(geb) jaar

 

 

 

 

 

OVERZICHT

 

N.B. Een naam bestond vóór ca. 1811 vaak uit:

a. een voornaam, b. een tweede naam die op een ‘s’ eindigt en naar de voornaam van de vader verwijst, c. de woonplaats.

 

 

-XIX

ca. 1400

edelgrootvader   

 

 

Wabbe te OESINGHAWEER &  Bawe.

eigenerfde op Ozingaweer (rond 1400)

-XVIII

edelmoeder

 

Menneke Wabbes  & Duurt te SIXUM.

 

-XVII

Stamoudbet-overgrootmoeder

 

Bawe Eppes & Atho te MERUM

 

-XVI

1486

(overl)

oudovergrootvader

 

 

Popke te MERUM &  Enneke

stam

-XV

stamoudgrootmoeder

 

Bawe Popkens te MERUM & Sicco Tammens

-XIV

1506

stamoudmoeder

 

Eecke Sickens  & Eppe Abels te EQUART

-XIII

1534

stambetovergrootvader

 

Abel Eppens te EQUART

-XII

1571

stamovergrootvader

Popko Abels te EQUART

-XI

1590

stamgrootvader

 

Abel Popkes & Geessien Jans

-X

1637

stamvader

 

Harmen Abels & Maritjen Benes

 

-IX

1668

oudbetovergrootvader

 

Hindrik Harmens & Hindrickjen Louwens

-VIII

1701

oudovergrootmoeder

 

Marchien Hindriks & Harm Harms

-VII

1735

oudgrootvader

 

Harm Harms & Sjoeke Reinders

-VI

1774

oudmoeder

 

Freeke Harms & Evert Jans

 

 

Onderstaande drie generaties zijn hier niet verder uitgewerkt. Ze zijn te vinden onder de knop geslacht Steenhuis

 

-V

1803

betovergrootvader

 

 

Harm Everts STEENHUIS & Trientje Eppes Doornbos

-IV

1840

overgrootouders

 

 

Evert Harms STEENHUIS & Stientje Reerts van de Riet

-III

1878

grootmoeder

N.B. Deze ‘grootmoeder’ heeft als ‘kleinkinderen’  de negende generatie.

 

 

 

Reertdina Everts STEENHUIS & Geeuwke Jacobs Bosma

 

N.B. De namen in het rood hieronder zijn rechtstreekse voorouders van Reertdina Steenhuis


 

-XIX  edelgrootvader Wabbe te OESINGHAWEER, eigenerfde op Ozingaweer (rond 1400), wonende te Loppersum.

Wabbe was gehuwd met  Bawe.

Uit dit huwelijk:

 

1 Menneke Wabbes, zie XVIII.

 

2 Goedeke te OESINGAWEER, overleden voor 1449.

 

3 Sicke te OESINGHAWEER.

 

Terug naar het overzicht

 

           

-XVIII  edelmoeder Menneke Wabbes, dochter van Wabbe te OESINGHAWEER (XIX) en Bawe.

Menneke was gehuwd (1) met  Duurt te SIXUM.

Uit dit huwelijk:

 

1 Take te SIXUM.

 

Menneke was gehuwd (2) met  Eppe INT HOFF.

Uit dit huwelijk:

 

2 Bawe Eppes, zie XVII.

 

3 Hilleke.

 

4 Ewert.

 

Terug naar het overzicht

 

           

-XVII    stamoudbetovergrootmoeder  Bawe Eppes, dochter van Eppe INT HOFF en Menneke Wabbes (XVIII).

Bawe was gehuwd met  Atho te MERUM, overleden na 24 november 1486.

Uit dit huwelijk:

 

1 Popke te MERUM, zie XVI.

 

2 Albert.

 

Terug naar het overzicht

 

           

-XVI     stamoudovergrootvader   Popke te MERUM, overleden voor 24 november 1486, zoon van Atho te MERUM en Bawe Eppes (XVII).

