Bron: een krantenartikel uit1999

 

            ....Gerrit Steenhuis werd in 1800 geboren op boerderij “Breeker Panning” aan de maar

            in Westerwijtwerd waar nu Lok woont.

            Zijn ouders waren Evert Jans en Freke Harms.

            Gerrit Steenhuis is genoemd naar een broer van zijn moeder.

            Die heette Gerrit Harms.

            Zijn vader overleed op jonge leeftijd.

            Zijn moeder is opnieuw getrouwd met Jacob Hendriks Koopman uit Woltersum.

De boerderij van diens ouders werd later afgebroken om het graven van het Eemskanaal mogelijk te maken.

            Gerrit Steenhuis had twee broers, twee halfbroers en een halfzuster.

            Alle kinderen werden geboren op “Breeker Panning”.

            Jan Steenhuis nam later de boerderij van zijn ouders over.

            Zijn broer Harm werd boer op de Kniepsterheerd in Zandeweer.

            Zijn oudste halfbroer Hendrik Koopman kwam op de boerderij van zijn grootouders in

            Woltersum.

            Evert Koopman, de jongste halfbroer van Gerrit, was eerst boer in Fraamklap...

            ...Zijn halfzuster Klaassien Koopman trouwde met Gerrit Nanninga.

            Zij waren boer op een boerderij aan de Halteweg in Westerwijtwerd.