Maslows ontwikkelingsmodel

 

De psycholoog Abraham Maslow (1908- 1970) gaf een beschrijving over de verschillende fasen in de menselijke ontwikkeling: nadat iemand een aantal behoeften in voldoende mate heeft vervuld, zoals goede sociale contacten en zelfrespect, richt hij zich op zelfverwerkelijking. Deze is gericht op de ontwikkeling van zijn eigen talenten. Een mens wil worden wie hij in potentie is. Te zien in de piramide van behoeftes

 

In later werk komt Maslow met een uitwerking binnen de fase van deze zelfverwerkelijking. Hij bespreekt hier de onderwerpen zingeving, zelfoverstijging, zelftranscendentie. Op dit niveau passeert een mens de grenzen van het hier en nu.