 

Popke was in 1475 getuige bij het opstellen van het testament van Sicke te Oesingaweer.

 

Popke was gehuwd met  Enneke.

Uit dit huwelijk:

 

1 Bawe Popkens te MERUM, doorgaans (of ook) genaamd Baeuwe van Zeerijp, zie XV.

 

2 Athe te MERUM.

 

Terug naar het overzicht

 

 

-XV    stamoudgrootmoeder  Bawe Popkens te MERUM, doorgaans (of ook) genaamd Baeuwe van Zeerijp, dochter van Popke te MERUM (XVI) en Enneke.

Bawe was gehuwd met  Sicco Tammens, doorgaans (of ook) genaamd Sicke en Sicci, landbouwer op Baukemaheerd en kerkvoogd (1511), wonende te Zeerijp, overleden aldaar, zoon van Tamme Sickens.

Uit dit huwelijk:

 

1 Eecke Sickens (TAMMEN), geboren te Zeerijp rond 1506, zie XIV.

 

2 Jochum Sickens, doorgaans (of ook) genaamd Joachim, geboren in het jaar 1585 (als hij dezelfde is als die van hp van Geert Udema).

Jochum was gehuwd (1) met Enneke.

Jochum is waarschijnlijk getrouwd op 7 juni 1628 (2) met Haeycke Tyarcks, doorgaans (of ook) genaamd Haika.

Haeycke was weduwe van Hemme Hommens.

 

3 Thomas Sickens, landbouwer op De Palen te Westerwijtwerd, overleden op 31 december 1623.

Thomas was gehuwd met Marretie Edses SANTFOERT.

 

4 Popko Sickens.

Popko was gehuwd met Teta Louwens, dochter van Louwe Havickes te ENSELENS (eigenerfde te Enselens en overrechter (1544)) en Etgijn Waelcko's ELAMA.

 

5 Tamme Sickens.

 

Terug naar het overzicht

 

           

-XIV     stamoudmoeder  Eecke Sickens (TAMMEN), geboren te Zeerijp rond 1506, overleden te Wirdum op 12 oktober 1545, dochter van Sicco Tammens (landbouwer op Baukemaheerd en kerkvoogd (1511)) en Bawe Popkens te MERUM (XV).

Eecke was gehuwd met  Eppe Abels te EQUART, eigenerfde op Bolhuis te Eekwerd bij Wirdum, geboren te Eekwerd (wirdum) rond 1502, overleden te Eekwerd op 12 oktober 1545 aan de pest, zoon van Abel Eppens te EQUART en Alith VAN WIERUM.

 

Eecke was Eppo's derde vrouw. Abel en één van de dochters zijn van haar.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Abel Eppens te EQUART, doorgaans (of ook) genaamd van Bolhuis, geboren te Eekwerd (wirdum) op 29 maart 1534, zie XIII.

 

2 Engeltien VAN EQUART, doorgaans (of ook) genaamd Engele.

Engeltien was gehuwd met Sebastiaan Wabbens.

 

3 Eyske.

 

4 Bauwe.

 

Terug naar het overzicht

 

 

-XIII   stambetovergrootvader   Abel Eppens te EQUART, doorgaans (of ook) genaamd van Bolhuis, landbouwer op Bolhuis, eigenerfde (>100 grazen land), schrijver, kroniekschrijver, wedman, proviandmeester en gedeputeerde der Ommelanden, geboren te Eekwerd (wirdum) op 29 maart 1534, wonende te Eekwerd (bij Wirdum), te Enselens en te Embden (ballingschap), overleden te Embden in het jaar 1590, zoon van Eppe Abels te EQUART (eigenerfde op Bolhuis te Eekwerd bij Wirdum) en Eecke Sickens (TAMMEN) (XIV).

 

Foto ingang Bolhuis 2006 Bolhuislaan 1, Eekwerd bij Wirdum.  Alleen het koetshuis en de tuinmanswoning zijn bewaard gebleven. De boerderij zelf werd in 1844 afgebroken. Volgens de bewoners (anno 2006) stond hier vroeger een borg. De restanten daarvan zijn niet meer te vinden.

