden:

Bron 1: Pieter Sikkes is gedoopt op 25-09-1718 te Appingedam, overleden 03-01-1793 te Westeremden, bakker aldaar, zoon van Sicco Steenhuisen en Claaske Derks Schutting.

Bron 2: Pieter Sikkes is gedoopt op 21-11-1723 te Eenrum, overleden 03-01-1793 te Westeremden, zoon van Sikke Pieters en Anje Clasen.

Kind van Nanje en Pieter: Anje Pieters Steenhuis (1762-1826)

 

III-8

Bouwke.

Gedoopt op 17 april 1735 te Middelstum, gehuwd met Derk Everts, later gehuwd met Jan Pieters.

RAXX1X ex 24 juli 1781 Westeremden h.c. van Jan Pieters en Bouwke Heertjes. Getuigen bruidegomszijde, Evert S. Elama en Anje Jacobs als stedevader en volle moeder. Getuigen bruidszijde, Jan Heertjes als volle broer, Pieter Sickes en Sirp Elama als voorstanderen over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Reinder Everts en Stijntje Heertjes, Grietje Jans en Evert Jans als volle nicht en neef.

 

 

 

Vierde generatie

 

Kinderen van III-2. Jan Heertjes en Jantijn Everts.

 

IV-1

Grietje Jans

Gedoopt op 11 maart 1763 te Westerwijtwerd, overleden 27-03-1827 te Bedum. (Nederlands Hervormd) Gehuwd 1e met Geert Pieters, overleden in 1808, 2e huwelijk 21-01-1810 met Jan Hindericks Woldring. (1763-1831)

Uit het Doopregister Hervormde Gemeente Westerwijtwerd (Toegangnr. 124 inv.nr.531 pag.nr. 46), is de doopdatum van Grietje 11-03-1763.

 

IV-2

Evert Jans

zoon van III-2, geboren op maandag den 18 febr. 1765, gedoopt op 3 maart 1765 te Westerwijtwerd. (Nederlands Hervormd), overleden op maandag den 18 maart 1807,  landbouwer te Westerwijtwerd, gehuwd 26 maart 1797 aldaar met

Freeke Harms gedoopt op 30 oktober 1774 te Stedum, overleden te Westerwijtwerd, dochter van Harm Harms en Sjouke Reinders.

Freeke Harms hertrouwde op 25 december 1810 met Jacob Hendriks Koopman van Woltersum.  Uit dit huwelijk geboren Evert Jacobs Koopman, landbouwer te Westerwijtwerd en Hindrik Jacobs koopman.

 

Wie werd in 1800 geboren op de boerderij “Breeker Panning” aan de maar

in Westerwijtwerd?

 

Wapen van Evert Jans:

gedeeld:  I. een halve adelaar; II. drie klaverbladen onder elkaar…

 

Tekst ter gedachtenis aan Evert Jans:

“zyn loopbaan was verstreken

oud twee en veertig jaar

en ook nog dertyn weken

toen scheide hy van haar

een weduwe met vier kinderen

na liet hy by zyn dood

de dood deed ’t leven hinderen

van den jong echtgenoot”

 

Bron: Nijhoff, J., Stedum, 1967. uitgave van het 60-jarig bestaan van de coöperatieve landbouwvereniging “Nittersum” te Stedum.

 

Waar woonden Harm Harms en zijn familie? Lees verder….

 

 

Dit overzicht gaat alleen verder met: IV-2: Zie V

 

 

 

Vijfde generatie

 

Kinderen van IV-2. Evert Jans en Freeke Harms.

 

 

V-l

 

Jan Everts Steenhuis

Geboren op 1 april 1798 en gedoopt op 8 april 1798 te Westerwijtwerd. Overleden op 22 juli 1848 aldaar, landbouwer te Westerwijtwerd, gehuwd 10 november 1824 te Mildelstum met Anje Hommes Heidema; geboren op 10 juni 1804 te Onderwierum, overleden op 2 april 1867 te Bedum, dochter van Homme Wiltes en Jacomina Rikkerts Cleveringa.

