Paul Ricoeur (1913-2005): Religieuze symbolen kunnen een heilige dimensie laten zien ons door een hernieuwde interpretatie. Het symbool geeft ons te denken, doordat het ons betekenissen laat zien die in onze alledaagse beleving op deze wijze niet meer te vinden zijn.
In de religieuze taal schuilt een meerwaarde die ons nog steeds kan verrijken, maar die we wel moeten terugroepen als een fenomeen met een vreemd geworden betekenis. 12, pg 20-23