 

Abel werd wees op 11-jarige leeftijd. Zijn voogd werd jonker Ballo Froma.

Hij heeft gestudeerd te Leuven, Keulen en Wittenberg.

Abel is met zijn gezin na het verraad van Rennenberg (1581) gevlucht naar Embden. Daar schreef hij "Der Vresen Chronicon" (576 tweezijdig beschreven folio's, later in 2 delen gedrukt uitgegeven door Feith en Brugmans, Amsterdam 1911, antiquarisch thans 300 Euro). Over hem werd geschreven: "De Wereld volgens Abel Eppens", door Wiebe Bergsma (Groningen/Leeuwarden 1988; 15 Euro).

 

Abel is getrouwd te Enselens op 10 mei 1562 met  Frouwke Louwens, geboren te Enselens rond 1540, overleden te Wirdum op 7 november 1626, dochter van Louwe Havickes te ENSELENS, eigenerfde te Enselens en overrechter,1544, en Etgijn Waelcko's ELAMA.

Uit dit huwelijk:

 

1 Popko Abels te EQUART, geboren te Wirdum in het jaar 1571, zie XII.

 

2 Sixtus Abeli, doorgaans (of ook) genaamd Sicco Abels te Equart, predikant.

 

3 Ettien Abels.

 

4 Eppo Abels.

 

5 Leo Abeli AB EQUART, doorgaans (of ook) genaamd Louwe Abels, predikant en gedeputeerde der Synode, wonende te Embden en te Loppersum, overleden in het jaar 1605.

Hij had bij een onbekende vrouw 2 zonen.

 

6 Engele Abels.

 

7 Eysche Abels.

 

8 Hiltien Abels.

 

Terug naar het overzicht

 

 

-XII    stamovergrootvader  Popko Abels te EQUART, eigenerfde op "Bolhuis", landdagcomparant en kerkvoogd, geboren te Wirdum in het jaar 1571, wonende te Eekwerd (bij Wirdum) en te Middelbert, overleden aldaar in het jaar 1625, zoon van Abel Eppens te EQUART (XIII) en Frouwke Louwens.

 

Popko was in 1617 en in 1623 landdagcomparant met volmacht voor Wirdum.

 

Popko is getrouwd rond 1589 (1) met  Claeske, geboren te Ezinge.

Uit dit huwelijk:

 

1 Abel Popkes, geboren te Wirdum rond 1590, zie XI.

 

2 Claeske Popkes.

 

Popko was gehuwd (2) met  Bewe Mentes.

Uit dit huwelijk:

 

3 Louwe Popkes.

 

4 Jan Popkes.

 

5 Engel Popkes.

 

6 Hindrik Popkes.

 

Terug naar het overzicht

 

 

-XI     stamgrootvader   Abel Popkes, landbouwer te Middelbert, geboren te Wirdum rond 1590, overleden te Middelbert in het jaar 1670, zoon van Popko Abels te EQUART (XII) en Claeske.

 

In 1630 gebruikt hij 23½ roeden land te Middelbert.

 

Abel is getrouwd in het jaar 1626 met  Geessien Jans, afkomstig uit Middelbert, dochter van Jan Peters en Hille.

Uit dit huwelijk:

 

1 Eppo Abels VAN BOLHUIS, geboren te Middelbert in het jaar 1630, overleden aldaar in het jaar 1693.

Eppo is getrouwd op 17 oktober 1657 (1) met Gaetske Gerrits.

Eppo is getrouwd in het jaar 1659 (2) met Grietien Hayes.

Eppo is getrouwd op 7 september 1683 (3) met Geertruid Mindelts.

