Boekenlijst als basis voor mijn weblog ‘mensbeschouwing‘

Theologie:

01 Tjeu van den Berk, 2011, Het oude Egypte: bakermat van het jonge Christendom

02 Klaas Hendrikse, 2007, Geloven in een God die niet bestaat

02 Klaas Hendrikse, 2011, God bestaat niet en Jezus is zijn zoon

03 Carel ter Linden, 2014, Wat doe ik hier in godsnaam? Een zoektocht

04 Nico ter Linden, 1996-2003, Het verhaal gaat… Zes delen

05 Harry Doornbos, 2003, Achter een Joodse man aan

06 Harry Kuitert, 1977, Wat Heet geloven? Structuur en herkomst v d chr. geloofsuitspraken

06 Harry Kuitert, 1992, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof

06 Harry Kuitert, 1998, Jezus nalatenschap voor het Christendom.

06 Harry Kuitert, 2000, Over religie.

06 Harry Kuitert, 2002, Voor een tijd een plaats voor God.

06 Harry Kuitert, 2005, Hetzelfde anders zien.

06 Harry Kuitert, 2011, Alles behalve kennis.

06 Harry Kuitert, 2014, Kerk als constructiefout.

 

07 Ton Veerkamp, 2015, De wereld anders. Politieke geschiedenis van het grote verhaal

08 Rochus Zuurmond, 2018, God en de moraal. Een andere kijk op bijbelse ethiek

09 Bram Moerland, 2017, Gnosis en gnostiek
10 Marcus van Loopik, 2018, Kabala als levenskunst. Op zoek naar eenheid en heling

11 Henk Berkhof, 1969, De mens onderweg

11 Henk Berkhof, 1973, Christelijk geloof

12 Rick Benjamins, Jan Offringa, Wouter Slob, 2016, Liberaal Christendom, ervaren doen denken

13 Jacob Slavenburg, 1994 Nag Hammadi geschriften I

13 Jacob Slavenburg, 1995 Nag Hammadi geschriften II

13 Jacob Slavenburg, 2006, De vrouw die Jezus liefhad, Maria Magdalena

14 Edward van der Kaaij, 2015, De ongemakkelijke waarheid van het christendom. De echte Jezus onthuld.

 

 

Godsdienstsociologie

19 Meerten ter Borg, 2010, Vrijzinnigen hebben de toekomst

Psychologie:

20 Dick Swaab, 2010, We zijn ons brein

20 Dick Swaab, 2016, Ons creatieve brein

21 Daniel Kahneman, 2019, Ons feilbare denken

22 Dirk J. Bakker, 2012, Wind in het grijze woud; het brein als ontvanger en gever van leven

23 Abraham Maslow, 1974, Motivatie en persoonlijkheid,

23 Duane Schultz, Groeipsychologie, 1979. Hierin: Het mensbeeld van Abraham Maslow

24 Paul Verhaeghe, 2020, Houd afstand, raak me niet aan

25 Bernard Lievegoed, 1978, De levensloop van de mens

 

Psychiatrie:

30 Carl G. Jung, 1977, Archetypen

30 Carl G. Jung, 1982 Oerbeelden. Een artikel over dit boek.

30 Duane Schultz, 1979, Groeipsychologie. Hierin: Het mensbeeld van Carl Jung

31 Dirk De Wachter, 2012, Borderline times. Het einde van de normaliteit

31 Dirk De Wachter, 2016, De wereld van De Wachter

32 Edith Eger, 2018, De keuze. Leven in vrijheid.
33 Frankl Viktor, 1978, De zin van het bestaan, een inleiding tot de logotherapie

34 Erik H. Erikson, 1971, Het kind en de samenleving

 

Filosofie:

40 Ger Groot, 2017, De geest uit de fles. Hoe de moderne mens was en wie hij is

41 Charles Taylor zur Einführung, 2000, Uitgave Trouw, vertaling Ingeborg Breuer.

42 De grote filosofen, 1994 - 2012, Uitgave Trouw 12 delen in box.

 

42 Bertrand Russell, 1990, Geschiedenis der westerse filosofie

43 John Kaag, 2019, Met Nietzsche de bergen in

44 Jan Keij, 2017, De filosofie van Emmanuel Levinas

45 Frank Martela, 2020, Een prachtig leven. Hoe vind je zin in je bestaan?

46 Remigius C. Kwant, 1973, Mensbeelden, filosofie in een pluriforme samenleving

 

Geschiedenis:

50 Stephen Fry, 2017, Mythos De Griekse mythen herverteld

51 Yuval Harari, 2015, Sapiens, een kleine geschiedenis van de mensheid

51 Yuval Harari, 2015, Homo Deus: een kleine geschiedenis van de toekomst

51 Yuval Harari, 2018, 21 lessen voor de 21ste eeuw

52 Agnes Amelink, 2001, De Gereformeerden

53 Wim Wijnands, 2012, Niet fietsen op zondag. Kleine kroniek van een gereformeerde jeugd.

54 Rutger Bregman, 2019, De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mensheidpedagogiek:
60 Martinus Langeveld, 1979, Mensen worden niet geboren
61 Nicolaas F. Noordam, 1976, Inleiding in de historische pedagogiek