Overzicht

 

Stamreeks Marius Wilhelm Sietses, geb. 1942

 

A

B

Sicke Nammes 1643

Sieds Sikkes 1676

Klik hier voor deze twee voorouders

 

I

1708

Gerben Siedses

II

1732

Zieds Gerbens (Siedses)

III

1776

Douwe Siedses

IV

1809

Sybren Douwes Sietses

V

1837

Douwe Sybrens Sietses

 

VI

1872

Haaije Sietses

VII

1902

Marius Sietses

 

VIII

1942

Marius Wilhelm Sietses

 

 

N.B. De personen in het groen hieronder zijn rechtstreekse voorouders van Marius Sietses, geb 1942

 

 

 

I. Gerben Siedses, gedoopt 03-01-1708 Oostermeer.Belijdenis 24-01-1734. Gerben werkt als schipper te Rottevalle. Hij huwt Grietje Halbes te Rottevalle op 25-03-1731.

Kinderen:

1. Zieds, gedoopt 14-3- 1756  Zie verder hieronder

2. Antje, 2-5-1734

3. Sinsen, gedoopt 15-4-1736

4. Auckien, gedoopt 27-4-1738

5. Ymkjen, gedoopt 1-5-1740

6. Trijntje, gedoopt 6-4-1744

7. Vroukjen, gedoopt 6-4-1744

8. Halbe, gedoopt 12-3-1747

9. Liebbe, gedoopt 12-3-1747

10.Tryntie, gedoopt 8-11-1750

11.Froukjen, gedoopt 31-12-1752

12. Froukjen, gedoopt 12-6-1757.

Allen gedoopt te Rottevalle.

 

 

II. Zieds Gerbens (Siedses), gedoopt 23-3-1732 te Rottevalle. Huwt Lolk Nolkes te Heeg 14-3- 1756

Kinderen:

1. Grietie, gedoopt 20-3-1757

2. Gerben, gedoopt 18-9-1758

3. Ytie, gedoopt 3-1-1761

4. Grietie, gedoopt 25-12-1763

5. Nolke, gedoopt 25-1-1766

6. Grietie, gedoopt 5-9-1767

7. Ymkjen, gedoopt 18-2-1771

8. Douwe, gedoopt 23-7-1773

9. Douwe, gedoopt 21-4-1776

10. Froukjen, gedoopt 1-11-1779

Allen gedoopt te Heeg

 

 

III. Douwe Siedses  gedoopt te Heeg 21-4-1776. Omroeper te Lemmer. Huwt Bregtje Jelmers te Lemmer 15-3-1801. Bregtje overleed te Lemmer, 15-2-1839 op 62 jarige leeftijd.

1. Sieds, geb. Lemmer, 8-7-1801.

2. Jelmer, geb. Lemmer 8-4-1804. Hij huwt Dieuwke Siebolts, Doniawerstal, 22-4-1830.

3. Gerben, geb. 3-2-1807. Hij huwt Yttje Annes Atsma, Lemsterland, 17-5-1829.

4. Sybren, geb. 26-7-1809. Zie verder hieronder.

5. Lolkjen, geb. Lemmer, 23-10-1811.

6. Nolke, geb. Lemmer, 23-11-1818.

 

 

IV. Sybren Douwes Siedses, geboren te Lemmer op 26-7-1809. Huwt Nyn Hayes de Boer, Hemsterland, 30-10-1836

Kinderen:

1. Douwe, geb. 25-10-1837. Zie verder hieronder.

2. Haye, geb. Lemmer, 12-7-1840

3. Nolke, geb. Lemmer, 1-10-1842

4. Sipke, geb. Lemmer, 26-5-1845

5. Sieds, geb. Lemmer, 11-3-1853

 

 

V. Douwe Sybrens Sietses, geboren te Kuinre 25-10-1837. Beroepen: schoenmaker. In 1886 was hij commandeur van de marinewerf, handelde in scheepstouw en scheepskatrollen, in 1899 timmerman. Hij huwt Marregien Loggies te Amsterdam op 6-2-1861.

Kinderen:

1. Nina, geb. ca. 1862. Beroep dienstbode. Huwt te Amsterdam (1) 19-8-1886 Barend Buijs en (2) te Amsterdam 1-3-1917 Dirk van Gedzen.

