Harm Harms Kloosterboerderij, Crangeweerster Clauw, en de boerderij “De Bult”

 

....Kort na 1736 is Garremt Jacobs overleden, de vrouw is hertrouwd met Jan Jansen, die ze ook overleefde.

In een verkoopverzegeling van 1762 heet ze Pieterke Sijmens, weduwe van

Eltje Hommes.

Ze was in 1761 in het derde huwelijk met Eltje Hommes getrouwd.
Ze verkoopt bij deze verzegeling voor Johan Herman de Raadt, geconstitueerde Rigter van Stedum de plaats, de Kloosterboerderij, aan Harm Harms en Sjoeke Reinders, op 01-05-1762.

Uit deze verzegeling blijkt dat Pieterke Sijmens de Kloosterboerderij heeft vergroot met 12 grazen land “De Pelsvenne” onder Bedum.

De oude plaats wordt opgegeven op 58 grazen, samen dus 70 grazen....

 

Kinderen van Harm Harms en Sjoeke Reinders zijn: 1762 Trijntje, 1764 Harm, 1767 Reinder, 1771 Gerrit, 1774 Freeke.

 

In 1770 kopen zij de eigendom groot 160 gulden ’s jaars op de publieke verkoping van 62 grazen Provintieland voor ƒ 5375,- verhoogd met 84 gulden, 7 stuiver en 4 plakken Rantzoengelt.

In 1784 verwerven zij bij verzegeling voor Jan Edelinck, geconstitueerd Richter van Stedum, de kleine boerderij de Bult, noordoostelijk van de kloosterplaats gelegen aan het Maarvliet, verkopers Geert Ockes en Willemtje Heines, groot 13 grazen.

 

Tevens wordt de eigendom van de kloosterboerderij gekocht in 1770, en nog de beklemming van 13 grazen Kerckeland van huizinge over de Olde Togt gelegen.

 

Al deze oorspronkelijke en nieuw verworven beklemmingen komen voor in de verzegeling van 18-02-1802 verleden voor dr. R.H. Koning, richter van Stedum waarbij Harm Harms de boerderij verkoopt aan Hendrik Derks en Aaltie Toles.

Op de oude Kloosterboerderij wordt in deze akte een beklemming gelegd van 150 gulden ten voordele van de verkoper.

Sjoeke Reinders overleed 31-05-1795 en Harm Harms overleed 04-06-1811.