Boerderij “De Kleine Hoge Werf”, thans garagebedrijf

Woldweg, WW 3

 

Het gebied waar deze boerderij staat, heette vroeger “Lutje Hoge Werf”.

Na brand volgde in 1847 herbouw.

Volgens 2 gevelsteentjes aangebracht aan weerszijden van de zijdeur van het woongedeelte is de boerderij opnieuw herbouwd in 1892.

….Op 26-01-1866 werd het bedrijf wederom publiekelijk verkocht.

Hoogste bieders van de plaats met de beklemmingen van 20.98.50 ha, jaarlijkse huren ƒ 46,75 aan de hervormde kerk te Appingedam en ƒ 22,- aan Hendrik D. Veendorp en 03.09.30 ha beklemd land werden Tymen Johannes Emmelkamp uit Losdorp en Liefke Harms Steenhuis voor ƒ 20.000,-.

Ruim 3 ha was al eerder verkocht.

Tymen Johannes Emmelkamp en zijn vrouw waren op 08-05-1863 te Bierum gehuwd.

In 1866 kwamen de kerkvoogden van de Nicolaïkerk te Appingedam als eigendomhouders en de beklemde meier Tymen Johannes Emmelkamp overeen, dat voortaan een vaste jaarhuur zou gelden van ƒ 60,- op de beklemming van 14.60.00 ha (36,5 grazen) behuisd land.

Bij verkoop diende een jaar huur als geschenk te worden betaald.

Emmelkamp verkocht op  30-01-1891 de boerenplaats met 24.02.20 ha land voor

ƒ 24.670,- aan Everhardus Kippius (Koppens) en Nieske Nijsiena Bakker, landbouwers te Beerta….

Emmelkamp emigreerde met zijn kinderen naar Amerika.

Zijn vrouw was overleden op 18-10-1891.

 

Bron: Emmelkamp, J.E., e.a., De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam, 2005.

blz. 523: Boerderij “De Kleine Hoge Werf”, thans garagebedrijf