Klik op een onderstreepte naam (o.a. in het overzicht) en u heeft de link naar meer informatie.

 

generatie/

geboorte

jaar

overzicht

 

Voorgeslacht van Geeuwke Jacobs Bosma

 

I Ca

1650

Lyckle Tieerds & Sijts Hillebrandts

II

1680

Jelke Lyckeles & Fintje Jans

III

1725

Petrus Jelkes & Antje Arends

IV

1765

Jouke Bosma & Geertje Haarsma

V

1800

Johannes Bosma  & Trijntje Wester

VI

1840

Jacob Bosma & Minke Sietzema

 

zie ook stamreeks voorgeslacht Minke Sietzema

 

VII

1880

Geeuwke Jacobs Bosma & Reertdina Steenhuis

 

N.B. De jaartallen genoemd in de linker kolom zijn afgeronde gemiddelden

 

De namen in de kleur rood hieronder zijn rechtstreekse voorouders van Geeuwke Jacobs

 

 

 

Voorgeslacht van Geeuwke Jacobs Bosma

 

 

 

I. Lyckle Tieerds, geboren circa 1650 te Mantgum. (Zoon van Tjeerd Liuwes (?), geboren te Veenwouden en Bieucke Romckes (?), geboren te Rijperker). Huwt 01-06-1677 te Rijperkerk met Sijts Hillebrandts, geboren te Hardegarijp.

Uit trouwregister Hervormde Gemeente Rijperkerk-Hardergarijp (DTB nr. 721 1658-1810)

Gestandaardiseeerde namen: Liekele Tjeerds en Hillebrands.

Kinderen:

1. Jelke Lyckeles, geboren 1683 te Suawoude, huwt 27-11-1707 Fintje Jans uit Bergum.

2. Egbert Lickles, huwt 08-01-1708 met Wicher (Wiegertje) Wyges in Suameer.

3. Joucke Lickles, huwt 14-12-1709 met Tyedts (Tjitske) Lybbes uit Bergum.

4. Gioldt Lickles, huwt 26-02-1708 met Liebert Jacobs uit Garijp.

 

 

II. Jelke Lyckeles, zoon van I, geboren in 1683 te Suawoude, overleden na 1729. Boer nin Suawoude na 1729 in Suameer. Huwt  27-11-1707 te Bergum met  Fintje Jans geboren in 1687 te Bergum, dochter van Jan Douwes geboren in 1655 te Gaastmaburen en Trijn Jans geboren in 1659 te Bergum.

Zie kaart  uit 1718 van Suawoude

Uit trouwregister Hervormde Gemeente Bergum (DTB nr. 704 1679-1811):

Gestandaardiseerde namen: Jelke Liekeles en Fentje Jans.

Kinderen:  (bron: Suawoude en Tietjerk, Doop Herv. Gem.1632-1811 DTB 723)

1. Jan Jelkes, gedoopt 26-05-1709 te Suawoude, overleden in 1781/82 in Suawoude.

2. Trijn Jelkes, gedoopt 05-04-1711 te Suawoude, overleden in 1711 te Suawoude.

3. Maaike Jelkes, gedoopt 09-04-1713 te Suawoude. Huwt 22-03-1733 te Suawoude met Ludzer Sjoerds, geboren in 1709 overleden in 1780/81 te Suameer.

4. Lykele Jelkes, gedoopt 29-06-1716 te Suawoude.

5. Trijn Jelkes, gedoopt 15-05-1718 te Suawoude, overleden in 1794 te Suameer.

6. Petrus Jelkes, gedoopt 02-11-1721 te Suawoude, overleden 26-03-1802 te Garijp.  Zie III

 

 

III. Petrus Jelkes, zoon van II, gedoopt 02-11-1721 te Suawoude, Tietjerkseradeel Friesland, overleden 26-03-1802 te Garijp.

Hij koopt een boerderij in Suawoude, lees meer hierover…

Een luchtfoto van deze boerderij

Huwt 21-05-1752 te Sumar (Suameer) met Antje Arends, gedoopt 17-03-1726 te Suameer, overleden 06-10-1780 te Garijp, dochter van Arend Klazes, geboren in 1700 te Suameer en Sijtske Joukes, geboren in 1704 te Suameer. Zie kaart uit 1718 van Suameer.

Foto NH kerk

Kinderen:

1. Jelke Petrus, gedoopt 20-08-1756 te Suameer,overleden 08-05-1810 te Suawoude.

2. Arend Petrus, gedoopt 20-08-1756 te Suameer.

3. Fintje Petrus, gedoopt 20-08-1756 te Suameer, overleden 23-04-1825 te Hardegarijp.

4. Jan Petrus, gedoopt 11-03-1759 te Suameer, overleden in 1819 te Garijp. (beroep: huisman)

5. Jouke Petrus, gedoopt 07-08-1760 te Suameer, overleden 27-01-1838 te Suameer. Zie IV

 

 

IV. Jouke Petrus Bosma,  zoon van III, geboren in Sumar (Suameer) Tietjerksteradeel Friesland, gedoopt 07-08-1760, overleden 27-01-1838 te Sumar. Huwt 13-01-1799 te Sumar met Geertje Andries Haarsma, geboren in 1777, overleden 17-02-1853, dochter van Andries Pieters en Grietje Gjalts  Boersma.

N.B. De stamboom van Geertje Andries Haarsma loopt door tot Bartel Jans die werd geboren in 1560.

Document: Jouke Petrus neemt in 1811 de naam aan van “Bosma

Kinderen:

1. Antje Joukes Bosma, geboren 17-01-1800, overleden 31-10-1865, huwt 15-05-1819 met Cornelis Pieters Sikkema, geboren in 1795 te Bergum.

2. Andries Joukes Bosma, geboren 07-11-1801, overleden 01-06-1857.

3. Petrus Joukes Bosma, geboren 22-05-1804, overleden 06-06-1861.

4. Arend Joukes Bosma, geboren 10-10-1806, jaar van overlijden onbekend.

5. Grijttje Joukes Bosma, geboren 21-02-1809, overleden in 1877.

6. Johannes Joukes Bosma, geboren 01-02-1812, overleden 16-02-1845.  zie V

7. Gjalt Joukes Bosma, geboren 15-06-1814, overleden 10-04-1899.

8. Hiltje Joukes Bosma, geboren 26-08-1817, overleden 13-08-1870, huwt 12-10-1835 met Alberts Wierds de Boer, geboren in 1815 te Suameer.

 

 

V. Johannes Joukes Bosma, zoon van IV, Ned. Hervormd, geboren 01-02-1812 te Sumar (Suameer) Tietjerksteradeel Friesland, overleden: 16-02-1845 te Sumar Tietjerksteradeel. Huwt Trijntje Jacobs Wester, Ned. Hervormd, 14-05-1836 teTietjerksteradeel, geboren 23-05-1814 te Garijp? Bergum (Burgum), overleden 02-12-1854, dochter van Jacob Harmens  Wester en Martje Klazes  Feenstra.

Kinderen:

1. Jouke Johannes Bosma, geboren 14-09-1837, overleden 01-08-1912 te Zuidhorn, verhuist

26-05-1865 naar Lutjegast daarna op 19-05-1875 naar Oldekerk. Beroep: landbouwer.

2. Jacob Johannes Bosma , geboren 17-02-1840, overleden 12-09-1919 te Aduard. zie VI

3. Martje Johannes Bosma, geboren 18-12-1842, overleden 29-06-1846 te Tietjerksteradeel.

 

Trijntje huwt een tweede keer 14-5-1846 te Tietjerksteradeel met Johannes Joukes zijn broer Petrus Joukes Bosma. (weduwnaar; eerste huwelijk 13-05-1826 met Jantje Jans Hoogstins geboren 28-01-1804 te Garijp, overleden 29-08-1841. Kinderen: Jouke Petrus Bosma, geboren 14-10 1838 te Garijp, overleden 02-03-1910 te Garijp, landbouwer te Garijp, huwt 19 mei 1860 met Grietje Alberts de Boer, geboren 1841 te Suameer, zeven kinderen)

Kinderen:

1. Martje Petrus Bosma, geboren 28-11-1847 te Suameer, overleden 27-02-1931 te Grootegast,

2. NN Bosma, levenloos geboren 17-03-1850 te Suameer.

3. Jan Petrus Bosma, geboren 13-12-1851 te Suameer, overleden 14-03-1937.

 

Meer informatie over de kinderen van Trijntje Jacobs Wester en Petrus Joukes Bosma

 

De Bosma-boerderij in Sumameer (Sumar) vóór de brand van 1917
En na de brand, gefotografeerd in 2007.

 

 

VI. Jacob Johannes Bosma, zoon van V, Ned. Hervormd, geboren 17-02-1840 Suameer Tietjerksteradeel, overleden 12-9-1919 te Aduard, landbouwer / veehouder.

Huwt 12-05-1864 met Minke Annes Sietsema (of: Sietsma of: Sietzema, of:Sijtsema), geboren 27-11- 1839 te Twijzel, overleden 07-02-1907 te Aduard, dochter van Anne Gaukes  Sietzema en Sibbeltje Jans Faber. Woonden eerst samen te Suameer, verhuizen 30-10-1884 naar de boerderij, Hoendiep 22, Zuidzijde, Oldekerk.             

zie ook stamreeks voorgeslacht Minke Annes Sietzema

 

Kinderen:

1. Johannes Jacobs, geboren in 1865 te Suameer, landbouwer / veehouder, overleden 14-03-1920 te Oostum gem. Ezinge. Huwt in gem. Bedum 01-05-1909 met  Aaltje van der Tuuk, geboren 1870 te Ruischerbrug, gem. Noorddijk overleden 18-06-1931 te Niezijl gem Grijpskerk, dochter van Roelf van der Tuuk, korenschipper, en Christina Hoving.

Kinderen:

 

a. Jacob Johannes, geboren: 01-03-1910 te Aduard (geboren op de boerderij “de Dageraad”),  overleden 1982. Huwt Feikje Hiemstra te Niezijl. Ze emigreren naar Canada.

