In het boekje ‘Westfriese geslachten’ staan de volgende kinderen van Dirk Sijdses en Aukje Feitses.

 

Aantal en volgorde daarvan is niet zeker.

 

1. Cornelis

2. Fytse overleden 6-9-1785, was gehuwd met Antje Ides.

3  e.v. Popse en mogelijk nog Gerben, Jacob en Walle.