 

V-2

Gerrit Harm Everts Steenhuis

Geboren op 6 maart 1800 en gedoopt op 9 maart 1800 te Westerwijtwerd, foto boerderij. Overleden op 3 april 1884 te Bedum, landbouwer te Westerwijtwerd, later vervener te Bedum, gehuwd op 29 oktober 1825 te Middelstum met Jantje Arends Kooi, weduwe van Freerk Hilbrinds Bouwman; geboren op 8 oktober 1779 te Wester­wijtwerd, overleden op 14 januari 1851 te Bedum, dochter van Arent Jans Kooi en Seike Jans.

Wel wazzen Gerrit Stainhoes en Jantje Kooi? Een tekst in het Gronings over  Gerrit Steenhuis en Jantje Kooi ….

 

In de kerk van Westerwijtwerd hangen twee gietijzeren kronen elk met twaalf armen. Deze kronen zijn geschonken op 29 oktober 1875 door Gerrit Harm Everts Steenhuis ter herinnering aan zijn huwelijksinzegening 50 jaar geleden in deze kerk. Lees meer hierover…

 

Foto van kerk in het centrum van Westerwijtwerd

 

Foto kerk Westerwijtwerd met kronen

 

Foto ingelijste oorkonde van de schenking die in de kerk van Westerwijtwerd hangt

 

 

V-3

Harm Everts Steenhuis

Zoon van IV-2. Geboren op 17 juli 1803 en gedoopt op 7 augustus 1803 te Westerwijtwerd, overleden op 24 april 1847 te Zandeweer, gereformeerd landbouwer.

Hij kocht de boerderij "Knijpsterheerd", Knijpsterweg 8, te Zandeweer in 1832 voor een bedrag van 7360 gulden van Sjabbe Willems Landman en Grietje Pieters.

 

Twee foto’s van de boerderij Knijpsterheerd: één uit het boerderijenboek en één van de boerderij in 2006.

 

Harm Steenhuis huwde op 24 december 1830 te Kantens met Meiske Arends Ungersma, geboren te Kantens, dochter van Arend Ungersma en Grietje Gerrits.

Dit eerste huwelijk bleef kinderloos.

Hij hertrouwde op 15 mei 1839 te Leens met Trijntje Eppes Doornbos, geboren op 18 augustus 1811 te 't Zandt, overleden op 16 februari 1856 te Zandeweer, dochter van Eppe Sijmens Doornbos en Trijntje Jans van der Molen.

Uit het tweede huwelijk worden drie dochters en drie zoons geboren.

In 1858 verkochten de erven van Trijntje Eppes Doornbos de boerderij "Knijpsterheerd".

 

De voorouders van Trijntje Eppes Doornbos 

Deze stamboom begint al in het jaar 1397.

 

 

Meer informatie over Harm Everts Steenhuis: zijn boerderij, zijn geloof en zijn familie: klik hier.

 

Voor een bericht over haar huwelijk met Harm Everts Steenhuis, zijn ziekte en zijn  overlijden: klik hier.

 

Trijntje hertrouwde op 7 december 1850 te Kantens met de weduwnaar Ipe Martinus Oosterhuis, uit welk huwelijk nog drie kinderen werden geboren. Ipe was eerst bakkersknecht, later landbouwer op de boerderij "Knijpsterheerd", geboren rond 1797 te ’t Zandt, zoon van Martinus Jacobs en Zwaantje Ipes. Ipe was weduwnaar van Jantje Willems Elema. Ipe overleed 23-03-1858.

 

Bij het overlijden van Trijntje Eppes Doornbos schreef haar man de volgende tekst: klik hier.

 

Trijntje Eppes Doornbos schreef in 1834 tijdens de Afscheiding: ‘Een bladzijde uit het leven van Trijntje Eppes Doornbos’

 

 

 

Publicatie van het geschrift:

Een bladzijde uit het leven van Trijntje Eppes Doornbos, omtrent den jare 1834, te tijde van de AFSCHEIDING.

Een stukje van haar tekst:

Mijn hart werd geopend, ik nam agt op hetgeen gesproken werd; hij (de dominee) ging verklaren welke de regte en welke de valse leer was, hetgeen mij bijzonder ter harte ging en dat het niet genoeg was voor de waarheid te strijden, maar dat ieder het voor zijn eigen persoon aan zijn hart oudervinden moeste, zou hij eenmaal in het gericht bestaan, want wij zou daar naakt voor dien regterstoel van Christus moeten geopen­baard worden en dan zou het niet baten alleen voor de waarheid gestaan te hebben, indien wij geen deel aan Jezus hadden;

Voor de gehele tekst: klik hier

 

 

 

Hendrick de Cock van de Afscheiding leidde op deze boerderij "Knijpsterheerd" kerkdiensten.

