Toal en Taiken, juli-augustus 1994:

 

Wel wazzen Gerrit Stainhoes en Jantje Kooi, door R.N. Willemsen

….Gerrit Stainhoes is geboren ien 1800 op boerderij “Breeker Panning” aan t moar ien Wietwerd, doar nou Lok woont.

Zien ollen wazzen Evert Jans en Freke Harms.

Hai is nuimd noar n bruier van zien moeke, dij Gerrit Harms haitte.

Zien voader is jonk overleden.

Gerrit was dou nog mor zes joar.

Zien moeke is weer traauwd mit Jacob Hindriks Koopman van Woltersom.

Gerrit Stainhous haar twij volle bruiers, twij haalfbruiers en ain haalfzuster.

Aal zes binnen ze geboren op “Breeker Panning”.

 

Zien volle bruier Jan Stainhoes wer boer op t olderliek stee.

Zien volle bruier Harm Stainhoes wer boer op “Kniepsterheerd” ien Zanneweer.

 

De jonges Jan, Gerrit en Harm hemmen loater de noam “Stainhoes” aannomen.

Hou kwammen ze doar tou?

Heur voader was al overleden dou minsen ien Franze tied n achternoam aannemen mozzen.

Dij het nooit aans haiten as Evert Jans.

Kinder van n zuster van jonges heur grootvoader, Nanne Heertjes, dij traauwd was mit Pieter Sikkes ien Westeremmen,  hemmen noam “Stainhoes” aannomen.

Ien dij femilie beston dij noam al.

Pieter Sikkes zien voader nuimde zuk al Sikke Stainhoes.

Meschain nwollen jan, Gerrit en harm geern blieken loaten, dat zai doar femilie van wazzen, dat zai ook de noam “Stainhoes” aannomen hemmen.

 

Gerrit Stainhoes traauwd 29-10-1825 mit Jantje Arends Kooi.

Zai was n dochter van Arend Jans en Sieke Jans.,,,

….Gerrit Stainhoes was n halfbruier van Jan Schuringa.

Gerrit Stainhoes zijn staifvader was weer traauwd mit Jan Schuringa zien moeke.

 

….Jantje Kooi heur eerste man was Pieter Geerts Zijlema, dij eerder traauwd west het mit Martje Hommes.

Jantje wer dou boerin op “Kardingerziel”.

Noa t overlieden van Zijlema hertraauwde zai mit Freerk Bouwman.

Ook dij is al gaauwachteg weer overleden.

Op 29-10-1825 traauwde zai mit Gerrit Stainhoes.

Dij wordt din boer op “Kardingerziel”.

 

Behaalve boer was Gerrit Stainhoes ook vervener.

Dou hai ien 1884 oet tied kwam, haar hai veen ien gemainte Anloo en ien gemainte Zuudloaren.

Dit veen haar hai mandaileg mit Lammert Hammenga, vervener ien Zuudloaren.

 

As Jantje Kooi al overleden is krigt kerk ien Wietewerd ien 1851 nog n zulvern deupbek van heur.

Gerrit Stainhoes woonde dou ien Beem (Bedum).

Jantje Kooi is doar 14-01-1851 overleden.

 

Boerderij “Kardingerziel” haren ze dou verhuurd.

Ien 1884 was boerderij verhuurd aan Obbe Kraaima.

 

Op 26-10-1851 wer t deupbek veur eerste moal bruukt.

Dat was bie t deupen van Anje Hendriks Eles, dochter van Hindrik Harkes Eles en Jacomina Jans Stainhoes op boerderij “Breeker Panning” ien Wietwerd.

Loater wazzen ze boer ien Lellens en nog weer loater ien Eppenhoezen op boerderij doar nou Vermue woont.

Jacomina Stainhoes was n dochter van Gerrit Stainhoes zien oldste bruier,

Jan Stainhoes.

 

Op 29-10-1875 was t fiefteg joar leden, dat Gerrit Stainhoes en Jantje Kooi traauwd wazzen ien kerk ien Wietwerd.

Bie dij gelegenhaid schonk Gerrit Stainhoes twij gaitiezern kronen aan Wietwerder kerk en kregen dioaken n legoat van doezend gulden.

Zien vrouw was dou al verschaaident joar dood.

Jantje Kooi het drij mannen had mor bie gain ain der van haar ze kiender.

Gerrit Stainhoes en zien vraauw Jantje en heur twijde man Freerk Bouwman liggen begroaven aan zuudkant van toren ien Wietwerd.

Drij zaarken mit n iezern hek ter om tou, dij deur kerk onderholden worden mouten.