 

2. Anne Jacobs, foto, geboren 07-01-1867 te Suameer, overleden 15-12-1950 te Niekerk gem. Oldekerk, veehouder. Huwt in gem. Grootegast 09-02-1911 met  Tjitske Nel, foto Anne en Tjitske, geboren 07-05-1863 te Zevenhuizen gem. Leek, overleden 07-11-1955 te Niekerk, dochter van Folkert Nel en Engeltje Louwes. Geen kinderen.

 

3. Jouke Jacobs, foto, geboren 24-01-1869 te Suameer, overleden 03-12-1925 te Groningen, landbouwer / veehouder te Aduard.(gereformeerd) Huwt in Niezijl 09-05-1900  met Elisabeth Oosterhoff, foto, geboren 04-03-1868 te Leegkerk overleden 30-06-1958 te Aduard, dochter van Sikke Oosterhoff, landbouwersche, en Zwaantje Hamming, landbouwersche.

foto gezin

Kinderen:

 

a. Jacob, veehouder, gereformeerd, geboren 03-07-1901 te Ezinge, overleden 14-03-1975 te Aduard. Huwt te Aduard 09-05-­? met Corrie Rozema geboren 09-10-1906 te Aduard. Zeven kinderen.

b. Minke, gereformeerd, geboren 26-11-1903 te Ezinge overleden 12-04-1986. Huwt 09-05-1928 met Jan Renkema, veehouder, geboren 08-11-1900 te Enumatil overleden 12-02-1966.

c. Zwaantje, gereformeerd, geboren 09-02-1906 te Ezinge, overleden 04-11-1993 te Utrecht. Huwt 29-09-1932 met Evert Hoeksma voor meer informatie klik hier en kijk bij nummer 5., geboren 28-01-1908 te Drogeham overleden 21-02-1976 in Engeland.

d. Anje, gereformeerd, geboren 19-07-1909 te  Suttum (Ezinge) overleden 12-07-1999 te Zuidhorn. Ongehuwd

e. Trijntje (Tine) gereformeerd, geboren 07-01-1911 te Suttum (Ezinge) overleden 19-10-1999 te Winsum, was huishoudster bij Sake Gerbens Hoeksma, voor meer informatie klik hier en kijk bij nummer 11. Huwt 22-04-1948 met  Klaas Ritzema, landbouwer en veehouder, geboren 05-02-1912 te Ezinge. Overleden in mei 2002. Vijf kinderen.

 

4. Trijntje, gereformeerd, geboren 12-03-1871 te Suameer overleden 03-04-1944 (Groningen) te gem. Zuidhorn. Huwt in Aduard 28-04-1910 met Klaas Drint, landgebruiker veehouder, geboren 1869 te Hoogkerk overleden 12-09-1942 te Aduard, zoon van Jurrien Hindriks Drint en Antje Hoeksema. Geen kinderen.

 

5. Gauke Jacobs, landbouwer, veehouder Oosterseweg Zuidwolde, boerderij 1873, gereformeerd, geboren 27-10-1872 te Suameer overleden 08-05-1954 te Zuidwolde. Huwt in Grijpskerk 26-04-1899 met Anje Oosterhoff (een zus van Elisabeth Oosterhoff die getrouwd is met Jouke Jakobs) geboren 16-09-1869 te Leegkerk overleden 01-11-1940 te Zuidwolde, dochter van Sikke Oosterhoff, landbouwersche, en Zwaantje Hamming, landbouwersche.  Foto Gauke en Anje

Kinderen:

 

a. Zwaantje, huwt0 8-05-1933 te Noordwolde met Hendrik Oosterhof landbouwer en veehouder.

b. Jacob Johannes, gereformeerd predikant te Krabbendam, Scharnegoutum en Musselkanaal. Geboren 15-12-1903 overleden 25-05-2002. Huwt met Reina Everts te Zuidwolde.

 

6. Geeuwke Jacobs, landbouwer, veehouder Hoendiep 22 te Olderkerk, gereformeerd.

Zie VII

 

 

 

 

 

VII. Geeuwke Jacobs Bosma, zoon van VI, gereformeerd. Geboren Suameer Tietjerksteradeel 31-07-1876, overleden Noordhorn 10-03-1951 (geslipt, verkeersongeval), beroep landbouwer, veehouder te Hoendiep 22 Oldekerk.

 

Extra informatie over de geboortedatum van Geeuwke Jacobs Bosma:

In het kerkelijk register van Zuidhorn staat:overgekomen van Niezijl in januari 1937, geboren op 30 juli 1876 te Suameer.

Geboorteakte Tietjerksteradeel: Aangiftedatum 1 augustus 1876: Geeuwke Bosma, geboren 31 juli 1876.

           

Huwt in Aduard 07-05-1904 met Reertdina Steenhuis, geboren 17-07-1878 te Wierum  overleden 26-12-1932 te Oldekerk, dochter van Evert Steenhuis, landbouwer,  en Stientje van de Riet.