Informatie over Jan Bartelds, Barteld Jans en verdere familie lezen we hieronder

 

 

Bron: Brongers, G.A., W. Koops, Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum,

1960 en 1981.

               blz. 207-208: bewoners van boerderij “De Zeem” en “De Gold­hoorn”.

zie ook blz. 369.

 

Twee familie-boerderijen: “De Seem” en “De Goldhoorn”, beide te Loppesum.

 

Jan Bartelds en Nanje Heertjes woonden sinds 1681 op “De Seem”.

 

“De Zeem”

Bij de topografische inleiding is vermeld dat “De Zeemreeds in de 16e eeuw werd genoemd.

Het klooster van Wittewierum bleek te bezitten “arve ende guederen geheeten die Zeem

En bij name werd genoemd als bewoner in 28-06-1548 “Simen in den Seem

(inv. Zijlvestenijen en Dijkrechten, blz. 75) en in 1564 “Cornelis van den Zeem”.

Helaas bestaat tussen Cornelis en de daarop volgende bekende bewoners geen

aansluiting.

In 1617 gebruikte Menno of Memme Foppens in de Seem 88 grasen; v.h. 7½ Arends

gulden (1 A.G. = 7½ st.)

In 1651 gebruikte Anne Reiners wed. Lue Halsema in de Seem 107 grasen provincie-land.

In 1661 en volgende jaren woonde Abel Luijes Halsema, gehuwd met Lijsebeth Tonnis “in de Seem”.

Sinds 1681 bleken er te wonen Jan Bartelds en Nanje Heertjes, die werden opgevolgd door hun kinderen Barteld Jans en Betje Takes van de “Kleine Storck”.

 

In 1760 werd door de kinderen van dit laatste echtpaar verkocht een boerenbehuizing met Groninger schuur, genaamd “De Seem” en de beklemming van 107½ grasen land, doende aan de Ommelanden f. 321½ vaste huur.

Koper voor f. 4300,- was Pieter Freerks, gehuwd met Janna Bartelts, dochter van

Bartelt Jans en Betje Takes.

            Na de dood van Pieter Freerks hertrouwde Janna Bartelts met Cornelis Jacobs.

 

De toenmalig boerderij stond enige honderden meters zuidelijker dan thans, in 1774 werd hij verplaatst naar de tegenwoordige plek.

Pieter Freerks werd opgevolgd door zijn beide zoons Barteld en Freerk.

Na 1802 was Barteld Pieters alleen boer op de Zeem.

Hij was gehuwd met Tiemke Jans Weert, afkomstig van de nabij gelegen boerderij “Goldhoorn”.

 

“De Goldhoorn”

Deze boerderij hadden haar ouders Jan Klaassen Weert en Etje Roelfs omstreeks 1780 gekocht van Harm Melles.

Deze laatste was in 1767 gehuwd met Antje Bartels, dochter van Bartold Jans van de Seem.

De grootte van de plaats was toen 50 grasen, vaste huur f. 165,-.

            Na de dood van zijn schoonouders in 1806 kreeg Bartold Pieters deze plaats er bij.

 

De samenvoeging van de twee bedrijven is maar van korte duur geweest, want na de dood van Barteld Pieters werd de Zeem in 1810 bewoond door zijn zuster Betje Pieters, in 1810 gehuwd met Willem Meertens, die zich na de invoering van de burgerlijke stand “Willem Meertens Zeemma” noemde.

Tiemke Jans Weert, de weduwe van Barteld Pieters (later hertrouwd met Jelmer Symens Doornbos), ging met haar kinderen op haar ouderlijke boerderij wonen.

De kinderen namen de naam “Goldhoorn” aan.