De Christelijke drie-eenheid, triniteit

Het begrip ‘Triniteit’ drukt uit dat een god en een godin een zoon voortbrengen. Dit gaat terug op het oude Egypte van zo’n 2500 v.Chr.

Volgens Philo van Alexandrië (20 v.Chr. – 50 n.Chr.) brengen God de vader en Sophia de moeder, de Logos voort. In die Logos zijn de mannelijke kracht en de vrouwelijke wijsheid ingedaald. Daarmee is de basis van de Christelijke drie-eenheid geformuleerd. Paulus gebruikt dezelfde begrippen ‘wijsheid’ en ‘kracht’ als hij zegt dat Christus zowel Gods kracht als Gods wijsheid bezit. (1 Korinthiërs 1:24) 05 pg 187, 227

 

Carl Jung stelt dat de kerkvaders, die niets afwisten van de Egyptische theologie, niettemin het oude Egyptische archetype van ‘Triniteit’ opnieuw volledig tot stand gebracht hebben, het maakt deel uit van ons collectief onbewuste. 05 pg 226