2. Jentje, geb. 13-11-1862. Beroep dienstbode. Huwt te Amsterdam 16-11-1893 Johannes Cornelis Philippus

3. Jantje, geb. 11-09-1864

4. Maria Douwegiena, geb. 07-11-1865. Huwt te Amsterdam 7-2-1889 Marinus ter Brugge.

5. Sybren, geb. 05-06-1867. Huwt te Wijk bij Duurtstede 29-8-1895 Cornelia van Aalten

6. Roelof, geb. 1869

7. Roelof, geb. 1870, overl. 01-04-1875.

8. Haaije, geb. 10-4-1872. Zie verder hieronder.

9. Jan, geb. 23-07-1874. Café-eigenaar te Amsterdam. Huwt te Amsterdam 3-11-1894 Louisa Rozetta van der Poel

10. Elisabeth, geb. ca 1876. Huwt te Amsterdam 2-2-1899 Petrus Aloysius Egelie

11. Roelof, geb. 1878, overl. 09-09-1879

12. Douwe, geb. 1880

 

N.B. Alle kinderen geboren te Amsterdam.

 

 

VI. Haaije Sietses.

Geboren te Amsterdam op 10-4-1872. In 1899 werkzaam als loodgieter. Huwt (1) te Amsterdam 28-9-1899 Grietje Anjelina Engels, geboren Delfzijl ca. 1874. Huwt (2) te Amsterdam 9-2-1938 Johanna Adriana van Vliet.

Kinderen:

1. Douwe, geb. Amsterdam, 16-7-1900. Overl. Amsterdam 12-3-1986. Hij was in 1929 wachtmeester militaire politietroepen. Huwt (1) te Amsterdam 23-5-1929 Jacoba Metta Weverling en (2) te Amsterdam 2-10-1958 Appollonia Gerhardina Beijst.

Kinderen Douwe en Jacoba:

1. Gerrit (keeg pas later de Sietses-naam). Kinderen: a. Irene geb. 1946, b. Erika E.J. geb. 1949, c. Marianne geb. 1951

2. Jacob Hendrik, kinderen: a. Peter, b. Frans, c. Roel

3. Rinus

4. Greet.

2. Marius, geb. 2-12-1902. Zie verder hieronder

3. Anna Maria, geb. Amsterdam 15-10-1901. Huwt te Amsterdam 25-5-1927 Johannes Martinus Engels.

4. Zwaantje Everdina, geb. 22-1-1905. Huwt te Amsterdam 15-10-1901 B. Snijders.

5. Margien, geb. Rotterdam 1-7-1909. Huwt te Rotterdam 17-11-1932 Pieter de Gooijer

6. Harmannus Hendrikus, geb. Amsterdam, 20-8-1910. Huwt te Amsterdam 26-8-1936 Louisa Jacoba Jansen. Kinderen:

1. Harmannus Hendrikus, geb. 8-4-1940

2. Willem Johannes, geb. 26-6-1944

3. Johannes Jacobus Hendrikus (Hans), geb. 12-11-1947. Geen kinderen. Beeldend kunstenaar. Zie beelden van hem te Amsterdam

7. Trientje Maria, geb. Amsterdam, 31-3-1912

8. Jantie Louisa, geb. Amsterdam, 3-10-1913

9. Grietje Anjelina, geb. Amsterdam, 7-3-1916

 

 

VII. Marius Sietses, geboren Amsterdam 2-12-1902

Kinderen:

1. Marius Wilhelm, geb. 1942. Zie verder hieronder

2. Gerrit Wilhelm. Huwt Tineke van Dalen.

 

 

VIII. Marius Wilhelm Sietses  Geboren 1942. Beroep Verpleegkundige. Huwt (1) Magdalena Anna Alie Merkus. Huwt (2) Chistina Catharina Guurtje de Haan

Kinderen:

1. Eric Marchel, geb. 1967. Huwt Betie Vellinga. Kinderen: 1. Hidie Anne Alberts, 2. Jarik Pascal Alberts (Naamswijziging kinderen van Sietses naar Alberts)

2. Marco Andre, geb. 1969

3. Rene Pascal, geb. 1971. Huwt Evelien Graan. Kinderen: 1. Juup Edward Sietses, geb. 25-3-2004, 2. Puck Ellen Sietses, geb. 3-1-2010.