Boekenlijst als basis voor mijn weblog ‘zingeving/mensbeschouwing‘

Theologie:

01 Tjeu van den Berk, Het oude Egypte: bakermat van het jonge Christendom, 2011

02 Klaas Hendrikse, Geloven in een God die niet bestaat, 2007

02 Klaas Hendrikse, God bestaat niet en Jezus is zijn zoon, 2011

03 Carel ter Linden, Wat doe ik hier in godsnaam? Een zoektocht. 2014

04 Nico ter Linden, 1996-2003, Het verhaal gaat… Zes delen

05 Edward van der Kaaij, De ongemakkelijke waarheid van het christendom. De echte Jezus onthuld. 2015

 

06 Harry Kuitert, 1998, Jezus nalatenschap voor het Christendom.

06 Harry Kuitert, 2000, Over religie.

06 Harry Kuitert, 2002, Voor een tijd een plaats voor God.

06 Harry Kuitert, 2005, Hetzelfde anders zien.

06 Harry Kuitert, 2011, Alles behalve kennis.

06 Harry Kuitert, 2014, Kerk als constructiefout.

 

07 Ton Veerkamp, De wereld anders. Politieke geschiedenis van het grote verhaal, 2015

08 Rochus Zuurmond, God en de moraal. Een andere kijk op bijbelse ethiek, 2018

09 Bram Moerland, Gnosis en gnostiek, 2017

10 Marcus van Loopik, Kabala als levenskunst. Op zoek naar eenheid en heling, 2018

11 Henk Berkhof, 1969, De mens onderweg

11 Henk Berkhof, 1973, Christelijk geloof

12 Rick Benjamins, Jan Offringa, Liberaal Christendom, ervaren doen denken, 2016

13 Jacob Slavenburg, 1994 en 1995 Nag Hammadi geschriften I en II

 

Godsdienstsociologie

19 Meerten ter Borg, Vrijzinnigen hebben de toekomst, 2010

Psychologie:

20 Dick Swaab, 2010, We zijn ons brein

20 Dick Swaab, 2016, Ons creatieve brein

21 Daniel Kahneman, Ons feilbare denken, 2019

22 Dirk J. Bakker, Wind in het grijze woud; het brein als ontvanger en gever van leven, 2012

23 Abraham Maslow, Motivatie en persoonlijkheid, 1974

23 Het mensbeeld van Abraham Maslow, in: Duane Schultz, Groeipsychologie,1979

24 Paul Verhaeghe, Houd afstand, raak me niet aan, 2020.

25 Erik H. Erikson, Het kind en de samenleving, 1971

Psychiatrie:

30 Carl G. Jung, Archetypen, 1977

30 Het mensbeeld van Carl Jung, in: Duane Schultz, Groeipsychologie, 1979

31 Dirk De Wachter, 2012, Borderline times. Het einde van de normaliteit

31 Dirk De Wachter, 2016, De wereld van De Wachter

32 Edith Eger, 2018, De keuze. Leven in vrijheid.
33 Frankl Viktor, 1978, De zin van het bestaan, een inleiding tot de logotherapie

 

Filosofie:

40 Ger Groot, 2017, De geest uit de fles. Hoe de moderne mens was en wie hij is

40 Ger Groot, 2018, Charles Tayler. 240 pagina’s.

41 De grote filosofen, 1994 - 2012, Uitgave Trouw 12 delen in box.

41 Charles Taylor zur Einführung, 2000, Uitgave Trouw, vertaling Ingeborg Breuer.

 

42 Bertrand Russell, Geschiedenis der westerse filosofie, 1990

43 John Kaag, Met Nietzsche de bergen in, 2019

44 Jan Keij, De filosofie van Emmanuel Levinas, 2017

45 Frank Martela, Een prachtig leven. Hoe vind je zin in je bestaan? 2020

Geschiedenis:

50 Stephen Fry, Mythos De Griekse mythen herverteld, 2017

51 Yuval Harari, 2015, Sapiens, een kleine geschiedenis van de mensheid,

51 Yuval Harari, 2015, Homo Deus: een kleine geschiedenis van de toekomst

51 Yuval Harari, 2018, 21 lessen voor de 21ste eeuw


pedagogiek:
60 Martinus Langeveld, Mensen worden niet geboren, 1979