1. Waar wonen in Nederland de kinderen van Geeuwke Bosma en Reertdina Steenhuis?

 

 

Aantal kinde-ren

Gro-ningen

Fries-land

Drenthe

Over-ijssel

N.O.P.

Gelder-land

Flevo-polder

Noord-Holland

Zuid-Holland

 

11

 

 

7

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

Geclusterd in:

aantal

procent

Noord Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe

7

64%

Midden Nederland: Gelderland, Utrecht ,Overijssel, NOP, Flevopolder

3

27%

West Nederland: Noord-Holland, Zuid- Holland

1

9%

 

Conclusie:

In het noorden en midden van Nederland woont 91% van de kinderen van Geeuwke Bosma en Reertdina Steenhuis.

 

 

2. Waar wonen in Nederland de kleinkinderen van Geeuwke Bosma en Reertdina Steenhuis?

 

 

Aantal kleinkin-deren

Gro-ningen

Fries-land

Drenthe

Over-ijssel

N.O.P.

Gelder-land

Flevo-polder

Noord-Holland

Zuid-Holland

 

71

 

 

29

 

3

 

5

 

7

 

4

 

9

 

4

 

3

 

4

 

N.B. 3 kleinkinderen wonen in het buitenland: 2 in Zuid-Afrika; 1 in Canada.

 

 

Geclusterd in:

aantal

procent

Noord Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe

37

52%

Midden Nederland: Gelderland, Utrecht ,Overijssel, NOP, Flevopolder

24

34%

West Nederland: Noord-Holland, Zuid-Holland

7

10%

Buitenland: Zuid-Afrika, Canada

3

4%

 

Conclusie:

In het noorden en midden van Nederland woont 86% van de kleinkinderen van Geeuwke Bosma en Reertdina Steenhuis.

4 februari 2008