Meer over de rol van Harm Steenhuis bij de afscheiding…

 

 

V-4

Derk Everts Steenhuis

Geboren op 28 november 1805 en gedoopt op 8 december 1805 te Westerwijtwerd, overleden op 23 mei 1807.

 

 

 

Zesde generatie

 

Kinderen van V-3. Harm Steenhuis en Trijntje Eppes Doornbos.

 

 

VI-7

Evert  Harms Steenhuis, foto Evert met Stientje ca. 1900

Zoon van V-3. Geboren op 16 mei 1840 te Zandeweer, overleden op 16 november 1923 te Wierum begraven in Dorkwerd, landbouwer eerst te Onderdendam, later te Wierum, gehuwd 13 mei 1870 te Ellerhuizen, Bedum met Stientje Reerts van de Riet,  geboren op 12 augustus 1844 te Bedum, overleden op 2 oktober 1908 te Wierum gem. Aduard, begraven in Dorkwerd, dochter Van Reert Jans Van de Riet, landbouwer, en Helena Abrahams Santhé.

 

Afbeelding boerderij “de Fennen” met o.a. Evert en Stientje

 

Hoe kwam Evert Steenhuis aan deze boerderij? Meer informatie hierover!

 

Foto Evert Steenhuis & familie voor boerderij Dorkwerd

 

Afbeelding van de boerderij “de Fennen”  te  Dorkwerd met daaronder de boerderij De Vennen zoals deze in 2006 te Dorkwerd is te zien.

 

 

VI-8

Trientje Harms Steenhuis

Geboren op 13 mei 1841 te Zandeweer, overleden 23 mei 1908 te Sauwerd, gehuwd 16 mei 1863 te Adorp met Writzer Sjabbes Datema, boerenkenecht, weduwnaar van Annegien Jans Dols; geboren op 15 september 1831 te Feerwerd, boerenknecht te Sauwerd, geboren 15 september 1831 te Feerwerd, overleden 14 augustus1898 te Sauwerd, zoon van Sjabbe Kornelis Datema en Trientje Writzers Van Weerden.

 

VI-9

Freeke Harms Steenhuis

Geboren op 2 juni 1842 te Zandeweer, overleden 6 september 1923 te Sappemeer

gehuwd 21 mei 1864 te Bedum met Roelf Jans Haverkamp, geboren op 17 maart 1833 te Bedum, overleden op 20 januari 1877 te Tinallinge, landbouwer te Tinallinge, zoon van Jan Roelfs Haverkamp en Grietje Jacobs Bakker.

 

Over hun boerderij Abbeweersterweg 1 te Tinallinge lezen we…..

 

Tweede huwelijk van Freeke: Freeke Steenhuis, 50 jaar, geboren te Zandeweer, weduwe van Roelf Haverkamp, huwt 13 mei 1893 te Hoogezand met Willem Berg, 63 jaar, geboren ca 1830 te Sappemeer, overleden 16 februari 1914 te Sappemeer

weduwnaar van Tietje Kneubel, zoon van Jelle Gerrits Berg en Antje Willems Huizinga.

 

VI-10

Eppe Harms Steenhuis

Geboren op 20 juli 1843 te Zandeweer, overleden op 14 maart 1872 te Ten Boer, landgebruiker aldaar, gehuwd 28 oktober 1869 te Ten Boer met Anje Derks Kuipers, geboren op 6 september 1851 te Ten Boer, dochter van Derk Eisses Kuipers en Hillechien Willems Kuipers. Anje is later getrouwd te Ten Boer op 22 april 1875 met Geert Harms Mulder geboren te Ten Boer rond 1848, zoon van Harm Geerts Mulder, landbouwer, en Anje Klaassens Bolt.