 

2 Harmen Abels (BOLHUIS), geboren te Middelbert in het jaar 1637, zie X.

 

3 Pieter Abels, geboren te Middelbert rond 1640, overleden voor 31 maart 1672.

Pieter was gehuwd met Marchien ABBRINGE, doorgaans (of ook) genaamd Maria Abbringa.

 

4 Popke Abels, gedoopt op 3 september 1654.

Popke was gehuwd met Marregien Jacobs.

 

5 Lubbert Abels.

 

6 Laurens Abels.

 

7 Jan Abels.

 

8 Claesjen Abels.

 

9 Hille Abels.

Hille is getrouwd te Middelbert op 11 november 1675 met Thije Sijmens, afkomstig uit Ezinge.

 

10 Popke Abels.

 

11 Popke Abels.

 

Terug naar het overzicht

 

 

-X   stamvader   Harmen Abels (BOLHUIS), landbouwer en diaken, geboren te Middelbert in het jaar 1637, overleden aldaar in het jaar 1693, zoon van Abel Popkes (XI) en Geessien Jans.

Harmen is getrouwd te Middelbert op 20 maart 1664 met  Maritjen Benes, doorgaans (of ook) genaamd Marigtien, afkomstig uit Enumatil, dochter van Bene en Jantien.

Maritjen is  eerder getrouwd in het jaar 1655 met Hindrik Allerts.

Uit dit huwelijk:

 

1 Popko Harmens VAN BOLHUIS, koster, geboren te Middelbert (of Euvelgunne (?) op 5 februari 1665, wonende te Groningen.

 

Popko is voorvader van de Warmondse van Bolhuis.

 

Popko is getrouwd te Groningen in het jaar 1696 met Jantien Jannes' BAAS, geboren te Winsum in het jaar 1673.

 

2 Hindrik Harmens, geboren te Euvelgunne op 15 maart 1668, gedoopt te Middelbert op 23 maart 1668, zie IX.

 

3 Abel Harmens (VAN BOLHUIS), geboren te Middelbert op 21 maart 1675.

Abel is getrouwd te Middelbert in het jaar 1699 met Grietien Jans BERGHUIS, doorgaans (of ook) genaamd Barckhuis.

 

Terug naar het overzicht

 

 

-IX     oudbetovergrootvader   Hindrik Harmens, landbouwer, geboren te Euvelgunne op 15 maart 1668, gedoopt te Middelbert op 23 maart 1668, zoon van Harmen Abels (BOLHUIS) (X) en Maritjen Benes.

Hindrik is getrouwd te Middelbert op 15 december 1695 met  Hindrickjen Louwens, gedoopt te Noordhorn op 4 april 1670, dochter van Louwe Claesen en Trijntie Wyerts BRANTSEMA.

Uit dit huwelijk:

 

1 Harm Hindriks, landbouwer, gedoopt te Middelbert op 1 januari 1697, wonende te Noordwolde.

Harm was gehuwd met Hindriktjen Lubbers.

 

2 Marchien Hindriks, doorgaans (of ook) genaamd Martje en Margijn, gedoopt te Middelbert op 20 november 1701, zie VIII.

 

3 Louwe Hendriks, landbouwer, wonende te Noorddijk.

Louwe was gehuwd met Auktje Jans CRUISINGA.

 

Terug naar het overzicht

 

 

-VIII   oudovergrootmoeder   Marchien Hindriks, doorgaans (of ook) genaamd Martje en Margijn, gedoopt te Middelbert op 20 november 1701, overleden voor 1766, dochter van Hindrik Harmens (IX) en Hindrickjen Louwens.

Marchien is getrouwd te Middelbert op 27 april 1726 met  Harm Harms, landgebruiker te (Ooster)Dijkshorn op de Wolddijk, begraven te Ten Boer op 30 maart 1773, zoon van Harm Harms (landgebruiker te (Ooster)Dijkshorn en diaken (1721)) en Vree Meertens.

