Boerderij, Abbeweersterweg 1 te Tinallinge.

 

….De beklemming van ruim 19 bunders land werd in maart 1858 toegedeeld aan

Hendrika Jans Frieling, gehuwd met Arend Jans Sluurman.

Op 02-07-1858 verkocht Arend Jans Sluurman, toen weduwnaar, de nieuw in aanbouw zijnde boerenbehuizing met ruim 19 bunders land aan zijn zwager Derk Jans Frieling, die getrouwd was met Baike Jans ter Weer.

Op 17-02-1863 kochten Roelf Jans Haverkamp en Freeke Harms Steenhuis de boerenbehuizing met de landerijen.

Op 10-07-1885 verkochten Enne van Ham, landbouwer te Obergum en zijn vrouw

Antje Derks Frieling, als schuldeisers van de weduwe Freeke Harms Steenhuis, het geheel aan Luitje Derk ten Bos.

Bron: Boerma, G., e.a., Boerderijen in het Halfambt, 1992, blz. 245:

 

 

Roelf Haverkamp en Freeke Steenhuis verhuisden op 28-04-1873 van Bedum naar de gemeente Baflo, en vandaar op 13-08-1885 naar Kropswolde waar Freeke Steenhuis in 1888 landbouwersche was.

Bron: Gruoninga, 1972:

 

Genealogie Frieling

Derk Jans Frieling gehuwd met Anje Stol en hertrouwd met Baike Jans ter Weer.

Derk Jans Frieling kocht in juli 1858 van zijn zwager Arend Sluurman de boerderij aan de Abbeweesterweg 1 te Tinallinge en verkocht deze weer in 1863 aan het echtpaar Haverkamp-Steenhuis.

Dochter Antje Derks Frieling, gehuwd met Enne van Ham verkochten in 1885, als schuldeisers van de weduwe Haverkamp-Steenhuis, de boerderij aan de Abbeweer-sterweg 1 te Tinallinge aan Luitje ten Bos.

Bron: Internet 02-07-2003: