‘Drie-eenheid’ en menselijk bewustzijn

 

Als inleiding op de vraag naar de aanwezigheid van ‘God’ of - beter geformuleerd - ‘het goddelijke’ geef ik eerst een overzicht van dit ‘goddelijke’ onderverdeeld als een ‘goddelijke drie-eenheid’. Daarna de vraag of dit goddelijke buiten de mensheid bestaat of dat alles immanent blijft, dus binnen het transcendente bewustzijn van mensen.

Het ZIJNDE, drie goddelijke entiteiten

 

Algemene kenmerken van het goddelijke:

- Het heilige, het transcendente, het onkenbare, datgene wat buiten het bevattingsvermogen van het menselijk brein ligt. Metaforisch gezegd  ‘Zoals een hand geen gedachte kan pakken, evenzo kan een menselijke gedachte God niet pakken’ 10 pg 70

- Het ware, het goede en het zuivere.

 

In het Christendom bestaat het goddelijke uit de volgende drie entiteiten:

1. God de Vader. Dit is een geestelijke kracht die mensen stimuleert tot hoogstaande waarden zoals rechtvaardigheid, trouw, bestrijding van onrecht, medegevoel, vergeving.

2. de Moeder Gods. Dit is de godin van o.a. liefde en bescherming. Tevens van geestelijke wijsheid en spiritualiteit. Tijdens het concilie van Efeze (431) transformeerde het Christendom de goddelijke oermoeder tot de Maagd Maria.
3. De goddelijke Zoon. Hij is als Christus ‘het licht voor de wereld’ en bestaat als archetype binnen het collectief onbewuste. In deze God is zowel het vaderlijke als het moederlijke aanwezig: de geestelijke kracht (het vaderlijke) en de spiritualiteit (het moederlijke).

 

De relatie met het ZIJNDE

De ‘drie-eenheid’, zoals hierboven omschreven, heeft als basis het
ZIJNDE, een goddelijke eenheid, mythologisch, bestaande uit drie goddelijke entiteiten die elk hun eigen energie uitstralen. Het Christendom is niet de enige religie die een triniteit (een drie-eenheid) als goddelijk uitgangspunt heeft.  Deze zijn ook te vinden in o.a. het oude Egypte, in de Griekse oudheid en in de Noordse (Germaanse) mythologie. Het getal ‘3’ heeft in veel culturen een magische betekenis.