Europese Unie

De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband.
De EU vindt haar oorsprong in de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) in 1958 gevormd door zes landen (BelgiŽ, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, ItaliŽ, Luxemburg en Nederland). In de jaren erna groeiden de Europese Gemeenschappen in omvang door de toelating van nieuwe lidstaten en in macht door het uitbreiden van hun zeggenschap.
Het
Verdrag van Maastricht vormde in 1993 de huidige Europese Unie.
Het
Verdrag van Lissabon in 2009 gaf de laatste aanpassing aan de constitutionele basis.

De EU opereert via een systeem van onafhankelijke supranationale instituten en door de lidstaten intergouvernementeel gemaakte besluiten.
Belangrijke instituten van de Europese Unie zijn onder andere
- de
Europese Commissie,
- de
Raad van de Europese Unie,
- de
Europese Raad,
- het
Europese Hof van Justitie
- de
Europese Centrale Bank.
Het
Europees Parlement wordt iedere vijf jaar gekozen door inwoners van de unie.

De EU heeft een gemeenschappelijke interne markt ontwikkeld via een gestandaardiseerd rechtssysteem dat in alle lidstaten geldt.
Binnen het
Schengengebied (bestaande uit EU- en niet-EU-staten) zijn paspoortcontroles afgeschaft.
Het EU-beleid richt zich op het vrij laten bewegen van arbeid, goederen, diensten en kapitaal, het uitvaardigen van wetgeving op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en het aanhouden van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van handel, landbouw, visserij en regionale ontwikkeling.
Een monetaire unie, de
eurozone, is gevestigd in 1999 en bestaat sinds januari 2015 uit 19 landen. De EU heeft permanente diplomatieke vestigingen over de wereld en wordt vertegenwoordigd in de Verenigde Naties, de WTO, de G8 en de G20.

Bron: Wikipedia