Verklaring van de geslachtsnaam Steenhuis(en)

 

Een verklaring voor het ontstaan van de geslachtsnaam is als volgt:

 

In 1812 moest iedere familie zich een geslachtsnaam kiezen.

In dat jaar waren de gebroeders V-1. Jan, V-2. Gerrit en V-3. Harm resp. 14, 12 en 9 jaar oud.

Hun vader IV-2. Evert Jans, was reeds overleden in 1807 en lag begra­ven te Westerwijtwerd met op z'n grafsteen het familiewa­pen.

Gezien de jonge leeftijd van de drie gebroeders in 1812, zal er voor hen vooral door hun moeder zijn nagedacht over de geslachts­naam.

 

Hun moeder Freeke Harms was in 1810 hertrouwd met Jacob Hen­driks Koopman.

Andere familieleden in mannelijke lijn van de drie broers waren toen niet meer in leven, ook geen neven of achterneven.

 

In de familie-herinnering zal Nanje Heertjes, een volle tante van vader Evert Jans, wel bekend zijn geweest.

Deze Nanje Heertjes, overleden in 1803, was gehuwd met Pieter Sikkes.

Deze Pieter Sikkes, overleden in 1793 werd door ons nergens met vermelding van een achternaam aangetroffen.

Diens vader was echter Sikke Steenhuis(en)!

 

Pieter Sikkes is het enige familielid van de drie gebroeders Jan, Gerrit en Harm, waarvan een geslachtsnaam bekend is.

 

Oud-tante Nanje Heertjes en haar man oud-oom Pieter Sikkes waren in 1812 reeds overleden.

 

Mogelijk werd gedacht dat Pieter Sikkes in mannelijke lijn familie was en dat Nanje Heertjes was aangetrouwd in plaats van andersom.

Wellicht per ongeluk of expres hebben de drie broers vanwege deze afstammingsverwantschap voor de naam “Steenhuis” gekozen.

 

Bovendien is er in deze familie nog een tweede Nanje Heertjes geweest.

Zij was in 1681 gehuwd met Jan Bartelds, de stamvader van de op de website beschreven familie.

Laatst genoemde Nanje Heertjes had een zuster Bouke Heertjes die gehuwd was met Jelmer Steenhuis.

Deze Jelmer Steenhuis behoorde net als Pieter Sikkes, tot de familie Steenhuisen die in deel 3 werd beschre­ven van het boek ‘Steenhuizen van Steenhuisheerd en andere gelijknamige Groninger geslachten’, auteur: A.M. Steenhuisen en F.K Steenhuisen.

 

Pieter Sikkes was een kleinzoon van Jelmer Steenhuis.

 

De dubbele familie-relatie met de familie Steenhuisen, beide keren via de naamgenoten Nanje Heertjes, is waarschijnlijk, bewust of onbewust, bepalend geweest voor de keuze van de familienaam Steen­huis.

 

Schematisch:

 

                          Heertje Mennes x Aafke Pieters

                           _____________|________________

              |                                                           |

Jan Bartelds x Nanje Heertjes                                   Bouke Heertjes x Jelmer Steenhuisen

                         |                                                                                   |       

                         |                                                                                   |

            Heertje Mennes Jans                                                             Sikke Steenhuis

    _______  __|__________________________                                |

    |                                                                        |                              |

Jan Bartelds Heertjes                                    Nanje Heertjes x Pieter Sikkes

    |

    |

Evert Jans

    |

    |

de gebroeders

Jan, Gerrit en Harm

Steenhuis

 

 

 

Verder is nog onderzoek verricht naar een eventuele relatie van 0-1. Barteld Clasen (en/of I-1. Jan Bartelds) met een bouwwerk “steenhuis” te Loppesum. Deze relatie werd niet gevonden.

M.n. een relatie van deze familie met de “steenhuisheerd” te Loppersum werd niet gevonden en deze relatie zal ook wel niet hebben bestaan.

Deze “steenhuisheerd” lag oorspronkelijk overigens op de Siuxumer wierde, direct ten westen van Loppersum, maar werd voor 1629 reeds naar het dorp zelf verplaatst.

Wie voor 1629 op deze heerd woonde is vooralsnog niet bekend!

 

 

Het nageslacht van Barteld Clasen was een familie van landbouwers, dat zijn oorsprong had in Loppersum en dat later in westelijke richting trok naar o.a. Middelstum, Ten Boer, Westerwijtwerd en Wierum.

 

 

 

Elders lezen we:

De jongens Jan, Gerrit en Harm namen later de naam Steenhuis aan.

Hoe kwamen zij daar toe?

Verplicht

Hun vader was al overleden toen mensen tijdens de Franse overheersing verplicht werden om een achternaam aan te nemen.

Hij had altijd Evert Jans geheten.

Kinderen van een zuster van de grootvader van de jongens, Nanne Heertjes, getrouwd

met Pieter Sikkes uit Westeremden, namen de naam Steenhuis aan.

In die familie bestond die naam al.

De vader van Pieter Sikkes noemde zich al Sikke Steenhuis.

Misschien was het wel zo dat Jan, Gerrit en Harm met het aannemen van de achternaam graag wilden laten blijken dat zij daar familie van waren.