Uit dit huwelijk:

 

1 Harm Harms, gedoopt te Ten Boer op 27 november 1735, zie VII.

 

2 Hindrikje HARMS, gedoopt te Ten Boer op 28 augustus 1740, begraven aldaar op 18 mei 1776.

Hindrikje was gehuwd met Cornellis Jans ABBRING, gedoopt te Ten Boer in januari 1732, overleden te Garmerwolde rond 1805, zoon van Jan Luitjes ABBRING (landgebruiker) en Martje Cornellis' CRUISINGA.

 

Terug naar het overzicht

 

 

-VII    oudgrootvader   Harm Harms, landbouwer, ouderling en boer op "Crangeweer", gedoopt te Ten Boer op 27 november 1735, wonende te Crangeweer bij Stedum, overleden te Stedum op 4 juni 1811, begraven in de Hervormde kerk van Stedum op 7 juni 1811.

De grafzerken van Harm en Sjouke zijn te zien in de kerk van Stedum.

Voor de grafsteen van Harm: Zie de foto genomen in 2006. Voor wie deze grafsteen in de kerk wil opzoeken: hij ligt precies aan de overzijde van de ingang van de kerk vlak voor de afgesloten deur, zie foto eveneens genomen in 2006.

Harm is zoon van Harm Harms (landgebruiker te (Ooster)Dijkshorn op de Wolddijk) en Marchien Hindriks (VIII).

Harm is getrouwd te Krewerd op 25 oktober 1761 met  Sjoeke Reinders, doorgaans (of ook) genaamd Sjouke, gedoopt te Krewerd op 18 januari 1733, overleden te Stedum op 31 mei 1795, begraven aldaar, dochter van Reinder Sebes en Trijntje Gerrits.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Trijntje Harms WERINGA, geboren in het jaar 1762, gedoopt op 25-12-1762 te Stedum, Nederlands Hervormd, overleden in het jaar 1829.

Trijntje was gehuwd met Willem Hindriks WILLEMSEN.

 

2 Harm Harms DE JONGE, geboren in het jaar 1764, gedoopt op 02-09-1764 te Stedum, Nederlands Hervormd.

Harm is getrouwd in het jaar 1789 (1) met Anje Jans.

Harm was gehuwd (2) met Jacoba Hindriks WIGBOLDUS, afkomstig uit Westeremden, geboren rond 1765.

 

3 Reinder Harms WERINGA, landbouwer te Oosterdijkshorn (Crangeweer) en boekhoudende diaken, geboren te Stedum op 1 februari 1767, gedoopt aldaar op 8 februari 1767, Nederlands Hervormd, overleden te Ten Boer op 3 december 1812.

Reinder is getrouwd te Ten Boer in het jaar 1793 met Trijntje Jans BOS.

 

4 Martjen Harms, geboren in het jaar 1769, gedoopt op 27-03-1769 te Stedum,

Nederlands Hervormd.

Martje is getrouwd te Oosterwijtwerd in het jaar 1791 met Sieuwke Tiddes DE BOER.

 

5 Gerrit Harms, geboren in het jaar 1771, gedoopt te Stedum op 01-04-1771,

Nederlands Hervormd.

Gerrit was gehuwd met Tjaaktien Reintiens.

 

6 Freeke Harms, gedoopt te Stedum (Gr) op 30 oktober 1774, Nederlands Hervormd, zie VI.

 

7 Harm Harms WERINGA.

 

Terug naar het overzicht

 

 

-VI     oudmoeder   Freeke Harms, gedoopt te Stedum (Gr) op 30 oktober 1774, overleden te Westerwijtwerd (Gr), dochter van Harm Harms (VII) en Sjoeke Reinders.

Freeke is getrouwd op 26 maart 1797 (1) met  Evert Jans, landbouwer, geboren op 18 februari 1765, gedoopt te Westerwijtwerd (Gr) op 3 maart 1765, wonende aldaar, overleden op 18 maart 1807, begraven te Westerwijtwerd, zoon van Jan Bartelts Heertjes en Jantijn Everts.

 

Terug naar het overzicht