 

VI-11

Jan Harms Steenhuis

Foto Jan

Geboren op 25 januari 1845 te Zandeweer, landbouwer te Ten Boer, gehuwd 12 oktober 1865 te Ten Boer met Jantje Geerts Bierma, foto Jantje, geboren op 28 januari 1846 te Ten Boer, overleden 3 april1915 te Ten Boer, dochter van Geert Nannes Bierma en Anje Stuurwold.

 

VI-12

Liefke Harms Steenhuis

Geboren op 6 januari 1846 te Zandeweer, overleden op 21 september 1891 te Ten Post, gehuwd 8 mei 1846 te Bierum met Tijmen Emmelkamp, geboren op 23 december 1835 te Krewerd, zoon van Johannes Bernardus Emmelkamp en Pieterke Tijmens van der Klip.

 

Over hun boerderij  “De Kleine Hoge Werf” lezen we…..

 

VI-13

Gerrit Harms Steenhuis.

Geboren op 1 maart 1847 en overleden op 26 april 1847 te Zandeweer.

Begraven met zijn vader Harm Everts Steenhuis in één kist

 

 

 

 


 

­Zevende generatie

 

Kinderen van VI-7. Evert Steenhuis en Stientje Van de Riet.

 

VlI-1

Harm Everts Steenhuis

Foto Harm met zijn zusje Hillena

Geboren op 17 augustus 1873 en overleden op 12 september 1882 te Wierum

 

VII-2

Hillena Everts Steenhuis

Foto Hillena

Geboren op 20 oktober 1874 te Wierum, overleden op 4 november 1919 te Dorkwerd, gehuwd 26 februari 1910 met Jan Ekkes Wolters, foto, veehouder geboren op 29 januari 1862, overleden op 20 mei 1924 te Dorkwerd, veehouder te Dorkwerd (gem. Hoogkerk), gereformeerd, zoon van Ekke Jans Wolters en Trijntje Harkes Nienhuis. Kinderen: Ekke geb. 1911, Evert Harm geb.1912, Harke geb. 1913, Stientje geb. 1914, Sake geb. 1915, Jan geb. 1918.

 

VII-3

Trientje Everts Steenhuis.

Foto Trientje

Geboren op 31 oktober 1875 te Wierum overleden op 8 april 1941 te Haren begraven te Drogeham, gehuwd 16 september 1899 te Aduard, gehuwd voor de kerk op 22 september 1899 te Hoogkerk met Gerben Simons Hoeksma, onderwijzer, oprichter en hoofd der School met de Bijbel Drogeham, docent Normaalschool Buitenpost en schrijver schoolwerkplan Chr.Nat.School, geboren op 17 oktober 1870 te Drogeham overleden op 26 maart 1959 te Haren begraven te Drogeham, zoon van Simon Gerbens Hoeksma, boer, en Grietje Sakes Wagenaar.

 

Foto Trientje & Gerben Hoeksma op oudere leeftijd

 

Kinderen uit het huwelijk van Trientje Everts Steenhuis en Gerben Simons Hoeksma

 

VII-4

Reertdina Everts Steenhuis

Dochter van VI-7. Geboren op 17 juli 1876 te Wierum, overleden op 26 december 1932 te Hoendiep Oldekerk, gehuwd 7 mei 1904 te Aduard met Geeuwke Jacobs Bosma; geboren op 30 juli 1876 te Tietjerkstradeel, overleden op 10 maart 1951 te Noordhorn, landbouwer Hoendiep Oldekerk, zoon van Jacob Bosma en Minke Sietsma.

 

VII-5

Freeke Everts Steenhuis.

foto Freeke

Geboren op 25 december 1880 te Dorkwerd overleden op 2 augustus 1947 te Ezinge, gehuwd (3 ?)7 mei 1911 te Aduard met Bertus JacobsTerpstra; geboren op 6 december 1884 te Hilmahuis, Lutjegast, overleden op 13 november 1949 te Ezinge, landbouwer te Ezinge, zoon van Jacob Johannes Terpstra, landbouwer op Hilmahuize, en Anna Berends de Vries. Kinderen: Jakob geb. 1913, Evert Harm geb. 1916.

Foto Freeke en Bertus

 

Bertus boerde op wat vroeger heette "Rhoe Abelnheerd", in het Diekgat od Ezinge.

In 1921 werd deze plaats door H.Westerdijk verkocht aan C.Verwey voor f 62000.