Boekenlijst als basis voor mijn weblog ‘zingeving/mensbeschouwing‘

Theologie:

01 Tjeu van den Ben Berk, Het oude Egypte: bakermat van het jonge Christendom, 2011

02. Klaas Hendrikse, Geloven in een God die niet bestaat, 2007

02. Klaas Hendrikse, God bestaat niet en Jezus is zijn zoon, 2011

03 Carel ter Linden, Wat doe ik hier in godsnaam? Een zoektocht. 2014

04 Nico ter Linden, Het verhaal gaat… Zes delen 1996-2003

05 Edward van der Kaaij, De ongemakkelijke waarheid van het christendom. De echte Jezus onthuld. 2015

 

06. Harry Kuitert, 1998, Jezus nalatenschap voor het Christendom.

06. Harry Kuitert, 2000, Over religie.

06. Harry Kuitert, 2002, Voor een tijd een plaats voor God.

06. Harry Kuitert, 2005, Hetzelfde anders zien.

06. Harry Kuitert, 2011, Alles behalve kennis.

06. Harry Kuitert, 2014, Kerk als constructiefout.

 

07 Ton Veerkamp, De wereld anders. Politieke geschiedenis van het grote verhaal, 2015

08 Rochus Zuurmond, God en de moraal. Een andere kijk op bijbelse ethiek, 2018

09 Bram Moerland, Gnosis en gnostiek. De bevrijding van de liefde, 2017

10 Marcus van Loopik, Kabala als levenskunst. Op zoek naar eenheid en heling, 2018

11 Fokko Opma, Zonde tegen Iemand of tegen Iets, Dissertatie 2019

11 Fokko Omta in www.vrijzinnig.nl/actueel/nieuws/item/zonder-god-geen-zonde
12 Rick Benjamins, Jan Offringa, Liberaal Christendom, ervaren doen denken, 2016

 

Godsdienstsociologie:

15 Meerten ter Borg, Vrijzinnigen hebben de toekomst, 2010


Psychologie:

20 Dick Swaab, We zijn ons brein, 2010

21 Daniel Kahneman, Ons feilbare denken, 2019

22 Dirk J. Bakker, Wind in het grijze woud; het brein als ontvanger en gever van leven, 2012

23 Abraham Maslow, Motivatie en persoonlijkheid, 1974

24 Het mensbeeld van Abraham Maslow, in: Duane Schultz, Groeipsychologie,1979

25 Paul Verhaeghe, Houd afstand, raak me niet aan, 2020. Artikel Roek Lips Trouw 14-07-2020

 

Psychiatrie:

30 Carl G. Jung, Archetypen, 1977

30 Het mensbeeld van Carl Jung, in: Duane Schultz, Groeipsychologie, 1979

31 Dirk De Wachter, Borderline times. Het einde van de normaliteit, 2019

32 Edith Eger, De keuze. Leven in vrijheid. 2018

 

Filosofie:

40 Ger Groot, De geest uit de fles. Hoe de moderne mens was en wie hij is, 2017

41 De grote filosofen, Uitgave Trouw, De grote filosofen, 1994 - 2012

42 Bertrand Russell, Geschiedenis der westerse filosofie, 1990

43 John Kaag, Met Nietzsche de bergen in, 2019

44 Jan Keij, De filosofie van Emmanuel Levinas, 2017

45 Frank Martela, Een prachtig leven. Hoe vind je zin in je bestaan? 2020

 

Geschiedenis:

50 Yuval Harari, Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid, 2015