Zes niveaus van menselijke behoeftes

 

De psycholoog Abraham Maslow (1908- 1970) ontwikkelde een goed bruikbare theorie over het leven van een mens: na voldoende invulling van basis- en psychologische behoeften begeeft een mens zich verder naar een zinvol leven. Hij wil worden wie hij in potentie is.

Maslow gebruikt hiervoor het inmiddels bekend geworden model, namelijk de piramide van behoeftes Het schema geeft zicht op de ontwikkeling van een menselijke persoonlijkheid 23, pg 73. In deze ontwikkelingsniveaus zijn drie hoofdcategorieën te onderscheiden:

 

A. basisbehoeften. Ze zijn voorwaarden om te (blijven) leven.

1. Fysieke behoeften.  Voldoende water, voedsel, lucht, slaap en seksualiteit.
2. Behoefte aan veiligheid. Hierin gaat het om bescherming, sociale en politieke stabiliteit.

 

B. psychologische behoeften. Deze dragen bij tot een psychisch welzijn. Elk mens zal daar op zijn eigen wijze invulling aan geven.
3. Sociale inbedding. Het hebben van een goede relatie met een andere persoon of met mensen in het algemeen.
4. Waardering. Te onderscheiden in a. Waardering door anderen. en b. Zelfwaardering. Het vertrouwen in ons zelf. Ons zelf waardig en toereikend voelen.

C. De being values (het terrein van ‘een waardevol bestaan’).
Het gaat hier om gemotiveerde mensen die niet alleen hun eigen talenten willen optimaliseren, maar ook zichzelf willen overstijgen.

5. Zelfverwerkelijking. De verwerkelijking van eigen talenten.
6. Pas later komt in het werk van Maslow deze zesde fase expliciet aan de orde:
Zingeving, zelfoverstijging, zelftranscendentie. Op dit niveau passeert een mens de grenzen van het hier en nu. Het wordt ook ‘meditatief bewustzijn’ genoemd.